Gjester

 

Framsida

 

Det har i det siste strømmet på med innspill, materiale og rosende ord, både fra bygdafolk og andre, i et slik omfang at vi føler behov for å takke hver enkelt.

Vi er fortsatt åpne for konstruktive forslag og/eller ditto kritikk, og mottar gjerne nytt materiale.

 

Disse har til nå kommet med verdifulle bidrag:

 • Geir Tverå, Mosjøen, er tipptippoldebarnet til Maihaug-snekkeren, og har bidratt med opplysninger om etterslekt, samt bilder av Johan og Oline Erlandsen.
 • Kjell Voldheim, keramiker på Otta, har gitt tillatelse til å legge ut stykket han skrev om Ottar Næprud i 1969.
 • Bjørn Terje Moldal, Kvam, formann i Kvam Historiske Forening, har bidratt med "Trykte og nedskrevne kilder angående slaget i Kringen 1612."
 • Torbjørn P. Hagen, Venabygd, har gitt verdifulle opplysninger om slektene på Mæhlum.
 • Ellef Ellefsen, Hønefoss, har bidratt med historier om etterkommere etter Fredrik Fredrikson Breden og Torø Olsdtr Blekastad.
 • Ola Mæhlum, Oslo, har lånt ut bilder fra Mæhlum, og i tillegg vært en entusiastisk spore til videre arbeid.
 • Bjørg Høie Henriksen, pensjonert lærer på Otta, har gitt tillatelse til å bruke stoff om Sel Hjelpefengsel.
 • Lisa Morken, Oslo, har gitt opplysninger om Trosdalsslekta og dens tilknytning til Solgjem.
 • Tor O. Bergum, Gol, har lånt oss bilde av Bollongen.
 • Gullbjørg Storvik, Karlsøy, har sendt oss opplysninger om etterslekt til Ola Johannesson Bondestad i Nordland, og etterkommerene etter Fredrik Hansen Endrestad, også i Nordland.
 • Hans Petter Engh, Ski i Akershus, har bidratt med en artikkel om etterslekta til Ole Iversen Solgjem/Melby, og med opplysninger om slekt fra nørdre Haugen..
 • Ola Sveine, Kvam, har gitt oss tilgang til store mengder gamle bilder og brev/brevkort fra nigard Bu.
 • Rolf A. Fæster, Ridabu, har bidratt med slekta etter Syver Pedersen Vangen i Troms, og slekta etter Ole Pedersen Vangen i Romsdalen.
 • John Morten Malerbakken, Onsala, Sverige, har gitt oss tilgang til sin enorme slektsdatabase. Han har også skrevet om spelemannen Isak Isaksen Rustom.
 • Ola Bu, Lillehammer. Tidligere medlem av BLS. Hans familie-arkiv, private bibliotek og personlige arbeidsinnsats har vært av uvurderlig betydning for Selskapet.
 • Knut Bryn, Molde, i sammarbeid med Kristian Svee, Oslo, har levert et omfattende arbeid om Loftsgårdene.
 • Per Fredriksen, Kvam, har skrevet om slekta til Roar Ljøkelsøy.
 • Dag Erlandsen, Tromsø, og Erling Fritzvold, Lillehammer, har bidratt med nye opplysninger om etterslekta etter "Maihaug-snekkeren".
 • Dag Bjørnar Mork, Lismarka, har skrevet historien om Stanviken.
 • Douglas R. Wangen, USA, har bidratt med bilder og informasjon om Wangen-slekta i Amerika.
 • Gunnar Heltne, Ørsta, har sendt oss opplysninger om livsløpet til Imbjør Johnsdtr Skalet.
 • Hans Petter Kleiven, Vinstra, har skrevet om sine første leveår på Sandbu-skulen.