Kilder

 

Framsida

 

Kildene som er brukt under arbeidet med denne web-siden, kan deles i fire kategorier:

  • Offentlige, offisielle kilder, tilgjengelige på Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet på Hamar og Norddalsarkivet i Vågå:
Pantebøker, panteregister, tingbøker, kirkebøker og dødsboskifter.
  • Kilder på Internet:
DIS-Norge har en omfattende  oversikt over offentlig tilgjengelige ressurser.
I tillegg har Opplandsarkivets databaser vært uunnværlige.
 
Tore H. Vigerusts side Kilder til Gudbrandsdalens gårds- og slektshistorie 1500-1700 og
John Morten Malerbakkens enorme slektsdatabase har vært til uvurderlig nytte og hjelp.
En stor takk til dem begge!
  • Trykte kilder, som bygde-, slekts-, gards-, lokalhistoriske bøker, årbøker og artikler fra aviser og tidsskrifter.
  • Private arkiv, vesentlig fra Sandbu, Bræe, uppigard Bu og nigard Bu.

Ellers har opplysninger fra amatørforskere med fjerne og nære røtter i Bræbygden vært til stor nytte og inspirasjon i arbeidet.