Utvandringa frå Kvam og Brebygda

Frå Gardar og Slekter i Fron, bind 2

Av Per Fredriksen

Jeg vil gjerne at korrigeringer, tilføyelser m.m. sendes til min postadresse eller e-mailadresse, men gjerne til BLS også,
bare jeg får en kopi av det som sikkert vil komme.
P.F.
Kvernvegen 6
2642 Kvam

Framsida

 

År Etternavn Fornavn Mellomnavn Fødselsår Alder Utvandret til Hjem Andre opplysninger, evnt. kommentar fra P.F.
1839 Bosaaen Ole  Jakobsen 1819 20 Nordland    
1839 Bottenstuen Anders Larsen 1797 42 Nordland x Senere Tangen som etternavn.
1839 Bottenstuen Kari Andersdatter 1826 13 Nordland x Senere Tangen som etternavn.
1839 Bottenstuen Rønnaug Andersdatter 1829 10 Nordland x Gift Røssummoen nørdre, min tippoldemor.
1839 Bottenstuen Lars Andersen 1832 7 Nordland x Senere Tangen som etternavn.
1839 Resset Peder Davidsen 1819 20 Trondheim    
1839 Søndenfor Kari Halvorsdatter 1821 18 Nordland x Gift i Randen under Stormorken.
1839 Vassrusten Ole Olsen 1820 19 Romsdalen    
1839 Volden Isak Nilsen 1802 37 Trondheim x Volden under Forbrigd. (Forbrigdseiet) I 1867 dro de til Amerika.
1839 Volden Beret Olsdatter 1806 33 Trondheim x  
1839 Volden Anne Isaksdatter 1826 13 Trondheim x  
1839 Volden Nils Isaksen 1828 11 Trondheim x  
1839 Volden Ole Isaksen 1828 11 Trondheim x  
1839 Volden Rønnaug Isaksdatter 1831 8 Trondheim x  
1839 Volden Amund Isaksen 1835 4 Trondheim x  
1840 Barbrostuen Syver Olsen 1813 27 Rennebu    
1840 Holen Hans Olsen 1819 21 Molde x Holen nedre i 1865 og 1875.
1840 Knipen Anders Halvorsen 1815 25 Sunnmøre x  
1840 Sigstadstø Lars Olsen 1817 23 Inderøya    
1840 Østenløkken Erik Olsen 1818 22 Nordmøre x Estinlykkja.
1841 Hølmen Marit Olsdatter 1821 20 Kristiansund   Ukjent.
1841 Vangen Kristen Olsen 1823 18 Kristiansund    
1847 Bakken Ole Olsen 1827 20 Nordland   Ukjent.
1847 Moen Otto Andersen 1799 48 Nordland   Ukjent.
1848 Berget Ole Jakobsen 1825 23 Romsdalen   Ukjent.
1851 Bergum Hans Fredriksen 1822 29 Nordland    
1851 Brendemoen Amund Haldorsen 1834 17 Nordland   Det står Amund Hansen i Gardar og slekter
1851 Kjæstad Ole Amundsen 1826 25 Nordland    
1851 Klomstad Erik Tjøstelsen 1830 21 Nordland    
1851 Løften Anne Hansdatter 1797 54 Hammarøy   Usikker! Hammarøy i Nordland.
1851 Rustom Iver Hansen 1827 24 Tromsø   Ukjent.
1851 Rustom Beret Isaksdatter 1831 20 Trondheim   Tj.pike hos overrettsaksfører og banksjef C. W. S. Hirsch i Trondheim. (1875) 
1851 Sandbumoen Johannes Iversen 1831 20 Kristiansund   Ukjent.
1852 Anderstuen Fredrik Olsen 1830 22 Nordland    
1852 Bottenstuen Marit Amundsdatter 1829 23 Trondheim x  
1852 Brendemoen Amund Haldorsen 1834 18 Nordland    
1852 Holen Jakob Olsen 1832 20 Trondheim x  
1852 Kjæstad Johannes Amundsen 1832 20 Nordland    
1852 Kolloen Erik Nilsen 1812 40 Nordland    
1852 Løften Ole Mikkelsen 1818 34 Trondheim x Løften nørdre i 1865 og 1875.
1852 Løften Kari Amundsdatter 1825 27 Trondheim x  
1852 Løften Beret Olsdatter 1842 10 Trondheim x  
1852 Løften Iver Olsen 1845 7 Trondheim x  
1852 Løften Hans Olsen 1848 4 Trondheim x  
1852 Løften Anne Olsdatter 1851 1 Trondheim x  
1852 Øybrekkbakken Iver Olsen 1836 16 Romsdalen    
1853 Anderstuen Amund Olsen 1832 21 Trondheim    
1853 Bergum Amund Pedersen 1832 21 Trondheim    
1853 Brenden Iver Pedersen 1806 47 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Marit Knutsdatter 1812 41 Amerika   Den 3. eldste av 10 søsken fra garden Silli i Kvikne.
1853 Brenden Beret Iversdatter 1834 19 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Knut Iversen 1836 17 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Amund Iversen 1838 15 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Tosten Iversen 1841 12 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Anders Iversen 1844 9 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Jon Iversen 1846 7 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Kristen Iversen 1846 7 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Brenden Iver Iversen 1852 1 Amerika   Brenden under Silli i Kvikne.
1853 Eide Marit Syversdatter 1800 53 Amerika   Ukjent.
1853 Eide Ole Pedersen 1820 33 Amerika    
1853 Leirbakken Hans Olsen 1832 21 Trondheim   Ukjent. Kan være nr. 56685
1853 Teigen Ole Nilsen 1832 21 Lyngen   Tippoldefar til Ole-Anton Teigen, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
1853 Vangen Iver Olsen 1833 20 Trondheim   Ukjent.
1853 Veikle Ole Iversen 1833 20 Tromsø    
1854 Berget Hans Jakobsen 1822 32 Amerika   Kvam? Nei. De er fra Kvikne. (Berget u/ Sylte søndre)
1854 Berget Helga Larsdatter 1830 24 Amerika   Kvam? Nei. De er fra Kvikne. (Berget u/ Sylte søndre)
1854 Berget Marit Hansdatter 1848 6 Amerika   Kvam? Nei. De er fra Kvikne. (Berget u/ Sylte søndre)
1854 Berget Ingeborg Hansdatter 1852 2 Amerika   Kvam? Nei. De er fra Kvikne. (Berget u/ Sylte søndre)
1854 Volden Amund Isaksen 1834 20 Trondheim   Volden under Forbrigd.
1855 Anderstuen Ole Olsen 1836 19 Nordland    
1855 Lillerusten Kari Engebretsdatter 1835 20 Nordland    
1855 Stenseng Ole Eriksen 1829 26 Amerika    
1855 Vassrusten Peder Olsen 1828 27 Amerika    
1855 Østenløkken Gunhild Olsdatter 1822 33 Toten    
1856 Lehnhagen Amund Halvorsen 1836 20 Nordland    
1856 Randen Paul Olsen 1836 20 Trondheim   Ukjent. Kan være nr. 17924.
1856 Veikle Iver Iversen 1835 21 Nordland    
1856 Veikleåen Kjersti Amundsdatter 1840 16 Trondheim    
1857 Sigstadstø Lisbet  Olsdatter 1802 55 Amerika    
1857 Sigstadstø Ole Olsen 1840 17 Amerika   Faren døde i april 1840, litt over en måned før Ole kom.
1858 Eide Lars Larsen 1842 16 Trondheim   Litt usikker. Reg. som Sundeiet.
1858 Sletkolloen Hans Jakobsen 1828 30 Tynset   Står Ole, SKAL være Hans Jakobsen Sletkolloen.
1859 Stø Ole Olsen 1843 16 Trondheim    
1860 Øybrekkbakken Knut Olsen 1829 31 Østerdalen   Knut Olsen Bakken.
1861 Bosaaen Synne Halvorsdatter 1834 27 Østerdalen   Står f.år 1843, SKAL være 1834.
1861 Hølmen John Hansen 1837 24 Tolga x Til Tynset i 1863, da med kone.
1861 Ruststuen Ole Olsen 1842 19 Trondheim x Senere til Amerika, uten kone og barn.
1861 Stanviksranden Hans Halvorsen 1834 27 Nordland x Hjemme igjen i 1863. Han var en tid baker i Vågå. (kilde: Dag Bjørnar Mork)
1862 Klevstadberget Paul Olsen 1834 28 Tynset    
1862 Kolomoen Fredrik Andersen 1840 22 Tromsø    
1862 Leirbakken Hans Olsen 1832 30 Rendalen   Ukjent. Kan være nr. 56685.
1862 Lunde Ingrid Iversdatter 1831 31 Sollia    
1863 Brenden Beret Hansdatter 1835 28 Tynset   Gift 29. jan. 1863 i Kvam. Hadde nok Hølmen som e.navn.
1863 Hagestuen Kristian Olsen 1844 19 Trondheim    
1863 Hølmen John Hansen 1838 25 Tolga   Gift med Beret Hansdatter Brenden, 29. jan. 1863.
1863 Slåen Peder Olsen 1848 15 Trondheim    
1863 Slåen Beret Hansdatter 1840 23 Sollia   Fra Veikleslåa.
1863 Volden Iver Isaksen 1840 23 Overhalla   Forbrigdsvolden. Overhalla, Namdalen, N. Trøndelag.
1864 Kamp Kari Jakobsdatter 1821 43 Orkdal   Ugift mor til Mari og Marit.
1864 Kamp Mari Pedersdatter 1843 21 Orkdal    
1864 Kamp Marit Pedersdatter 1845 19 Orkdal    
1864 Klevstadlien Peder Olsen 1837 27 Rendalen   Senere til Brøttum.
1864 Stø Embjør Olsdatter 1830 34 Trondheim   Står at hun er 24 år, det SKAL være 34 år.
1864 Veikleenget Ingeborg Jakobsdatter 1840 24 Trondheim    
1864 Veikleenget Anders Olsen 1845 19 Trondheim   Døpt Jordalen.
1864 Vollastuen Ole Olsen 1845 19 Tromsø    
1865 Klevstadbakken Hans Hansen 1845 20 Kristiania   Ukjent. Kan være nr. 9568.
1865 Klomstadberget Hans Hansen 1844 21 Bolsøy   Ved Molde?
1865 Røssummoen Peder Pedersen 1842 23 Romsdalen    
1865 Storrusten Engebret Johannessen 1795 70 Romsdalen    
1865 Storrusten Kari Engebretsdatter 1825 40 Romsdalen    
1865 Veikleåen Kari Pedersdatter 1844 21 Orkdal    
1866 Berget Ole Jakobsen 1834 32 Amerika   Fra Kvikne. Bror av  nr. 57851. (se 1854)
1866 Berget Kari Iversdatter 1837 29 Amerika   Født Aasen. Fra Kvikne.
1866 Berget Marit Olsdatter 1859 7 Amerika   Kvikne.
1866 Bergum Morten  Johannessen 1840 26 Amerika    
1866 Bergum Anne Pedersdatter 1844 22 Romsdalen   "Formodentlig" Romsdal, står det.
1866 Jostuen Iver Larsen 1842 24 Molde    
1866 Kirkevolden Tjøstel Olsen 1839 27 Amerika    
1866 Klomstad Østen Tjøstelsen 1827 39 Nordland    
1866 Klomstad Petter Olsen 1841 25 Vardø x Gardbr., selveier og tildels handelskar i 1875.(Klomstad n.) Amerika i 1878.
1866 Klomstadlien Johannes Jakobsen 1845 21 Tingvoll   Ved Kristiansund.
1866 Resset Ole Pedersen 1841 25 Amerika   Står Nesset, SKAL være Resset. Gift 11. apr. 1866.
1866 Resset Kari Østensdatter 1843 23 Amerika   Står Nesset, SKAL være Resset. Gift 11. apr. 1866.
1866 Rustom Isak Engebretsen 1837 29 Amerika   Står Rusten, SKAL være Rustom.
1866 Rustom Anne Johannesdatter 1839 27 Amerika   Står Rusten, SKAL være Rustom.
1866 Rustom Johannes Isaksen 1865 1 Amerika   Står Rusten, SKAL være Rustom.
1866 Røssum Fredrik Olsen 1847 19 Amerika x Døde som inderst og ugift på Systugun Røssum i Kvam.
1866 Røssumenget Ole Hansen 1834 32 Nordland    
1866 Sletkolloen Knut Jakobsen 1825 41 Amerika   Var en tid eier av Krok søre. Solgte til en tippoldefar av meg i 1864.
1866 Sletkolloen Randi Hansdatter 1831 35 Amerika    
1866 Sletkolloen Jakob Knutsen 1858 8 Amerika    
1866 Sletkolloen Hans Knutsen 1860 6 Amerika    
1866 Sletkolloen Kristian Knutsen 1863 3 Amerika    
1866 Slåen Ole  Eriksen 1850 16 Amerika    
1866 Stanviken Amund Amundsen 1847 19 Nordland   Videre til Amerika året etter. (kilde: Dag Bjørnar Mork)
1866 Stormorken Amund Larsen 1821 45 Amerika   Døpt Sundstuen. Den siste brukar av den samla garden Stormorka.
1866 Stormorken Marit Olsdatter 1834 32 Amerika   Fra Systugun Røssum, den eldste av tre jenter.
1866 Stormorken Fredrik Olsen 1838 28 Vardø   Senere Amerika.
1866 Stormorken Marit Amundsdatter 1854 12 Amerika    
1866 Stormorken Synne Amundsdatter 1856 10 Amerika    
1866 Stormorken Ole Amundsen 1858 8 Amerika    
1866 Stormorken Kari Amundsdatter 1861 5 Amerika    
1866 Stormorken Ane Amundsdatter 1863 3 Amerika    
1866 Stormorken Lina Amundsdatter 1866 0 Amerika   1/2 år.
1866 Teigen Ole Hansen 1845 21 Amerika   Farmer i Watson, Minnesota. (veldig stor farm)
1866 Teigen Hans Pedersen 1851 15 Hvidsten   Forbindelser til forfedrene til Fred. Olsen f. 1929. (bl a skipsreder)
1866 Veikleenget Amund Pedersen 1842 24 Amerika    
1866 Øvermoen Peder Østensen 1845 21 Amerika    
1867 Anderstuen Amund Olsen 1832 35 Amerika    
1867 Anderstuen Mari Amundsdatter 1842 25 Amerika   Fra Hovsløkken.
1867 Anderstuen Ole Amundsen 1866 1 Amerika    
1867 Bergum Hans Olsen 1831 36 Amerika    
1867 Bergum Kari Pedersdatter 1834 33 Amerika   Usikker!
1867 Bjørkerusten Nils Lodversen 1846 21 Målselv    
1867 Buøien Anders Iversen 1842 25 Bolsøy    
1867 Engum Anne Hansdatter 1806 61 Amerika   Tror alderen skal være 56 år.
1867 Engum Paul Johannessen 1807 60 Amerika   Tror alderen skal være 55 år. Husmann med jord på Engum i 1865.
1867 Engum Johannes Paulsen 1842 25 Amerika    
1867 Engum Rønnaug Nilsdatter 1844 23 Amerika    
1867 Engum Kari Paulsdatter 1850 17 Amerika    
1867 Engum Anne Paulsdatter 1853 14 Amerika    
1867 Engum Rønnaug Paulsdatter 1855 12 Amerika    
1867 Engum Paul Johannessen 1862 5 Amerika    
1867 Engum Sara Johannesdatter 1865 2 Amerika    
1867 Flaten Mari  Iversdatter 1851 16 Romsdalen   Litt usikker.
1867 Kjørumsløkken Østen Iversen 1847 20 Tromsø   Han var arbeidsmann og bodde i Grønnegate 379 i Tromsø i 1875. 
1867 Klomstad Ole Iversen 1833 34 Vardø   Registrert med Veikle som etternavn tidligere.
1867 Klomstad Iver Iversen 1835 32 Vardø   Registrert med Veikle som etternavn tidligere.
1867 Krog Anne Olsdatter 1845 22 Kristiania   Står Krok, SKAL være Krog.
1867 Kroksveen Kari Halvorsdatter 1843 24 Gjøvik    
1867 Letrud Synne Hansdatter 1834 33 Kristiania    
1867 Lien Kari Jakobsdatter 1844 23 Grytten   I Rauma kommune.
1867 Moen Kari Pedersdatter 1840 27 Nordland    
1867 Nermoen Iver Pedersen 1833 34 Amerika   Sødorp? Gift med Kari Hansdatter i 1866.
1867 Nermoen Kari Hansdatter 1833 34 Amerika    
1867 Røssummoen Peder Pedersen 1845 22 Nordland   Han var gardbruker og gardeier på Bonæs nordre i Bardu i 1875.
1867 Sandbueiet Engebret Pedersen 1836 31 Amerika   Hadde litt av Gammelplassen i 1865. Var også snekker.
1867 Sandbueiet Ane Iversdatter 1837 30 Amerika   Fra Kjørumsbakken.
1867 Sandbueiet Iver Engebretsen 1863 4 Amerika   Gammelplassen også brukt som etternavn.
1867 Sandbueiet Peder Engebretsen 1865 2 Amerika   Gammelplassen også brukt som etternavn.
1867 Søndenfor Mari Nilsdatter 1846 21 Amerika    
1867 Teigen Rønnaug Østensdatter 1833 34 Amerika   Fra Vetl-Klevstad.
1867 Teigen Fredrik Hansen 1834 33 Amerika   Mælingen(med Strømøen) i 1865. Mælingen var stedet sørøst for Håkånstugu.
1867 Teigen Randi Hansdatter 1847 20 Amerika   Gift i Amerika, med Hans H. Hagenstad fra Håkånstugu, 7 barn.
1867 Teigen Hans Fredriksen 1858 9 Amerika    
1867 Teigen Østen Fredriksen 1860 7 Amerika    
1867 Teigen Amund Fredriksen 1862 5 Amerika    
1867 Teigen Fredrik Fredriksen 1864 3 Amerika    
1867 Teigen Marit Fredriksdatter 1866 1 Amerika    
1867 Ulen Engebret Pedersen 1845 22 Amerika    
1867 Vangen Johannes Olsen 1832 35 Amerika   I 1865 var han forpakter og farver i Milsteinhaugen. Kona og unger senere?
1867 Vassrusten Ole Østensen 1840 27 Amerika    
1867 Volden Isak Nilsen 1802 65 Amerika   Husmann med jord på Forbrigdsvolden i 1865.
1867 Volden Beret Olsdatter 1806 61 Amerika    
1867 Volden Rønnaug Isaksdatter 1831 36 Amerika    
1867 Volden Anne Isaksdatter 1836 31 Amerika    
1867 Volden Anne Isaksdatter 1844 23 Amerika    
1867 Volden Berte Olsdatter 1859 8 Amerika   Datter av Anne Isaksdatter f. 1836.
1867 Volden Johan Simensen 1861 6 Amerika   Sønn av Rønnaug Isaksdatter f. 1831.
1867 Vollastuen Paul Olsen 1850 17 Nordland    
1868 Haagenstuen Hans Hansen 1811 57 Amerika   Husmann med jord på Håkånstugu i 1865. Fra garden Myhrum. 
1868 Haagenstuen Barbro Tollevsdatter 1814 54 Amerika   Fra Håkånstugu.
1868 Haagenstuen Ane Hansdatter 1845 23 Amerika    
1868 Haagenstuen Iver Hansen 1849 19 Amerika    
1868 Haagenstuen Tollev Hansen 1853 15 Amerika    
1868 Haagenstuen Ingeborg Hansdatter 1857 11 Amerika    
1868 Krok Oline Pedersdatter 1847 21 Målselv    
1868 Lillejevne Ole Hansen 1847 21 Finnmark    
1868 Røssummoen Kari Johnsdatter 1840 28 Tolga   Usikker! Står Johannesdtr. Skal være Johnsdatter ?
1868 Vangen Ole Kristensen 1851 17 Trondheim    
1869 Berget Embjør Johannesdatter 1836 33 Amerika   Fra Barrusten under Kongsli nordre.
1869 Berget Johannes Jakobsen 1837 32 Amerika   Fra Berget under Sylte. Bror til nr. 57858. (se 1866)
1869 Berget Marit Johannesdatter 1865 4 Amerika   Fra Barrusten under Kongsli nordre.
1869 Berget Berit Johannesdatter 1867 2 Amerika   Fra Barrusten under Kongsli nordre.
1869 Bjørkerusten Lodver Torgersen 1817 52 Amerika   I 1865 var Lodver gardbr. og selveier i Bjørkerusta nedre. Fra Espe i Kvikne.
1869 Bjørkerusten Petter Lodversen 1853 16 Amerika    
1869 Jevne Kristian Kristensen 1815 54 Amerika   Ukjent.
1869 Jevne Berte Eriksdatter 1830 39 Amerika   Ukjent.
1869 Jevne Andreas Kristiansen 1866 3 Amerika   Ukjent.
1869 Jevne Even Kristiansen 1867 2 Amerika   Ukjent.
1869 Lehne Ole Pedersen 1818 51 Amerika   Sønnen Ole i 1872, dattera Anne Maria i 1878, sammen med fostermor Tora.
1869 Lehnhagen Hans Andersen 1840 29 Amerika   Fra Myhrum. Står Leine.
1869 Lehnhagen Iver Andersen 1849 20 Amerika   Han og broren Hans hadde farmer nord for Watson i Minnesota. 
1869 Leirbakken Jon Olsen 1837 32 Trondheim   Ukjent. Bror til Hans utreist 1862?
1869 Vangen Kari Olsdatter 1827 42 Amerika    
1869 Vangen Marit Kristensdatter 1846 23 Amerika    
1869 Vassrusten Engebret Østensen 1846 23 Amerika    
1869 Vassrusten Rønnaug Østensdatter 1850 19 Amerika    
1869 Vollem (?) Ole Olsen 1847 22 Amerika   Ukjent.
1870 Bergum Fredrik Pedersen 1838 32 Amerika    
1870 Bergum Hans Erlandsen 1853 17 Tingvoll    
1870 Brenden Jakob Johannessen 1803 67 Amerika   Fra Brenden søre i Skåbu. Står Myre i boka.
1870 Brenden Anne Olsdatter 1814 56 Amerika   Fra Dahlen. Familien hadde Myhre, øvre i Kvam fra 1868-1870.
1870 Brenden Ole Jakobsen 1845 25 Amerika    
1870 Brenden Anne Paulsdatter 1845 25 Amerika   Kona til Ole Jakobsen. Fra Stigen.
1870 Brenden Marit Jakobsdatter 1848 22 Amerika    
1870 Brenden Hans Jakobsen 1852 18 Amerika    
1870 Brenden Torger Jakobsen 1855 15 Amerika    
1870 Brenden Johannes Olsen 1866 4 Amerika   Foreldre: Ole Jakobsen og Anne Paulsdatter.
1870 Brenden Mathias Olsen 1868 2 Amerika   Foreldre: Ole Jakobsen og Anne Paulsdatter.
1870 Brenden Ole Olsen 1870 0 Amerika   Foreldre: Ole Jakobsen og Anne Paulsdatter. (2 måneder)
1870 Kjørum Jakob Jakobsen 1837 33 Bergen    
1870 Kjørum Ole Fredriksen 1853 17 Amerika    
1870 Kloppen Hans Pedersen 1848 22 Amerika    
1870 Kolloen Paul Hansen 1848 22 Amerika    
1870 Slaastuen Rønnaug Amundsdatter 1849 21 Amerika   Fra Skåbu.
1870 Stormorken Berte Olsdatter 1840 30 Kristiania    
1870 Søndenfor Kari Nilsdatter 1850 20 Amerika    
1870 Teigøyen Hans Knutsen 1833 37 Amerika    
1870 Vangen Kristen Olsen 1823 47 Amerika   Han var forpakter på Mæhlumsvangen i 1865. 
1870 Vangen Kari Pedersdatter 1834 36 Amerika   Fra Mathistad. Hans 2. kone.
1870 Vangen Ole Kristensen 1853 17 Amerika   Fra Kristen O. Vangens 1. ekteskap, med Mari Olsdtr. Slåstuen.
1870 Vangen Oline Kristensdatter 1856 14 Amerika   Fra Kristen O. Vangens 1. ekteskap.
1870 Vangen Tora Kristensdatter 1858 12 Amerika   Fra Kristen O. Vangens 1. ekteskap.
1870 Vangen Mathias Kristensen 1862 8 Amerika   Fra K. O. Vangens 2. ekteskap. 
1870 Vangen Beret Kristensdatter 1863 7 Amerika   Fra K. O. Vangens 2. ekteskap. 
1870 Vangen Marie Kristensdatter 1865 5 Amerika   Fra K. O. Vangens 2. ekteskap. (Kari Pedersdatter f 1834)
1870 Vangen Peter Kristensen 1867 3 Amerika   Fra K. O. Vangens 2. ekteskap. (Kari Pedersdatter f 1834)
1870 Vangen Karoline Kristensdatter 1868 2 Amerika   Fra K. O. Vangens 2. ekteskap. (Kari Pedersdatter f 1834)
1870 Veikleenget Ingrid Pedersdatter 1853 17 Amerika    
1870 Vollastuen Kari Olsdatter 1850 20 Rennebu   Ukjent. Søster til Ole/Paul utreist 1864/1867?
1871 Bakken Ole Pedersen 1846 25 Amerika   Korrigert alder fra 20 til 25 år. Født 1846.
1871 Bakken Anne Marie Olsdatter 1871 0 Amerika   2 måneder.
1871 Bergum Anne Olsdatter 1832 39 Amerika    
1871 Bergum Hans Halvorsen 1833 38 Amerika    
1871 Bergum Iver Larsen 1841 30 Amerika    
1871 Bergum Peder Halvorsen 1841 30 Amerika    
1871 Bergum Berte Hansdatter 1860 11 Amerika    
1871 Heggerusten Engebret  Eriksen 1853 18 Amerika    
1871 Ivastuen Iver Iversen 1851 20 Amerika   Fra Ivastuen under Sundet. (mor fra Kvam)
1871 Klevstad Marit Østensdatter 1838 33 Amerika   Marit og Mathias er dobbeltført. (som Lillejevne)
1871 Klevstad Anne Østensdatter 1843 28 Amerika    
1871 Klevstad Ole Pettersen 1864 7 Amerika    
1871 Klevstad