Nedre Brenden

Av H.O. Hansen Møller

Jon (Jo) Jonsen Brenden ble født i 1824 som eldste sønnen til Jon Audunsen og Marit Iversdtr. I 1849 fikk han sønnen Østen med Eldri Nilsdtr Teigmorken (Forbergeie) fra Skjåk. Eldri Nilsdatter var født den 15/6 1824 av foreldre Niels Eriksen Brumellom og Rønnaug Pedersdatter Teigmorken.
Senere giftet Eldri og Jo seg, og i 1854 fikk de ei datter Kari.

I 1865 bor familien i øvre (søre) Brenden, men i 1875 har de slått seg ned i det som nå ble kalt nedre Brenden, nedst i jordet på nørdre Brenden.  De har jordveg nok til å så ei halv tønne bygg og ei halv tønne poteter, og de har ei ku, en kalv, tre sauer og ti geiter.

I 1875 er Østen og Kari flyttet ut. Vi finner begge på øvre Hofhaugsholen på Lesja. Kari er gift med sønnen på plassen, smeden Peder Torstensen. Østen Jonsen bor sammen med dem, og er veiarbeider.

Kari og Peder flyttet siden til Holakerlien, og fikk fire barn der. Men så fikk Peder arbeid som smed ved jernbaneanlegget Hamar-Otta, og hele familien flyttet sørover. Først til Øyer, siden til Sel igjen, til de nesten 70 år gamle foreldrene til Kari i nedre Brenden.

Men på forsommeren 1895 ble Peder Holakerlien sterkt skadet i en arbeidsulykke, og den 16. juni, på konfirmasjonsdagen til datteren Elise, døde han av blodforgiftning. Han ble gravlagt i Sør-Fron.Kari satt nå igjen som enke med fem mindreårige barn, den yngste tre måneder gammel, en tre år gammel datter hadde dødd i april!

Høsten året etter fikk hun hjelp av vaktmesteren på fengslet på Brævangen, Ola Andersen, til å skrive en ansøkning til Departementet for offentlige Arbeider om hjelp til underhold av familien. Det ser ut til at skrivet førte fram, for ifølge folketellingen i 1900 lever Kari Holakerlien «Af sin gage og forskjellig slags arbeide».

Kari og Peder fikk altså seks barn:

  1. Ragnhild f. 20/2 1876 Lesja, konf. 1890 Lesja
  2. Elise f. 17/6 1880 Lesja, konf. 16/6 1895 Sel
  3. Tora f. 27/5 1885 Lesja, konf. 9/6 1901 Sel
  4. Jørgine (Gina) f. 19/8 1888 Lesja, konf. 5/6 1904 Sel
  5. Olga f. 13/5 1892 Øyer, død 23/4 1895 Sel
  6. Østen f.  3/3 1895 Sel

De fem som vokste opp, bosatte seg alle på Vålerenga i Oslo, og har stor etterslekt.

Blant bygdafolk ble Jon kalt Eldri-Jo. Knut Breden (1892-1990) husket ham som en liten, beskjeden gammel krok som en beinkald førvintersdag midt på 1890-tallet kom til søre Bræe for å få grautmjøl. Isen lå stålblank på Lågen, og det blåste stri nordavind. Jo hadde ikke støvler, bare et par ullabber på beina. Etter å ha fylt mjølposen og varmet seg, skulle han over isen og opp gjennom Solgjemslia igjen. Fredrik Bræe turde ikke annet enn å følge ham over til Brævangen. Han var redd Jo skulle blåse bort!

Jon falt fra 28. januar 1903, Eldri fulgte ham 4. mars 1907. Begge døde av «Alderdomssvaghed».

Det er idag ingen hus i nedre Brenden.