Marit Johnsdtr. Skalet

Marit Johnsdatter Skalet, 1857-1903
Foto utlånt av oldebarnet Lisbeth Larsen

Av Gunnar Heltne

Marit Johnsdatter Skalet, født 18.01.1857 fra husmannsplassen Skalet under Nigard Bu i Bredebygden, Sel i Gudbrandsdalen, døpt 15.03.1857 i Sel og konfirmert 10.09.1871 i Sel.

Marit Johnsdtr meldte utflytting fra Sel til Strilelandet 30.06.1879, men det ble visst til at hun dro nordover som mange andre fra Selsbygda på den tida. Hun kom til Ila i Trondheim, der hun 8.09.1883 gifta seg med smeden Jonas Bernhard Christofferssen Larsen fra samme sted, født 9.04.1853, døpt 10.07.1853 og konfirmert 6.10.1867 i Trondheim. Jonas Bernhard var sønn av Christoffer Larsen (født 1812) fra Harsvik i Bjørnør i Sør-Trøndelag og Maren Cathrine Jonasdtr (født 1809) fra Trondheim.

Jonas Bernhard Larsen, 1853 – 1938
Bilde utlånt av oldebarnet Lisbeth Larsen

 

Marit og Jonas Bernhard bosatte seg i Trondheim og fikk i alt 8 barn sammen.
Marit døde av tuberkulose 22.02.1903 og ble gravlagt 28.02.1903 i Ila i Trondheim.
Jonas Bernhard døde 23.05.1939 og ble gravlagt 27.05.1939 på Stavne i Ila i Trondheim.

Barna deres var:

 1. Ludvig Kristoffer, født 19.09.1884, døpt 19.10.1884 og konfirmert 9.04.1899 i Trondheim, gift 30.12.1915 på Hemnesberget i Nordland med Sara Bernhardine Svendsdatter Stenersen, født 21.09.1889 og døpt 17.11.1889, fra Hemnesberget. Sara Bernhardine var datter av Svend Stenersen (født 1850) fra Gausdal i Oppland og Ane Dorthea Eriksdtr (født 1858) fra Hattfjelldal i Nordland.

Ludvig Kristoffer og Sara Bernhardine bodde på Hemnesberget, i Mosjøen og i Trondheim, og fikk en datter:

Lilly, født 5.12.1916 og døpt 17.05.1917 i Mosjøen.
Lilly døde 13.02.1988 og ble gravlagt 18.02.1988 på Moholt i Trondheim.
Lilly ble gift med Henry Kolbjørn fra Trondheim og sammen fikk de 4 sønner.

Alle 4 sønnene lever i dag og har totalt 12 barn

Ludvig Kristoffer døde i ”spanskesjuken” 14.10.1918 og ble gravlagt 22.10.1918 på Lade i Trondheim.
Sara Bernhardine døde 19.05.1962 og ble gravlagt 25.05.1962 på Lademoen i Trondheim.

 1. Magnus Johannes, født 12.06.1886, døpt 11.07.1886 og konfirmert 14.04.1901 i Trondheim, gift 4.11.1911 i Ila i Trondheim med Helga Lovise Larsdtr Bjørnstad, født 15.05.1887 og døpt 19.06.1887, fra Foldereid i Nord-Trøndelag. Helga Lovise var datter av Lars Julius Pedersen Bjørnstad (født 1858), fra Fåberg og Biri i Oppland, og Hartvigine Amalie Mathiasdatter (født 1868) fra Foldereid.

  (Magnus) Johannes Larsen
  1886 – 1973
  Bilde utlånt av barnebarnet Lisbeth Larsen

Magnus Johannes døde 9.11.1973 og ble gravlagt 21.11.1973 på Stavne i Ila i Trondheim. Helga Lovise døde 27.12.1960 og ble gravlagt 3.01.1961 på Stavne i Ila i Trondheim. Magnus Johannes og Helga Lovise bodde i Trondheim og fikk en sønn:

Gunnar, født 29.11.1912 og døpt 2.03.1913 i Ila i Trondheim, gift med Else fra Grip på Nordmøre. Gunnar døde 1.12.1987 og ble gravlagt 9.12.1987 på Stavne i Ila i Trondheim. Gunnar og Else fikk 2 døtre, en sønn og 6 barnebarn.

 1. Maren Kathrine, født 12.03.1888, døpt 22.04.1888 og konfirmert 19.04.1903 i Trondheim, gift 26.01.1924 i Ila i Trondheim med Gustav Albert Johnssen Weie, født 27.07.1887 og døpt 4.09.1887, fra Skogn i Nord-Trøndelag.

Gustav Albert var sønn av John Andersen (født 1860) fra Åsen i Nord-Trøndelag og Anne Otelie Martinsdatter (født 1865) fra Skogn. Maren Kathrine og Gustav Albert bodde i Trondheim og fikk ingen barn sammen.
Maren Kathrine døde 13.10.1951 og ble gravlagt 18.10.1951 på Stavne i Ila i Trondheim.
Gustav Albert døde 23.04.1957 og ble gravlagt 29.04.1957 på Stavne i Ila i Trondheim.

 1. Ingeborg, født 28.09.1889, døpt 3.11.1889 og konfirmert 2.10.1904 i Trondheim.

Ingeborg døde 2.02.1967 og ble gravlagt 7.02.1967 på Stavne i Ila i Trondheim.
Ingeborg var ugift og bodde i Trondheim.

 1. Anna, født 25.12.1891, døpt 6.03.1892 og konfirmert 30.09.1906 i Trondheim.

Anna døde 29.01.1961 og ble gravlagt 3.02.1961 på Stavne i Ila i Trondheim.
Anna var ugift og bodde i Trondheim.

 1. Toralf, født 16.09.1894, døpt 21.10.1894 og konfirmert 18.04.1909 i Trondheim, gift 19.12.1936 på Alstadhaug i Skogn i Nord-Trøndelag med Borghild Alfredsdtr Eriksen, født 19.12.1901 og døpt 2.02.1902, fra Skogn.

Borghild var datter av Alfred Norman Johansen Eriksen (født 1877) og Johanne Margrete Kristoffersdtr (født 1881), begge fra Skogn.
Toralf og Borghild bodde i  Skogn og fikk ingen barn sammen.
I 1942, etter at Toralf døde, adopterte Borghild sønnen til si søster, som døde på barselseng. Søstersønnen Sverre Alfred, født 19.07.1942 og død 18.01.1991, brukte Larsen som etternavn.
Toralf døde 22.06.1942 og ble gravlagt 29.06.1942 på Alstadhaug i Skogn.
Borghild døde 13.05.1995 og ble gravlagt 18.05.1995 på Alstadhaug i Skogn.

 1. Thora, født 13.07.1898, døpt 4.09.1898 og konfirmert 4.05.1913 i Trondheim.

Thora døde 17.04.1965 og ble gravlagt 23.04.1965 på Stavne i Ila i Trondheim.
Thora var ugift og bodde i Trondheim.

 1. Karen, født 28.01.1901, døpt 10.03.1901 og konfirmert 5.12.1915 i Trondheim.

Karen døde 30.07.1989 og ble gravlagt 7.08.1989 på Stavne i Ila i Trondheim.
Karen var ugift og bodde i Trondheim.

Det er Berit Fremstad datter av Gunnar Larsen (1912-1987), barnebarn av Magnus Johannes Larsen  og oldebarn av Marit Johnsdtr og Jonas Bernhard Larsen som har lånt oss dette bildet.