Diplomet, slik det er gjengitt i Diplomatarium Norvegicum, bind I, side 666, lyder:

«Allom mannom thæm som thette breff see ok høre hæilsær Anders Sigurdson logretes man a Wagha ok gør witerlikt meder thette breff, at meder samtykt Arne broder mins ok Ingeborghe syster minne, hafuer ek sæeth gefued ok afhent welbyrdoghom man her Alff Knudhson ok fru Maghnildhe hans hustru til æuerdelige æighe swa mykit som Sigurder liisth, fadher min aatte i Bw som liggie widh Bræidhene i Holleidhene i Gudbrandsdalom ok ludher i thy gamle brefuene som ther om giorth er, i swa matthe ok for ordh, at ek ok min syskin ok ware erfwingie ere qwitte fri, ok frelse føre her Alf, fru Magnilde ok thære erfwingie fra the sagh som fadher min Sighurd liisth war i komen ofworsyniom at han war medh i then tijdh her Bæinkt Harnikt son war slaghen thil ytermer fasthæit ok sanidh her om tha, bæidhes ek beskædhelige manne jnsigle for thette breff medh mine som swa hæithe her Halwardh Eshæin son kanik i Hamar ok Sigurd Daffinson som skrifued war
thysdaghen nest efther winterneter anno domini m cd lxxx.»