Pastor Ole Amundson Bu

Av Ola Bu

Pastor Ole A. Bu og hustru Caroline

Ole Amundson Bu (1842-1931) var sønn av Amund Olson nigard Bu og Kari Syversdatter Hyrve (som var søster av Sylvester Sivertson, redaktør i Lillehammers Tilskuer 1841-1842 og grunnlegger av Drammens Tidende).

Ole Amundsson Bu ble dimittert fra Asker skolelærerseminarium i 1861, gikk på Heltbergs Studentfabrikk (som han for øvrig omtaler i artikkelen «Minder fra Studenterfabrikken» publisert i «Symra» 10/1914), og han studerte ved Universitetet i Kristiania 1865-74 med avbrudd for å virke som lærer.

Ole A. Bu som student

Han utvandret til USA og var luthersk pastor 1875-1931 (Pastors Who’s Who. Pastors Directory. Nordmanns-Forbundet 24/1931 og Gudbrandsdølen 4/5 1931). Han var gift med Caroline Hegge?, og var bosatt i Bloomfield, Minnesota. De har stor etterslekt i USA.

En oversikt over noen av hans publikasjoner :

 • Mindre Konferencer. Evangelisk-luthersk kirketidende 3. 1876.
 • Kirkeindvielse. Lutherske Vidnesbyrd 6. 1887.
 • Lad Ungdommen komme paa en god Skole. (Chicago) Norden 20/9 1887.
 • «Tag mig ind!» For Gammel og Ung 7. 1887.
 • Anden Søndag i Faste. Math. 15, 21-28. Vidnesbyrd om Frelsen i Kristus / M.O. Bøckman ed. Minneap. 1890.
 • Anden Søndag efter Trefoldighed. Luthersk Kirkeblad 4. 1894.
 • Tale ved Gudbrandsdalslaget’s Stevne i Minneapolis den 12te September, 1909. Gudbrandsdalslaget. Aarbok 1. 1911.
 • Træk af haugianerfamiliers liv i min hjembygd for femti aar siden. Jul i Vesterheimen 1911.
 • Kvar slegt ska’ høgre upp. Symra 8. 1912.
 • Mrs. pastor O.M. Wangensteen b. Eleonora Avlsgaard, 1878-1913. Mostly from Decorah-Posten. Lutheraneren 19. 1913.
 • Minder fra Studenterfabrikken. Symra 10. 1914.
 • Syttende mai 1914. Symra 10. 1914.
 • Bygdelagene og Det norske Selskab. Skandinaven 16/6 1915.
 • Hilsen til missionsvenner og vore hjemmevendende missionærer. Homnes, Frida Bue: Stjernen paa missionsmarken 1915.
 • Indremissionen. Lutheraneren 22. 1916.
 • Vort kirkearbeide idag og imorgen, hjemme i menigheden og ude paa indremissionsmarken. Lutheraneren 22. 1916.
 • Minder fra Norge og første Prestetid i Amerika. Decorah-Posten 21/11, 28/11 1922; 2/5, 9/5, 16/5 1924.
 • Til Hans og Aase Lundby paa deres Guldbryllupsdag. Decorah-Posten 30/11 1923.
 • Erindringer fra min barndom. Gudbrandsdølernes Julehilsen 1924.
 • Til Mr. og Mrs. Gustav Gullickson paa deres Guldbryllupsfest 1ste Juni 1924, Ostrander, Fillmore Co., Minn. Decorah-Posten 10/10 1924.
 • Erik Torgrimson; en Mindekrans. Johnson, O.S. Udvandringshistorie 3 Minneap. 1925.
 • Gud er med os. Luthersk Kirkeblad 4. 1894.