I forbindelse med ekteskapet mellom Marit Amundsdtr og Ole Iverson Holen, ble følgende erklæring tinglyst 24. februar 1816:

Da jeg underskrevne er blevet gift med Pigen Marit Amundsdatter Bue, og hendes beskikkede Værge Ole Amundsen Bue har aflagt vedbørlig Rigtighed for den hende ved Skiftet efter Amund Olsen og Hustrue, sluttet 24de Martij 1803, med Summa 40 Rbdr 25 Sk. Sølv verdie, tilligemed Renter deraf til denne Tid, saa meddeleles herved Formynderen og Overformynderiet for disse Firgetyve Rigsbankdaler 25 Sk Sølv verdie med sine Renter, dette vort krav at lade Afkald.

Holen i Kvam den 24de October 1815.

Ole Iversen Holen

Som Vidner:

Hans Brende

O. Hansen Brende