Kvernhussletten

I dag er det bare nedgrodde gråsteinsmurer igjen i Kvernhussletten

Av Hans-Olav Hansen Møller

Ola Hanssen nørdre Endrestad fikk tinglyst kontrakt på Kvernhussletten i 1793, samtidig med at de andre Bræe-husmennene fikk kontrakt på sine plasser.

Ola var født i 1745, og var tredje sønnen til Hans Fredriksen Selsjord og Kari Johannesdtr Leine. Faren hadde solgt Selsjord i 1758, men holdt tilbake plassen nørdre Endrestad for seg og familien. I 1767 giftet Ola seg med Marit Syversdtr Nyhusom Loftsgård, født 1745. Men det er uvisst om de bosatte seg i Kvernhussletten da. Trolig bodde de i Kleivstugun til etter 1788. De fikk etter hvert ni barn, de seks første er registrert som «Ole Hansens barn», mens de tre siste er døpt som «Ole Klevstuens barn».

Barna var:

 1. Kari født 1767, trolig gift med Johannes Jonsen Brånåløkken,.
 2. Syver født 1769
 3. Ingri født 1771, trolig gift med knappestøper Hans Pedersen og inderst på Formo i 1801.
 4. Hans født 1775, kan være den Hans Olsen som ble gift med Marit Bersvendsdtr Hjellum i 1811. Husmann i Sørjordet under Gammel-Sandbu.
 5. Fredrik døde ung.
 6. Fredrik døde ung.
 7. Ragnhild født 1784. Tvilling, gift med Bernt Eriksen Vetlykkja.
 8. Ingrid født 1784. Tvilling.
 9. Fredrik født 1788. Gift med Anne Olsdtr.

I 1801 bor Ola og Marit i Kvernhussletten, sammen med barna Hans, som er knappestøper, Ragnhild og Fredrik. Sammen med dem bor Marits 72 år gamle bror, Jon Syversen, som «nyder hjælp af Fattig-Kassen».

Det ble Fredrik (eller Frik, som han ble kalt) som ble neste husmannen i Kvernhussletten. Han ble gift med Anne Olsdtr, født i 1804 av ugifte foreldre Ole Pedersen Blekastad og ei Mari Pedersdtr. Frik og Anne giftet seg i 1826, og samme året fikk de ei datter Marit, men som døde under fødselen. Året ett fikk de ei datter til, også døpt Marit.

Men så skjedde tragedien: En dag først i mars 1829 var Frik i måsåfjellet. På veien hjem ble han tatt av et snøras og omkom. De fant ham ved en stein i Smuksjøli’n – steinen ble siden hetende Frikstein. Ifølge kirkeboka døde Frik  den 9. mars 1829, og presten har anført at den avdøde var «omkommet ved Sneeskreed».

Anne satt nå igjen som enke i Kvernhussletten, med et barn på to år. Hun fikk beholde plassen, men måtte vel ellers klare seg som best hun kunne. Trolig ble det skyldfolket til Frik som tok noen tak innimellom. Det ser ut til at yngste sønnen i Brånålykkja, Ola Johannessen, kan ha vært ivrig til å hjelpe. Han og Anne var pålag jevngamle, og det gikk ikke likere enn at de fikk ei datter sammen, født i 1843 og døpt Mari. Året etter, den 1. desember 1844, giftet Anne og Ola seg, og i 1848 fikk de ei datter til. Hun ble døpt Kari.

Mari Olsdtr ble gift med skomaker Hans Syversen Karistuen i 1871. I 1875 bor paret i Karistuen med den ett år gamle datteren Anne.

I 1858 giftet eldstejenta til Anne, Marit Fredriksdtr seg med Ole Johannessen nørdre Buflåten. Anne og Ola lot nå disse to ta over som plassfolk i Kvernhussletten, og flyttet selv til skyldfolket i Brånålykkja. I 1865 finner vi Anne og Ola i nedre Brånålykkja. Der har de fire sauer, og sår 1/2 tønne bygg og 1/4 tønne poteter. Men Anne dør alt i 1868, og Ola flytter inn som fødrådsmann i øvre Brånålykkja, der vi i 1875 finner ham «Gamlestuen», sammen med datteren Mari, hennes mann Hans Syversen Karistuen og deres datter Anne på ett år.

I Kvernhussletten fikk Marit Fredriksdtr og Ole Johannessen etterhvert fem barn:

 1. Kari født 1848, død 1860.
 2. Johannes født 1858. Han flyttet til Kristiania.
 3. Anne født 1862. Ble gift med Jon Fredriksen Solgjemsbergum. De kjøpte siden (Kolo)Bekken, og flyttet dit.
 4. Fredrik født 1865, døde trolig ung.
 5. Kari født 1869, reiste til Amerika i 1892.

I 1865 fødde de ei ku og ti sauer. Av bygg ble det sådd tre kvart tønne, og av poteter ble det satt ei halv tønne. Ti år etter var det litt bedre tider. Da hadde de ei ku, to kalver, seks sauer og åtte geiter. Det ble sådd ei tønne bygg og to tønner poteter.

I 1900 dreiv Ole og Marit fortsatt som plassfolk, og nå bodde de aleine. Etterhvert flyttet de til folket sitt i Bekken.

 

I 1907 kom det nye folk i Kvernhussletten. Det var folket i Vetlhaugen, Johannes Johannessen og kona Ingeborg Simensdtr, som flyttet hit. Her var de plassfolk under nørdre Bræe til 1914. 2. juni dette året solgte Ragnhild Hansdatter Breden Kvernhussletten med innmark og en skogteig til Johannes J. Lillehaugen som arbeiderbruk. Skjøte ble tinglest 3. juli 1915. Vetlhaugen fulgte trolig med på kjøpet.

Kvernhussletten ble solgt til Knut S. Ose i 1935. Det sto noen hus her til først på 1940-tallet. Nå er det bare noen nedgrodde murer igjen.