Den «nye» slekta på Mæhlum

Av Aud Sandbu
Bilder utlånt av Ola Mæhlum

Med mye god hjelp av Torbjørn P. Hagen, Venabygd, har det nå lykkes å slå fast hvem de egentlig var, ekteparet fra Ringebu som kjøpte Mæhlum i 1789.

Ole Olsen som i kjøpekontrakten er hjemfestet til Kaurstad, ble døpt i Ringebu den 5/12-1756. Foreldrene var Ole Engebrethsen og kona Eli Olsdatter f. Randkleiv, gårdfolk på Mæhlum på Kjønnås i Ringebu. Ole var nest eldste sønnen, oppkalt etter morfaren.

Ole giftet seg 17/12-1782 med Kari Pedersdtr. Rudi. Hun ble døpt 29/12-1765 i Ringebu som datter til Peder Larsen og kona Berthe Amundsdtr. f. Kaurstad, gårdfolk i nedre Rudi, også på Kjønnås i Ringebu.

Kari ble morløs da hun var 2 år gammel, og ble trolig alet opp hos morfolket på Kaurstad. Etter at hun giftet seg, brukte antagelig Kari og Ole gården i noen år, inntil en fetter av Kari gjorde krav på Kaurstad fordi han hadde best odel.

Ole Olsen og Kari Pedersdtr. ble derfor nødt til å finne seg annet utkomme, og valget falt på Mæhlum i Bræebygda. Gården ble kjøpt for 2000 rd. Halvparten av beløpet fikk de lånt av mad. Dampe, enka etter landkremmeren i Ringebu.

Mens Ole Olsen og Kari Pedersdtr. fremdeles brukte Kaurstad (noe som dessuten forklarer hvorfor kjøpekontrakten på Mæhlum er undertegnet Ole Olsen Kaurstad), kom de tre første barna:

1) Eli f. 1784 – død 1784

2) Ole f. 1785 – døde i 1856 som ungkar på Mæhlum.

3) Peder f. 1788 – trolig død som liten etter at familien var kommet til Mæhlum.

Som gårdfolk på Mæhlum fikk Ole Olsen og Kari Pedersdtr. ytterligere 4 barn:

4) Eli f. ca. 1791 – gift 1816 med Ole Pedersen Kleivrud f. 1785. Gårdfolk i midtre Kleivrud, Sel.

5) Peder f. ca. 1794 – overtok på Mæhlum

Christen Olsen Mæhlum

6) Christen f. 1798 – gift 1840 med Anne Olsdtr. Veggum f. 1820. Gårdfolk i søre Veggum, Sel.

7) Hans f. 1802 – døde i 1864 som ungkar på Mæhlum.

Det ble altså Peder f. ca. 1794 som overtok på Mæhlum etter foreldrene. Han giftet seg i 1828 med Thora Olsdtr. Bu f. 1803 i Nigard Bu. Sammen fikk de 10 barn:

1) Kari d.e. f. 1829 – gift 1854 med Johannes Olsen Mæhlumsvangen f. 1831. Forpaktet Milsteinhaugen på Sjoa, men utvandret til Amerika omkring 1867 med fire barn.

Ole Pedersen Mæhlum

2) Ole d.e. f. 1831 – døde ugift på Mæhlum i 1918, men hadde en datter, Kari f. 1871, med Anne Olsdtr. Mæhlumsløkken. Overtok på Mæhlum, men overdro etter kort tid gården til sin yngste søster og hennes mann, mot bl.a. et brukende føderåd.

3) Kari d.y. f. 1833 – gift 1861 med Gunnar Olsen Mo f. 1831. Gårdfolk i Mo på Selsverket. 8 barn.

Kari og Gunnar Mo

4) Ole d.y. f. 1835 – gift 1866 med Kari Olsdtr. Røssum f. 1846. Gårdfolk i Røssum nordistugun, Kvam. 3 barn. Ole druknet i Lågen i 1871.

5) Mari f. 1837 – døde ugift på Mæhlum i 1907. Var husholderske for broren Ole d.e. i fø’råsstugu.

Mari sammen med broren Ola og hans datter Kari

6) Anne f. 1839 – død på Mæhlum i 1850, 11 år gammel.

7) Eli f. 1842 – gift 1866 med Peder Torsen Leine f. 1842. Gårdfolk på nedre Leine i Kvam. 3 barn.

Iver Pedersen Mæhlum

8) Iver f. 1843 – gift 1872 med Tora Iversdtr. Solhjem f. 1850. Gårdfolk på søre Mæhlumsvangen. Fire barn i ekteskapet.

9) Marit f. 1847 – gift med Erland Torsen Åsmundstad f. 1840 i nørdre Åsmundstad, Skåbu i Nord-Fron. Plassfolk i Ellingsbørusten, Heidal. Seks barn.

10) Tora f. 1847 – tvilling med Marit

Av alle disse søsknene ble det Tora, den ene av de to yngste, som med tiden førte slekta videre på gården. Hun giftet seg i 1870 med Iver Christoffersen Sletten f. 1843 i Sletten under Kjørum, Kvam. Iver og Tora drev først landhandleri med bakeri, skredder- og skomakerverksted i Vassrusten sør for Sjoa. Men etter at Ole d.e. overdro gården til dem, flyttet familien til Mæhlum. Ved siden av gårdsdriften fortsatte I. C. Sletten å drive handelsvirksomhet i stor utstrekning, nå i hovedsak med gårder og med skifer fra steinbruddet på Pillarguri. Iver og Tora fikk til sammen åtte barn. Syv av dem vokste opp:

1) Christian f. 1871 – overtok gården

2) Petter f. 1873 – gift 1.g. 1901 med Karen Iversdtr. Harildstad, Heidal 1875-1905, 3 barn – gift 2.g. 1913 med Mari Christensdtr. Ellingsbø, Heidal f. 1882, 4 barn. Gårdfolk på Faukstad uppistugun, Heidal.

3) Kari f. 1875 – ugift, men eide og drev Faukstadmo med Heidal Pensjonat. Dessuten fostret hun opp de to barna til broren Iver, som ble morløse i 1918.

4) Anton f. 1877 – død 1879.

5) Anton f. 1880 – ingeniørutdannet og bosatt i Oslo, senere Valdres. Gift 1912 med Ragna Aulie. To barn.

6) Ole f. 1883 – gift med Rønnaug Knutsdtr. Loftsgård f. 1886. Gårdfolk på Moen, Selsverket. 4 barn.

7) Paul f. 1885 – gift med Mathea Iversdtr. Rustbakken, Sjoa, f. 1893. Innehaver av isenkramforretning på Otta, den som nå er med i Jernia-kjeden. To barn.

8) Iver f. 1887 – gift med Mari Christensdtr. Fjerdingren, Heidal f. 1894. Gårdfolk på Hjellum, Sel. To barn. Mari døde i spanskesjuka i 1918.

Iver og Tora Sletten sammen med 7 av barna. Bildet er trolig tatt ved Heidalspensjonatet oppunder århundreskiftet – ut fra at Kari (f. 1875) står mellom sin mor og far og kan synes å være et par-og-tjue år da bildet ble tatt, mens Christian (f. 18.04.1871) vel er den som står øverst til høyre og kan være rundt 25 år.
Guttene forrest i trappa fra venstre er evt. da Iver, Paul og Ole.

I 1920 feiret Tora og Iver Sletten gullbryllup med hele familien samlet.

Christian ble i 1901 gift med Anna Randine Olsdtr. Oden f. 1875, eldste datter til Ole Paulsen og kona Mathea Knutsdtr. f. Ulberg, gårdfolk på Oden i Sør-Fron. Christian og Anna brukte Leine nedre i Kvam noen år, før de overtok på Mæhlum i 1905. Med tiden fikk også de åtte barn.

Christian og Anna Mæhlum, med garden i bakgrunnen

Anna og Christian, med bilder av Tora og Iver Sletten på veggen bak.
Begge bildene er trolig tatt omkring 1925 – 30.

Gården har gått videre fra far til sønn i ytterligere tre generasjoner etter Christian og Anna. I dag er det oldebarnet Einar Mæhlum som eier og bruker Mæhlum.  Han er gift med Herdis fra Smøla, og sammen har de to sønner.  På gården drives det med skogsdrift, korn- og slaktegris-produksjon, gardsturisme og snekkerverksted for villmarksmøbler.  De som er interessert i å vite mer om Mæhlum gard, kan besøke deres hjemmeside.