Selsjord

Av H.O. Hansen Møller

Selsjord var fra gammelt av krongods, og i «Aggershuus Jordbog» fra 1607 er garden omtalt som «Sillidzsgiord Kronnegodtzs», og skyldsatt til 2 huder. Skatten er «1 ort forinng, 2 schinnd Wiisöer, 2 alb. ledinng». 

I «Manndtall vdaff Guldbrandsdalens Fougderie paa Landskattenn, som er paabödenn till S. Martini 1610», er det «Johnn Salßgierdt» som er leilending.

I 1620 er det ny bruker. I «Manndthall och Schatte Register» for dette året er leilendingen «Guldbrand Selsgord». Året etter er «Jonn Sellsgiorde» nevnt som innerst på Selsjord. I 1623 heter imidlertid brukeren Engelbret.

I 1660 er leilendingen Frik Olson, født i 1604. Han er gift med Brit Syversdtr. Frik betaler førstebygsel av halve garden i 1635, og for resten i 1642. Da overtok han garden etter faren Ola, som altså må ha tatt over som leilending etter Engelbret.

Brit døde i 1670, Frik i 1680. De hadde barna:

 1. Hans født 1638,
 2. Syver født 1640,
 3. Jon født 1656,
 4. Sigri,
 5. Åse og
 6. Brit.

Frik eier også Ottbragden, som er skyldsatt til 1/2 hud, i tillegg til plassen Rusté.

Hans tok over garden. Han var gift med Mari Friksdtr (eller Pedersdtr.?). Hans betalte førstebygsel av ei hud krongods i 1658. De hadde barna:

 1. Ola,
 2. Frik,
 3. Mikkel,
 4. Per,
 5. Brit,
 6. Rønnaug og
 7. Guri,

men bare de fem første er nevnt i skifte etter Mari i 1700, og Hans i 1703.

Det ble nå Frik som fikk garden. Han kjøpte garden i si tid, for i skiftet i 1736 eier han 2 huder og 2 skinn. Ottbragden var allerede solgt flere år tidligere. Frik var gift med Ragnhild Gulbrandsdtr, og hadde barna:

 1. Hans født 1709,
 2. Marit født 1711,
 3. Mari født 1713,
 4. Knut født 1716,
 5. Ola født 1717 og
 6. Kari født 1720.

Hans tok garden etter faren. Han var gift med Kari Jehansdtr Leine fra Kvam, og de fikk barna:

 1. Frik født 1739,
 2. Jehans født 1741, gift med Ingeborg Knutsdtr Brævangen. De kom til Myrom i Ottdalen.
 3. Ola født 1745, ble husmann i Kvernhussletten under Bræe.
 4. Torø døde i nørdre Endrestad i 1813,
 5. Ragnhild født 1748 og
 6. Kari født 1751.

Kari Jehansdtr døde i 1753, skifte er dagsett 17.12. samme året.

I 1758 solgte Hans Frikson Selsjord til Tord Fredrikson Dahle for 1140 rd, men holdt igjen plassen Endrestad (nørdre) og flyttet dit. Der skiftet han i live i 1771, og døde i 1776.

De neste tiåra var Selsjord på salg flere ganger.

I 1762 selger og skjøter Syver Tordson og Tord Fredrikson Dahle garden til Guttorm Tordson Åsåren for 1294 rd. Fire år etter, i 1766, låner Jørgen Larson 1350 rd av kjøpmann Ole Hansen Dampe, opprinnelig borger i Christiania, men fra 1753 priviligert landkremmer i Ringebu. For pengene kjøper han Selsjord av Guttorm Åsåren, men selger året etter gården videre til kjøpmann Dampe for 1800 rd. Kjøpmann Dampe døde imidlertid samme året, og 16. mars 1768 solgte enken garden til Paul Olson Slette fra Heidal, mot pant i gården.

Pål Selsjord klarer imidlertid ikke å betale for seg.  Ved «Indførselsforretning» 1. november 1776, med påfølgende bekreftelse to år senere, kvitterer enkefru Dorthea Dampe på at Selsjord er «bleven mig til Ejendom udlagt; paa hvilken Indførsel jeg den 30. juni 1778 ved Laugtinget har erhvervet Stadfæstelse». Senere samme året selger hun gården til Jacob Hanson (nedre Dahle?) for 850 rd (!).

Jacob Hanson selger i 1781 til Ingebret Jacobson nedre Dahle for 999 rd. I 1783 selger Ingebret til Jacob Hansson Solhiem for 950 rd.

I en kort periode står Ole Larson Loftsgård som bruker – han hadde også kjøpt Einangen i 1783. Men Ole Loftsgård må bare ha leid garden, for på vårtinget 6. – 8. mars 1790 selger Jakop Hansson Solgjem Selsjord til en Hans Pederson for 950 rd..

I 1791 er eieren Hans Pederson Selsjord. Han selger 28. juni dette året Selsjord til «Jacob Olsen Bræcken» fra Nord-Sel for 799 Rd. Dermed kom den slekta på garden, som fortsatt sitter der.

I forbindelse med at Jakop Olson overtok, ble det tinglyst føderådskontrakt mellom ham og Nicolai Marcussen (Greim), med følgende betingelser:

 1. Jakop Olson skal betale 60 rd, og Nicolai Marcusson skal ha føde til 1 ku i 5 år.
 2. Jakop Olson skal skaffe Nicolai Marcusson det han trenger av klær, mat og vedbørlig underholdning, og fornøden oppvartning til hans dødsdag. Når han er død, skal han ha en sømmelig begravelse. Likeledes skal han årlig ha 6 mrk tobakk.

Jakop Olson SELSJORD (BREKKEN) var født i 1747. Han giftet seg 7 des. 1783 med Kari Simensdotter OLSTAD , født i 1758. Hun var datter av Simen Hansson BREDEN og Rønnaug Pålsdotter BJØRNSTAD. Kari døde 25 mars 1849. Jakop døde 15 mars 1820. Kari og Jakop drev trolig Brekka på Nord-Sel fram til 1791.

Jakop og Kari hadde disse barna:

 1. Ymbjør Jakopsdotter SELSJORD, f. 1785. Hun var gift med Ole Syverson Vangen.
 2. Rønnog Jakopsdotter SELSJORD, f. 1790. Hun ble gift med Iver Olson Kongsli.
 3. Anne Jakopsdotter SELSJORD, f. 1792. Hun giftet seg med Ola Syverson Nørdre EINANGEN, f. 1790. Ola var sønn av Syver Olson Nørdre EINANGEN og Beret Syversdotter.
 4. Ola Jakopson SELSJORD, f. 1801. Overtok som gardbruker på Selsjord. Han giftet seg med Anne Amundsdotter HÅLÅ, f. 1805 i Heidal, datter av Amund Pålson HARILDSTAD HÅLÅ og Marit Andersdotter PRESTGARD. Anne var således sønnedatter til Pål Hanson BREDEN som kjøpte Harildstad og Hålå i Heidal i si tid.

Ola og Anne fikk disse barna:

A. Jakop Olson SELSJORD, f. 1827. Han giftet seg med Marit Knutsdotter BREDEN, f. 1843, datter av Knut Fredrikson BREDEN og Anna Eriksdotter Søre KOLLOEN.De ble de neste brukerne på Selsjord. De fikk barna

 1. Anne Jakopsdtr SELSJORD, f. 1864 i Sel. Hun ble i 1900 gift med Hans Jakopson KLEIVEN, f. 1867 i Vågå, sønn av Jakop Iverson KLEIVEN og Brit Knutsdtr. SVARVARHAUGEN. De bodde på bruket Lund nord for Selsjord. Hans var bror til bygdehistorikeren Ivar Kleiven. Hans døde i 1943, Anne i 1953.
 • Jakop Hansson KLEIVEN, f. 1901, d. 1996. Hadde bilverksted på Otta.
 • Marit Hansdtr KLEIVEN, f. 1903, d. 1999 i Otta. Lærerinne på Otta-skolen «i alle år».
 1. Ola Jakopson SELSJORD, f. 1866 i Sel.
 2. Knut Jakopson SELSJORD, f. 1868 i Sel.
 3. Anna Jakopsdotter SELSJORD, f. 1871. Hun ble gift med Iver Johnson søre EINANGEN, f. 1871, sønn av John Iverson søre EINANGEN og Marit Hansdotter ner-TO. En sønn, Jakop Iverson søre EINANGEN, f. i Sel. b. Marit Iversdotter søre EINANGEN, f. i Sel. c. Anne Iversdotter søre EINANGEN, gifte med Ola Olson nørdre EINANGEN, sønn av Ola Syverson Nørdre EINANGEN og Eli Olsdotter Ner-TO. d. John Iverson Søre EINANGEN.
 4. Kari Jakopsdtr SELSJORD, f. 1873. Hun bodde på Selsjord. Var utdannet lærerinne.
 5. Anton Jakopson SELSJORD, f. 1879 død 1944. Bodde ugift på bruket Lund.
 6. Fredrik Jakopson SELSJORD, f. 1882 i Sel. Han giftet seg i 1912 med Inga Jakopsdotter EIDE, f. 1884, fra Sjoa. Fredrik døde alt i 1919, og Inga drev garden alene til sønnen Jakop overtok. Inga døde 30.12.1971.

Fredrik og Inga hadde barna

a. Marit Fredriksdotter SELSJORD, f. 1913, gift med Hans Iverson SOLGJEM.     Det er deres barnebarn som idag eier og driver Selsjord.
b. Jakop Fredrikson SELSJORD, f. 1914.
c. Ivar Fredrikson SELSJORD, f. 1917.
d. Fredrik Fredrikson SELSJORD, f. 1919.

B. Amund Olson SELSJORD, f. 1832 i i Sel. Han giftet seg med (1) Marthe Marie Hermane Hansdtr Gammel-SANDBU i 1864. Marte var f. 1842, som datter av Hans Hansson TAULSTAD og Louise Hansdtr Gammel-SANDBU. Hun døde like etter bryllupet. Amund giftet seg opp igjen i 1876 med (2) Anne Fredrikke Olsdtr BREDEVANGEN, f. 1850. Anne var datter av Pål Olson BERGUM og Marte Fredriksdotter BREDEN. Ialt fikk de disse barna:

1. Anton Amundson BREDEVANGEN,) f. 1875.
2. Anne Amundsdotter BREDEVANGEN, f. 1877.
3. Marte Amundsdotter BREDEVANGEN, f. 1880.
4. Kari Amundsdotter BREDEVANGEN, f. 1882.
5. Maria Amundsdotter BREDEVANGEN, f. 1885.
6. Fredrik Amundson BREDEVANGEN, f. 1889.