Nørdre Endrestad

Av H.O. Hansen Møller

I 1758 solgte altså Hans Frikson garden Selsjord til Tord Fredrikson Dahle, og flyttet til plassen nørdre Endrestad med familien. Der skiftet han i live i 1771, og året etter solgte han Endrestad til eldste sønnen, Fredrik Hanson, for overtakelse av gjelda, og fødråd. Det skal årlig svares 1 rd til oppsitteren på Selsjord, etter skjøte av 11. mars 1758.

Hans Frikson døde i 1776.

Sønnen Fredrik tok altså over plassen. Han var gift med Ragnhild Olsdtr Blekastad, født 1752.

De fikk fire barn:

 1. Hans født 1785,
 2. Ragnhild født 1786, gift med Otter Olson Abelstad, Nord-Sel.
 3. Ola født 1788, og
 4. Johannes født 1793.

Fredriks søster Tore, som var ugift, bodde i Endrestad til hun døde i 1783. Det ble da tinglest påtegning på skiftebrevet etter faren: «For den arv som mine 2de Søstre Kari og Ragnil Hansd. er udlagde Prioriteret i Pladsen Endrestad pantsetter jeg følge Rescriptet bemt. Plads med mine øvrige Effecter til skadesløshed for Capital og Renter.»

I 1784 kjøpte Fredrik Selsjordsætra i Blomsæterdalen. Samtidig lånte han 99 rd av Pål Hansen Taulstad, mot pant i samme sætra, plassen Endrestad, en teig ved «Wigen», og Tørstuguøya. I 1791 selger han ei sæterløkke i Blomsæterdalen til Jakop Hansen Solgjem for 120 rd. Samtidig blir panteobligasjonen til Pål Taulstad slettet.

Fredrik drev som smed, og var kjent for å være en dyktig håndverker.

Hans Fredrikson tok nørdre Endrestad etter faren. Hans var gift med Kari Mikkelsdtr (Ottekra ?).

De fikk fire barn:

 1. Fredrik født 1810
 2. Synne født 1815
 3. Mikkel født 1818, og
 4. Ragnhild født 1821

Hans levde fortsatt som enkemann på føderåd i Endrestad i 1865. Han var da 92 år gammel.

Fredrik Hansson etterfulgte faren som bruker i nørdre Endrestad. I 1865 er han selveier, så trolig har faren kjøpt bruket først på 1800-tallet. Samme året før garden en hest, 9 kyr, 30 sauer og en gris.

Fredrik var gift med Kari Olsdtr Hjellum, og sammen fikk de (minst) 10 barn, alle uten den eldste reiste til Brønnøy:

 1. Ola født 1838
 2. Mikkel født 1840 (døde ung)
 3. Kari født 1841. Til Brønnøy i 1857. Gift med gardbruker Iver Gundersen på Stene.
 4. Mari født 1843. Reiste til Nordland og kanskje videre til Amerika i 1868.
 5. Ragnhild født 1846. Reiste til Nordland i 1863. Hun ble gift m. Lars Marcus Pedersen. De fikk 6 barn, hvorav 3 dro til Amerika. De andre ble igjen og har etterslekt. Ragnhild døde i 1898.
 6. Marit født 1848. Til Brønnøy i 1866. Hun ble gift 1868 m. Johan Angel Gundersen. De hadde ikke barn, og Marit døde allerede 1872.
 7. Mikkel født 1851. Til Brønnøy i 1867. Ble gift 1876 m. Thina Jonetta Kornelia Iversdtr., og de dro til Amerika 1881 m. 2 barn.
 8. Anne født 1853. Flyttet til Brønnøy i 1871. Ble gift 1876 m. Ole Kristian Andreassen. De hadde 5 barn, og 2 av de dro til Amerika. Anne døde 1934.
 9. Syver født 1855. Til Brønnøy i 1873, og videre til Amerika i 1880.
 10. Synne født 1858. Til Brønnøy i 1873 sammen med broren. Synne ble gift 1877 m. Markus Kornelius Johansen Rønning. De dro til Amerika 1881 m. 2 barn, og fikk hvertfall 2 til der borte.

Kari Olsdtr var død i 1865, og det var datteren Mari som hjalp faren med husstellet.

Eldste sønnen, Ola, driver halvparten av bruket i 1865, og tar over etter faren. Han er gift med Ragnhild Iversdtr Kongsparten, født 1829. Død 29. juni 1867, begravet 11. juli.

De fikk tre barn:

 1. Kari født 1859. Emigrerte til Amerika i 1881.
 2. Fredrik født 1862. Emigrerte til Amerika i 1880.
 3. Iver Christian født 1866.

Ragnhild Iversdtr døde 29. juni 1867, og ble gravlagt 11. juli.

Ola giftet seg så oppatt 1. november året etter med Ragnhild Syversdtr Gjetsiden. De fikk en sønn sammen:

 1. Syver født 1869.

I 1900 er Ragnhild blitt enke, og driver nørdre Endrestad sammen med sønnen Syver. Han er ugift.

Petter K. Skurengslien, gift med Marit Jonsdotter søre Einangen, kjøpte nørdre Endrestad i 1916.