Nigard Bu

Av H.O. Hansen Møller

Vi finner nigard Bu som selvstendig bruk første gang i «Manndtall vdaff Guldbrandsdalens Fougderie paa Landskattenn, som er paabödenn till S. Martini 1610». Da er brukeren nevnt blant «Ødegaardsmend som giffuer ½ daler wdj Skatt», og navnet er «Sigward Bue».

I «Manndthall och Schatte Register Annlanginde denn allmindelig Pening Schatt som epter Konng Maytzs Breffs Jnndhold Bleff wdgiffuen och Oppeborenn aff Guldbrandz Dallens Fougderi thil Sanndte Martinj daug Anno 1620» er det blitt ny bruker, «Olluff Bue», fremdeles «Ødegaardsmand».

I Futmanntallet i 1666 er leilendingen fortsatt Oluf Sjugurdson. Han var født i 1595, og døde i 1676, da det var skifte etter ham. Han var gift med Kari Olsdotter Slette, og hadde barna Syver og Tollek f. 1624 (tvillinger) og Goro, gift med Per Larsson uppigard Bu.

I 1666 var garden skyldsatt til 1 hud og 18 merker fisk. Det ble sådd 4 tønner korn, og garden fødde 3 hester og 16 storfe.

Syver ble gift med Ingeborg Johannesdotter Kjørum, datter til Johannes Kjørum og Guro Madsdotter. Det ser ikke ut til at de hadde barn, ihvertfall ingen som vokste opp, for i skifte etter Ingeborg 6. oktober 1697, er broren Peder Kjørum og halvbrørne John Brandvol og Ola Johannesson innsatt som arvinger.

Nå ser det ut til at Syver og Tollek dreiv garden sammen. Men hvem Tollek var gift med, vet man ikke.

Det var sønnen Amund Tollekson som tok over garden. Han var gift med Mari Mikkesdotter. De fikk barna:

 1. Anne, født omkring 1700, gift med Audun Einangen.
 2. Syver født 1701, døde trolig tidlig,
 3. Imbjør født 1702,
 4. Tollek født 1709, gift med Berit Syversdtr Veggum 11. mars 1742.
 5. Marit født 1712,  og
 6. Ola født 1700.

Amund Tollekson døde i 1720, skiftet er dagsett 14. oktober dette året. Mari døde i 1725, skiftet sluttført 26. november.

Det ser ut til at Ola tok over garden, men at han de første årene hadde Tollek til å hjelpe seg.

Tollek Amundson fikk i 1740 en sønn med Berit Syversdtr Veggum. De var ikke gift, men da de i 1742 ventet et barn til, giftet de seg. De bodde trolig først i nigard Bu, men da de i 1748 fikk det fjerde barnet, var de kommet til Plassen (søre Kringen). Senere flyttet de trolig til Selsverket, der de bygde plassen Tollekstugu. De beholdt imidlertid sæter på Kringsætrene. De fikk ialt åtte barn:

 1. Syver f. 1740 (døde trolig ung),
 2. Amund f. 1742 (døde trolig som barn),
 3. Mari f. 1744,
 4. Amund f. 1748,
 5. Eldri f. 1750,
 6. Christen f. 1753,
 7. Marit f. 1756 og
 8. Syver f. 1760.

Ola ble i 1738 gift med Ingeleiv Guttormsdtr Sandbu, f. 1714. Hun var datter av Guttorm Estinson Sandbu og Mari Olsdtr. De fikk barna:

 1. Amund, født 1739. Ble neste bruker i nigard Bu.
 2. Ola, kom til Kjæstad.
 3. Erik, kom til Homerstad på Hedmarken. Han skar altertavla i gamle Kvams-kyrkja.
 4. Mari,
 5. Marit gift med Rasmus Hansen,
 6. Anne gift med Johannes Lien, og
 7. Ymbjør gift med Thord Kleiven i Heidal.

Ola var kjent som en kraftkar. Han var «3 alne høg i hosoleistom» da han var 16 år gammel. Da ble han utkommandert til Holstein, som soldat i den store nordiske krigen.

Det var skifte etter Ingeleiv Guttormsdtr 24. mars 1765. Hun var da enke, men når Ola døde, er uvisst.

Amund Olson ble neste bruker i nigard Bu. , Han var gift med Synnev Andersdtr Sandbuvangen, født 1749. De fikk disse barna:

 1. Amund Amundson nigard Bu, f. 1771. Døde trolig ung.
 2. Syver Amundson nigard Bu f. 1773. Giftet seg med Torø Iversdotter uppigard Bu, født 1777 . De var først husmannsfolk i Endrestad, men kjøpte Kleivrud, og flyttet dit. De fikk barna:
 3. Kari Amundsdotter nigard BU f. 1775. Gift med Johannes Iverson uppigard Bu, f 1772. De kjøpte Søre Einangen, bygde gard og bodde der si tid.
 • Torø Johannesdotter søre Einangen, f. 1797 i Sel. Hun giftet seg med Ola Jacobson Bjørkerusten, f. i Nord-Fron.
 • Synne Johannesdotter Søre Einangen, f. 1800 i Sel.
 • Iver Johannesson Søre Einangen f. 1814.
 • Mari Johannesdotter Søre Einangen, f. i Sel. Hun giftet seg med Peder Knutson Sandbumoen, gift 1836 i Nord-Fron, f. 1805 i Nord-Fron.
 • Marit Johannesdotter Søre Einangen, f. i Sel. Hun giftet seg med John Anderson Solgjemsbergum, f. 1798 i Sel.
 • Anne Johannesdotter Søre Einangen, f. i Sel.
 1. Ingeleiv Amundsdtr. nigard Bu, f. 1778 i Sel. Hun giftet seg med Frik Hansson nedre Myre, f. i Kvam.
 2. Ola Amundson nigard Bu f. 1779. Han giftet seg med Kari Iversdotter uppigard Bu, f. 1779. Tok over garden etter foreldra.
 3. Mari Amundsdtr. nigard Bu f. 1780. Hun var ugift, men fikk barna
 • Synne Knutsdtr f. 1815, gift med Jakop Erikson Tho, og
 • Anne Knutsdtr. Ho kom til Teige i Kvam.
 1. Marit Amundsdtr. nigard Bu, f. 1783 i Sel. Hun giftet seg i 1815 med Ola Iverson øvre Holen, f. 1792 i Kvam. Han måtte gå fra garden, og de flyttet visst til Kristiansand-traktene.
 2. Anne Amundsdtr nigard Bu, f. 1792 i Sel. Hun giftet seg med Rasmus Huset, fra Vågå.

Amund var, som far sin, en stor og før kar. Da det skulle bygges nytt eldhus på garden, dro han fram tømmeret fra «uppi dokkom». Han dro også bort ei stor steinrøys norda garden. Han var mye med når noe skulle gjøres i bygden, var framifrå til å synge, og ble mye brukt til å synge ut lik. Det er sagt at han og Hans Bræe vart forlikt om at den som levde lengst, skulle synge ut den andre. Amund levde lengst, og song så det hørdest til Formo!

Amund Olson døde i 1802. Skifte er datert 19. november 1802.

Ola Amundson tok over nigard Bu da faren døde i 1802. Samme året giftet han seg med Kari Iversdatter fra nabogarden uppigard Bu. Søsknene Kari og Syver hadde tidligere giftet seg med søsknene til Kari, Torø og Johannes.

Familiene i både nigard og uppigard Bu ble tidlig grepet av budskapet til Hans Nilsen Hauge, og dette preget både ørk og helg på de to gardene i flere tiår framover. På Hyrve i Skjåk var de også ivrige haugianere, og dette er trolig årsak til at tre søsken fra nigard Bu ble gift med tre søsken fra Hyrve.

Ola døde alt i 1828. Skiftet er datert 26. juni dette året. Kari døde 19. november 1841 og ble gravlagt 16. januar 1842.

De hadde barna

 1. Synne Olsdtr nigard Bu, født 1801. Gift med Engebret Pederson Vetrusten.
 2. Torø Olsdtr nigard Bu, f. 1803 i Sel. Hun giftet seg med Peder Olson Mæhlum, f. 1795 i Nord-Fron, (sønn av Ola Olson Kaurstad og Kari Pedersdtr).
 3. Amund Olsson nigard Bu f. 1804. Han giftet seg med Kari Syversdotter Hørven, født 1810 i Skjåk, (datter av Syver Sylvfest Hørven og Anne Olsdotter Hjeltar).
 4. Iver Olsson nigard Bu f. 1810. Han ble gift med Goro Syversdotter Hørven, født 9. september 1819 i Skjåk, (Søster til Kari, datter av Syver Sylvfest Hørven og Anne Olsdotter Hjeltar). De kjøpte Blekastad. Vart foreldre til skolemannen Iver Iverson Blekastad og stortingsmann Sigurd Iverson Blekastad.
 5. Anne Olsdotter nigard Bu, f. 1815 i Sel. Hun ble 7. oktober 1835 gift med Ola Syverson Hørven, født 16. mai 1814 i Skjåk. (Bror til Kari og Goro, sønn av Syver Sylvfest Hørven og Anne Olsdotter Hjeltar).
 6. Ola Olson nigard Bu, f. 1817 i Sel. Han giftet seg med Marte Kristoffersdtr, født i 1815 i Stange. Han drev som garver på Lillehammer, men kjøpte siden søre Mæhlumsvangen, og levde siste leveåra der.
 7. Mari Olsdtr nigard Bu, født 1808. Gift med Christian Poulson Godnakke (?). Død 1835.
 8. Anne Olsdtr nigard Bu, født 1816.

Amund Olson tok over garden 24 år gammel. Som nevnt ble han giftet seg med Kari Syversdotter Hørven fra Skjåk.

De fikk etterhvert disse barna:

 1. Kari Amundsdtr nigard Bu f. 8. august 1835. Hun giftet seg med Ola Olsson Dagsgard fra Skjåk. De kom til Bårstad på Lalm.
 2. Syver Amundson nigard Bu f. 1839. Han giftet seg med Kari Jakobsdotter Slåstugu, f. 1843, (datter av Jakob Olsson Slåstugu og Synne Iversdotter).

  Syver og Kari Bu

 3. Ole Amundson nigard Bu, f. 1841.
 4. Anne Amundsdotter nigard Bu, f. 1843
 5. Ole Amundson nigard Bu f. 1846. Han ble gift med (1) Ragnhild Torsdtr Viste, gift 1870, f. 1851 i Vågå, (datter av Tor Simenson Viste og Anne Olsdtr Viste) d. 1880 i Kristiania. Giftet seg oppatt med (2) Ragnhild Pålsdtr Mo, f. 1829 i Vågå, d. 1896 i Vågå. Ole drev lenge som landhandler på Halland, (nå søre Bu), i Vågåmo, men gikk tilsist konkurs. Flyttet etter sønnen Amund til USA, og døde der.

  Ola A. Bu d.y.

 6. Sylfest Amundson nigard Bu f. 30 mar 1849. Han giftet seg i 1871 med Ragnhild Christendtr søre Veggum, f. 17 jan 1851, (datter av Christen Olson Mæhlum og Anne Olsdtr søre Veggum) d. 28 sep 1929. Sylfest døde 4 jul 1872 i Vågå.

  Sylfest som student

 7. Iver Amundson nigard Bu, f. 1852.

Syver Amundson tok over nigard Bu da faren døde. Han ble gift med Kari Jakobsdotter Slåstugu fra Sjoa.De fikk med tida disse barna:

 1. Amund Syverson nigard Bu, f. 1864. Reiste over til Amerika for å legge seg opp penger, men omkom i en drukningsulykke der.

  Amund S. Bu

 2. Johan Syverson nigard Bu, f. 1866. Reiste til Amerika og ble farmer i Montana.

  Johan og kona

 3. Ivar Syverson nigard Bu, f. 1868. Reiste til Amerika. Ble farmer, men mistet en arm i en arbeidsulykke, og kom hjem til Sel. Han døde i 1934.

  Kari, Ivar og Sylvfest Bu

 4. Ola Syverson nigard Bu, f. 1870. Ble gardbruker i nigard Bu.

  Ola S. Bu

 5. Sigurd Syverson nigard Bu, f. 1872. Reiste til Amerika. Ble farmer i North Dakota.
 6. Kari Syversdotter nigard Bu, f. 1875. Var lærerinne i Land.
 7. Synne Syversdotter nigard Bu, f. 1877 i Sel. Hun giftet seg med Hans Johnson søre Einangen, f. 1873, (sønn av John Iverson søre Einangen og Marit Hansdotter ner-To). Synne virket litt som lærerinne, og paret hadde et hus på Otta. Da broren solgte garden i 1946, tok de ut føråd i nigard Bu, og levde i nørdre stugu der. Hans døde i 1951, og Synne i 1969.
 8. Sylvester (Sylv) Syverson nigard Bu, født 1880. Reiste til Amerika. Ble farmer der.

  Kari, Sylv og Synne Bu

I 1875 ble det tatt branntakst på garden. Det fantes da følgende hus:

 1. Stuen søndre.
 2. do. nordre.
 3. do. nedre. (Liten, ble siden solgt, og ble første apoteket på Otta?)
 4. Stabur søndre og øvre med Aurbod og Loft.
 5. Do. nordre med Loft. (Ble siden solgt, og ble hytte på Mysusæter?)
 6. Ildhuset.
 7. Laaven. (Siden solgt.)
 8. Høliu nedenfor 7.  (I Hjellum?)
 9. Saufjøs.
 10. Stald med Trev.
 11. Grishus med do.
 12. Fjøset, Stenfjøs med Trev.
 13. Smiu.

På sætra er det samtidig

 1. Stuen
 2. Fjøset søndre
 3. do. nordre.

Samlet takst 3110 Spd.

Syver solgte garden til sønnen Ola Syverson i 1913 for 8000 kr.

Ola forble ugift, og i 1946 solgte han nigard Bu til sønnen til søskenbarnet sitt, Hans Nilsson Sveine fra Lalm, etter at garden hadde vært forpaktet bort under krigen. Skjøtet er datert 23. juli 1946, og samme dato ble det også tinglest førådskontrakt til Ola.

Kari Amundsdtr nigard Bu, født 1835 og gift med Ola Olsson Dagsgard fra Skjåk, kom til Bårstad på Lalm. De fikk 6 barn:

 1. Goro  f. 2 Des 1856
 2. Kari  f. 5 Jan 1859, d. 1859
 3. Kari  f. 19 Mai 1860
 4. Anne  f. 4 Jun 1863
 5. Mari  f. 12. juli 1868
 6. Lina  f. 25. nov. 1865. Hun giftet seg 11. aug. 1890 med Nils Hanssen Sveine , f. 29. jan. 1863 i Lom, d. 1. mai 1929 på Lalm. Lina døde 8. aug. 1944 på Lalm. De fikk barna:
 1. Hans  f. 5. des. 1897 på Lalm, d. 19. juli 1910 på Lalm.
 2. Kristian Ole  f. 29. jan. 1895 på Lalm, d. 29. mai 1972 på Lalm.
 3. Ola  f. 22. aug. 1899 på Lalm, d. 15. juni 1960 på Otta.
 4. Marit  f. 18. mai 1891 på Lalm, d. 8. aug. 1970 i Vågå.
 5. Anne  f. 25. mars 1896 på Lalm, d. 29. juni 1970.
 6. Kari.
 7. Hans. Kjøpte nigard Bu i 1946.

Hans Nilsson Sveine giftet seg med Bergljot Kristine Simensdtr Stensrud fra Harpefoss 30. aug. 1947. De drev nigard Bu til først på 1970-tallet, da sønnen overtok.

Bergljot var født 6. juni 1908, og dødt 25. juni 1981. Hans døde 31. mai 1993.

Nigard Bu ble solgt ut av slekten i 1999.