«Maihaug-snekkeren»

Av Aud Sandbu og H.O. Hansen Møller

«Maihaug-snekkeren» og «Maihaug-stol» er begrep en fortsatt støter borti i Sel, da helst blant eldre mennesker. Begrepene står fortsatt for kvalitet og god formgiving. Det finnes vel knapt en gard i Bræbygden som ikke har hatt, eller har, en eller flere maihaug-stoler. Hvem var så denne Maihaug-snekkeren?

Johannes Erlandsen Slåen var født i 1821 som uekte sønn av Erland Jacobsen midtre Buflåten og Ingeborg Johannesdtr. Leirhulen. I 20-års-alderen reiste han til Trondheim, der han trolig begynte i snekkerlære. Han giftet seg i 1844, i selveste Domkirken, med Anne Marie Lorentzdtr. Wiig fra Hitra. De fikk etterhvert fire barn, Johan Martin født 1845, Odin Joachim født 1847, Ingeborg født 1851, og Lorents født 1854. De to yngste er født i Sel, så familien må ha flyttet tilbake hit rundt 1850. Johannes hadde da med seg en attest fra sogneprest Angel i Trondheim datert 24.07.1848. Der er han nevnt som «stolmakermester».

Familien slo seg ned på en umatrikulert plass, Haugen, kjent som «Maihaugen», der de finnes både i 1865 og 1875. Johannes ble blant folk flest kalt Maihaug-snikkaren, og møblene han laget var kjent for kvalitet og god form. Spesielt var stolene han laget, vidkjente, og gikk under navnet «Maihaug- stoler».

I 1872 døde Anne Marie, men tre år etter, i 1875, giftet Johannes seg igjen med Anne Olsdtr. Randen, frå Nord-Sel. De fikk ingen barn.

De siste årene bodde Johannes og Anne på plassen Fenaøien under Solhjem. Det var en liten heim i Høg-Kringom, der jordvegen hadde ligget på ei øy i Lågen. Øya forsvant  i en flom i 1860.

Johannes laget stoler til det siste. Det fortelles at kona Anne gikk rundt på gardene og solgte dem for 25 øre stykket.

Maihaug-snikkeren gikk bort i mars 1904, og ble gravlagt på Selsverket.

«Maihaug-stol»

Johannes Erlandsen Slåen, født 05.06.1821 u/e. Slåen under Dahle, Sel, (sønn av Erland Jacobsen Buflåten og Ingeborg Johannesdtr. Leirhulen) døpt 12.06.1821 i Sel, død 06.03.1904 i Fenaøien under Solhjem, Sel, gravlagt 15.03.1904 i Sel. Reiste til Trondheim før 1844, der han fant sin første kone. Johannes flyttet tilbake til Sel med kona og to sønner, medbragt attest fra sogneprest Angel i Trondheim datert 24.07.1848. Der er han nevnt som stolmakermester. Johannes finnes med sin første kone i 1865 og sin andre kone i 1875 på en umatrikulert plass Haugen, kjent som «Maihaugen» i Sel. Johannes ble derfor kalt Maihaug-snikkaren, og stolene han lagde, som forøvrig var kvalitetsmøbler, ble kalt «Maihaug-stoler». Før 1900 var Johannes og kona Anne Olsdtr. flyttet til Fenaøien, en plass under Solhjem, der Johannes døde i 1904.

(1) Gift 07.11.1844 i Domkirken, Trondheim, med Anne Marie Lorentzdtr. Wiig, født 1811 i Brevik, Hitra, (datter av Lorentz Olsen Breviken) døpt 22.09.1811 i Fillan kirke, Hitra, død 01.06.1872 i «Maihaugen», Sel, gravlagt 08.06.1872 i Sel. Ifølge klokkerboka for Vår Frues Kirke i Trondheim, var Anne Marie både født, døpt og konfirmert på Hitra. Ved vielsen i 1844 oppgis også Hitra som fødested. (Kirkeboka for Domkirken 601a17 folio 343.) Anne Marie hadde to barn utenfor ekteskap før hun giftet seg med Johannes. I klokkerboka ved dåpen til disse to barna, står det at Anne Marie kom til Trondheim ca. 1829. Ved dåpen til den førstefødte er hun dessuten innført som Marie Lorentzdtr. Dahlberg.

Barn:

  1. Johan Martin Johannesen Haugen født 20.09.1845.
  2. Odin Joachim Johannesen Haugen født 21.10.1847.
  3. Ingeborg Johannesdtr. Haugen, født 16.11.1851 i Nyhusom, Sel, døpt 25.01.1852 i Sel. Ingeborg flyttet til Lesjaskog 30.11.1872, men finnes ikke der hverken i 1875 eller 1900. Trolig utvandret hun til Amerika.
  4. Lorents Johannesen Haugen, født 17.12.1854 i under Loftsgård, Sel, døpt 11.03.1855 i Sel, død 29.05.1877 i Haugen («Maihaugen»), Sel, gravlagt 06.06.1877 i Sel. I 1865 (Haugen i Sel) står Lorents innført som «Sindssvag». I 1875 finnes han samme sted «Hos Forældrene, delvis Fattigunderstøttelse». Han døde bare 22 år gammel uten at dette er bemerket spesielt i kb, noe som tyder på at han muligens hadde dårlig helse.

(2) Gift 14.11.1875 i Sel, med Anne Olsdtr. Randen, født 27.03.1834 i u/e. Randestuen, Sel, (datter av Ole Hansen Ulsvolden og Kari Olsdtr. Randestuen) døpt 20.04.1834 i Sel. Anne finnes i 1865 hjemme hos sin mor i Randen, Sel fastskoledistrikt. De var fattige mennesker, moren livnærte seg ved betleri, og Anne selv var «dagarbeiderske» før hun ble gift, dvs at hun arbeidet rundt omkring på gårdene der det kunne være bruk for henne for en dag eller mer.

Skrin i valbjørk, laget av Maihaug-snikkeren

Maihaug-snikkeren laget også større ting, som denne kommoden

Dette skapet er sagt å være laget av Maihaug-snekkeren