Søre Einangen

Av H.O. Hansen Møller

Johannes Iverson Einangen var født i 1772, og ble gift med Kari Amundsdtr nigard Bu, født 1775.

De fikk disse barna:

  1. Torø født 1797, gift med Ola Jacobson Bjørkerusten fra Kvam.
  2. Synne født 1800,
  3. Mari, gift 1836 med Peder Knutson Sandbumoen.
  4. Marit, gift med Jo Anderson Solgjemsbergom. De reiste til Amerika.
  5. Anne, født 1805. Gift med Kristen Andersen Solgjemsbergum i 1830. Kom til nørdre Espe i Heidal.
  6. Iver født 1814, gift med Kari Hansdtr Solgjem. Kari var gardjente på Solgjem, og Iver ble bruker der.

Det ble Torø og Ola som tok over søre Einangen. Skjøte fra Johannes I. Einangen til Ole Jacobsen Bjerkerusten er tinglest 20. 4. 1822.

Ifølge folketellingen fra 1865 er det imidlertid kommet nye brukere på søre Einangen. Det er Tord Olson Viste og kona Anne Hansdtr. øver-Øy fra Vågå. De har barna Ola født 1845 (utreist til Trondheim i 1864), Tor født 1846, Anne født 1849, Barbro født 1852 og Ragnhild født 1855.

Men i 1873 solgte Tord Viste garden og reiste til Amerika med familien. Kjøperen er Jo Iverson Hjellum. Han er gift med Marit Hansdtr. ner-To.

Jo var en stø og stillfarende kar, men arbeidssom og flink, og arbeidde garden opp til å bli et mønsterbruk. Han ble 82 år gammel, og døde i 1919.

Marit og Jo hadde tre barn:

  1. Iver født 1871, overtok garden etter foreldrene. Han var gift med Anna Jacobsdtr Selsjord.
  2. Hans født 1873. Han ble gift med Synne Syverdtr. nigard Bu. Synne var utdanna lærerinne, og de bygde hus på Otta, men flyttet senere til nigard Bu, der Synne hadde føderåd.
  3. Marit født 1874. Hun ble gift med Petter Skurengslien fra Sjoa. De var en tid plassfolk på søre Buflåten, men kjøpte siden nørdre Endrestad, og bosatte seg der.

Anna og Iver hadde fire barn: Jakop, Marit, Anne og Jon. Marit ble gift med Ola (Mæhlums-)Vangen, og Anne ble gift med Ola Olson nørdre Einangen, og ble gardkjerring der. Jakop og Jon ble ikke gift.

Da den nye baksidevegen ble anlagt sist på 50-tallet, måtte våningshuset på søre Einangen rives. Jakop kom på gamlehjemmet på øvre Dahle, og Jon flyttet inn i «veltstugu», der han ble boende i over 30 år.

Jon Iverson Einangen ble siste brukeren på søre Einangen. Han var en stille og sindig kar, totalt uten sans for det materielle. Det skortet vel også på initiativ, så reparasjoner og vedlikehold på garden ble det lite av. I den vesle stua hadde han seng, bord og et skap, etterhvert også en elektrisk komfyr og en radio. Da dørstokken var oppbrukt som hoggestabbe, flyttet han vedhogsten inn på gulvet. Da sengebunnen falt ned, lå han likegodt på gulvet, om somrene sov han på låven. Han mistet dørnøkkelen, men slo i en spiker når han var borte. Han hadde noen sauer, og om vinteren hogg han favnved. Det han brukte av vann, tok han fra Lågen.

I 1983 eller -84 var Jon med i et fjernsynsprogram på NRK. Hans Chr. Alsvik hadde et program om lauvnot-fiske i Einangsøyene, og Jon var den som visste hvordan det skulle gjøres. Jon imponerte Alsvik med å drikke rett av elva, og ble bedt om å gjenta det, slik at det kunne filmes. Noe Jon avslå med et lakonisk «E æ otyst».

I 1983 flyttet Jon til søstera Marit, som hadde bosatt seg på Næroset på Hedmarken. Der døde han den 14. juni 2000, over 96 år gammel. Han er gravlagt på kirkegården på Selsverket.

Av husene på søre Einangen står nå bare låven igjen, og den er til nedfalls. Stabbur, «veltstugu» og ei løe er revet og flyttet. Sætra i Blomseterdalen er pent istandsatt, og brukes som feriested av familien.