Artikler

Mangen en historie om mennesker som gjennom tidene har hatt sitt liv og virke i Bræbygden, eller som var født der og siden reiste ut, har levd videre på folkemunne. Vi ønsker å skrive ned historiene om dem og formidle dem videre til neste generasjon.

Etter hvert som inspirasjon, skrivekløe og ikke minst kunnskap gir seg utslag i innsendt materiale, vil dette bli lagt ut her.

Dølaringen, ved formann Iver Forseth, har velvillig gitt oss tillatelse til å legge ut stoff fra Sel trykt i Årbok for Gudbrandsdalen.