Lilleløkken/Vetllykkja

Av H.O. Hansen Møller

Det var bosetting i Lilleløkken i hvert fall i 1752. Da døpte en Peder Lilleløkken sønnen Peder med fadderene Jørgen Rusten, Anders Myrum, Iver Pedersen, Marit Solhjem og Kari Kringen.  I 1755 døpte han ei datter Jøda med faddere Ole Aamodt, Peder Andersen, Kari Johnsdtr., Anne Torsdtr. og Kari Kringen. Og i 1760 ei datter Ragnhild med fadderene Paul Bekken, Peder Andersen, Marit Blekastad, Marit Pedersdtr. og Kari Kringen. En vet ikke hvem han var gift med. Vielsen er ikke funnet i Vågå, så kanskje var kona fra den delen av Bræbygda som hørte til Kvam.I sjeleregisteret i 1736 finnes to Peder Pedersønner, begge 7 år og husmannssønner under Solhjem. En av disse er trolig Peder Lilleløkken. 

Omkring 1780-85 kom det nye plassfolk i Lilleløkken. Da ble Erik Berntsen Einangen, født 1758, husmann her.  Erik var sønn av Bernt Eriksen Geitsiden og Torø Audunsdtr Einangen, og var gift med ei Anne Jakobsdtr, født pålag 1756. Hvor hun kom fra er uvisst.

Anne og Erik fikk ihvertfall tre barn som vokste opp:

 1. Jakop født 1785. Ukjent skjebne.
 2. Bernt født 1795, tok over som husmann i Vetllykkja, og
 3. Beret født 1797. Gift med Anders Jonsen Lillesæter (Brekkeeie).

Men Erik døde alt før 1801, for dette året sitter Anne som enke i Vetllykkja med de tre barna.

Sønnen Bernt Eriksen ble gift med Ragnhild Olsdtr Kvernhussletten født 1783, og det ble altså disse to som i sin tid overtok plassen etter Anne. De fikk visst bare tre barn:

 1. Anne født  1815, gift med Thord Østensen Lien fra Lalm.
 2. Marit født 1820, gift med Imbert Olsen Dahlelien. Plassfolk i Dahlelien. En datter Ragnhild og mannen hennes ble plassfolk i Vetllykkja.
 3. Erik født 1825. Uvisst hvor han ble av.

I 1865 er Vetllykkja overtatt av Anne Berntsdtr og ektemannen Thord Østensen.

De før tre kyr, seks sauer, sju geiter og to griser, og de sår halvannen tønne bygg og fire tønner poteter. Og de er en av de få husmannsplassene i bygda som har hest!

Sammen med dem bor den nå 82 år gamle føderådskona Ragnhild Olsdtr, mor til Anne.
På plassen bor også innlosjert ugift fattiglem Johannes Fredriksen, født i nørdre Endrestad i 1790.

Anne og Thord fikk seks barn; ingen ble værende i Vetllykkja:

 1. Bernt født 1842. Han er tjenestekar på Gammel-Sandbu i 1865. Han ble siden gift med Ymbjør Hansdtr Gudbrandsstuen fra Vågå. De ble plassfolk i Rønningen i Vågå.
 2. Ragnhild født i 1844. Hun reiste til Lurøy i 1872. I 1875 finner vi henne i Rødøy i Nordland, gift med fisker og inderst Peder Lorntzsen. De har en datter Thora, født samme året.
 3. Anne født i 1850, døde ung.
 4. Anne født i 1854, døde som spebarn.
 5. Anne født i 1855, reiste også ut av Sel i 1872.
 6. Østen født i 1860. Utvandra til Amerika i 1890

I 1875 er det to husholdninger i Vetllykkja. Nye plassfolk er Ragnhild Imbertsdtr Dahlelien, født 1845, og ektemannen Anders Johannessen Larsstugu (nørdre Kringeneie) født 1843. Ragnhild er datter til Anne Berntsdtrs søster Marit, Anders er sønn av Johannes Larsen Larsstugu og hustru Marit Engebretsdtr Leiren (øvre Dahleeie).

Hesten er borte. De har ei ku, fem sauer, to geiter og en gris. I tillegg har de seks geiter på foring for andre. Det blir dyrket rug, bygg, erter og poteter.

I andre stugu bor Anne Berntsdtr, som nå er føderådskone, og sønnen Østen. Sammen med dem bor fortsatt losjerende fattiglem Johannes Fredriksen.

Anne Berntsdtr har ei ku, en sau og to geiter i føderåd.

Anders og Ragnhild hadde barna

 1. Johannes født 1869,
 2. Iver født 1871,
 3. Ole født 1872,
 4. Marit født 1875, flyttet til Øyer i 1895,
 5. Andreas født 1877, reiste til Amerika i 1901,
 6. Maria født 1880, døde ung.
 7. Ingebret født 1882, døde ung,
 8. Ingebret født 1884, døde 1886.
 9. Anton født 1886, død 1887.

Hele familien flyttet til Kristiania på 1890-tallet.

I 1900 finner vi Anders og Ragnhild med barna Johannes, Ole, Andreas, Maria, Anna og Inga bosatt i «Hølandsgaden 46, 2den etage»i Kristiania. Alle mannfolka er «Jernbanearbeidere ved Anlæggene», faren Anders er formann der. Anna er «Syerske for Etablissen»!

Ola ble gift med Sanna Eriksbakken i 1904. Han døde på Kampen i Oslo i 1925.
Andreas reiste til Amerika i 1901.

I 1900 er det ingen bosetning eller bebyggelse igjen i Vetllykkja, og jordveien er trolig enten lagt ut, eller blir drevet under Solgjem.

I 1919 ble Lilleløkken fraskjøtet Solgjem og solgt til Kristian Rønningen. Per Erling Bakke fra Otta har skrevet utførlig om denne familien i «Gåmålt og nytt frå Sel», og på selhistorie.no.