Jonsgard

Tuftene etter Jonsgard idag.
Tre av husene hadde aurbu.

Av H.O. Hansen Møller

Plassen Jonsgard ble ryddet i gardskillet mellom nørdre Einangen og Selsjord rundt 1827, og rydningsmannen var Jon Niklasson Bekkerusten («Greim»). 

Jon var født i 1797, og var sønn av Niklas Markusson Bekkerusten og Ingeborg Engebrethsdtr Ulmo. Samme året som han fikk kontrakt som husmann på Selsjord, giftet seg med Marit Østensdtr Kleivrudlien («Østenlien»). Hun var datter av Østen Syversdtr Nyhusom Loftsgård og Mari Olsdtr.

De fikk barna:

 1. Ingeborg født ca 1823.  Finner ikke dåpen.  18 år ved konfirmasjonen 28. juni 1840.  23 år gammel ved vielsen i 1845.  Født 1822 iflg ft-1875. Til USA med destinasjon Lisbon.  Avreise fra Oslo 29. april 1886 sammen med sønnen Syver 16 år gammel.  De er oppført med etternavnet «Helbreden»! Gift 07.12.1845 i Sel, med Syver Syversen Halreden, født 02.05.1821 i Halreden, Sel (sønn av Syver Syversen Loftsgård og Rønnaug Olsdtr. Loftsgårdsmoen), døpt 18.05.1821 i Sel, død 25.01.1880 i Halreden, gravlagt 02.02.1880 i Sel.  Syver og Ingeborg finnes i 1875 med de tre yngste barna boende på Halreden, et umatrikulert bruk i Selsverkets almenning.  Sannsynligvis bodde de der også i 1865, men er uteglemt av folketelleren. Barn:
  1. Rønnaug Syversdtr.2 Halreden, født 28.08.1845 (u/e) Johnsgård under Selsjord, Sel, døpt 07.12.1845 i Sel.  Til Grytten i 1886.
  2. John Syversen Halreden, født 07.08.1847 i Nordre Loftsgårdseie (Halreden ?), Sel, døpt 10.10.1847 i Sel.  Utflyttingsattest datert 11/6-1866, men dessverre står det ikke hvor han dro.
  3. Marit Syversdtr. Halreden, født 01.01.1849 i Nordre Loftsgårdseie (Halreden ?), Sel, døpt 11.03.1849 i Sel, død 19.06.1850 i Halreden, gravlagt 29.06.1850 i Sel.
  4. Marit Syversdtr. Halreden, født 30.04.1851 i Loftsgårdseie (Halreden ?), Sel, døpt 20.07.1851 i Sel.
  5.  Anne Syversdtr. Halreden, født 22.12.1853 i Loftsgårdseie (Halreden ?), Sel, døpt 19.02.1854 i Sel.
  6.  Syver Syversen Halreden, født 27.06.1856 i Loftsgårdseie (Halreden ?), Sel, døpt 21.09.1856 i Sel.  Til USA med avreise fra Oslo 5. mai 1876.  Han står kun oppført som Syver Syversen i emigrantprotokollen, men utvandringen bekreftes av utflyttingslista i kirkeboka.  Destinasjon Menomonee i Wisconsin.
  7. Ingeborg Syversdtr. Halreden, født 10.12.1859 i Halreden, Sel, døpt 15.04.1860 i Sel.  Til Grytten i 1886. Gift 10.06.1891 i Ålesund, med Ole Mathias Rasmusen Nerbøvik, født 17.04.1865 i Akerø, Møre & Romsdal.
  8. Iver Syversen Halreden, født 10.09.1862 i Dahleeie, Sel, døpt 09.11.1862 i Sel.  Sannsynligvis denne Iver som emigrerte fra Oslo 27. mai 1886 med destinasjon Lisbon.
  9.  Ole Syversen Halreden, født 30.04.1866 i Halreden, Sel, døpt 01.07.1866 i Sel.  Står i utflyttingslista i kirkeboka at han skulle til Trondheim med attest datert 15/4-1885.  Kan likevel være denne Ole Syversen, 19 år gammel, som emigrerte med avreise fra Oslo 24. april 1885.  Destinasjon Beaver Creek.
  10. Syver Syversen Halreden, født 19.12.1969 i Halreden, Sel, døpt 12.06.1970 i Sel.  Til USA sammen med mora i 1886.  Destinasjon Lisbon.
 2. Mari født 1824. Gift med Erik Andersen Stordalen. De kom til Fenaøyen.
 3. Markus født 1828. Døde trolig ung.
 4. Anne født 1829. Gift med Hans Olsen Svingen.
 5. Marit født 1833. Gift med Jon Jonsen Solgjemsbergum. Bodde som enke på Solgjemsbergum med to mindreårige døtre i 1865.
 6. Ola født 1836, død 1897. Gift med Beret Pedersdtr. Herastein.

Før han ble gift hadde Jon i tillegg fått tre barn med tre forskjellige jenter:

 • Marit Jonsdtr Kroksveen født 1816, med Mari Olsdtr Sveen under Krok i Kvam.
 • Ole Jonson født 1820, med Eli Iversdtr Kleivmillom.
 • Tor Jonson født 1821, med Anne Torsdtr (født i Stordalen, Sel).

Jons farfar far, Nikolai Markusson, hadde solgt plassen sin, Øyteigen, til Ola Larsson Selsjord i 1785. Samtidig  tok han trolig att føråd. Så da Ola solgte Selsjord til Jakop Olsen Olstad, fulgte Nikolai med på lasset. På høsttinget 1791 tinglyses det førådskontrakt mellom Jakop og Nikolai, oppsatt da Jakop overtok Selsjord:

 • Jakop Olsen skulle betale 60 rd, og Nikolai Markusson skulle ha føde til 1 ku i 5 år.
 • Jakop Olsen skal skaffe Nikolai Markusson det han trenger av klær, mat og vedbørlig underhold, og fornøden oppvartning til hans dødsdag. Når han er død, skal han ha en sømmelig begravelse. Likeledes skal han årlig ha 6 mrk tobakk.

I 1865 er det fortsatt Jon som står som husmann. Han er da 70 år, kona Marit er 74. De før ei ku, fire sauer og fire geiter, og utsæden er ei tønne bygg og ei tønne poteter. Sammen med dem bor sønnen Ola med familie. Han er benevnt «Inderst og Almindelig Arbeider». De har sønnene:

 1. Jon født 1858,
 2. Peder født 1862 og
 3. Markus født 1865. Senere fikk de også sønnen
 4. Ola født 1871.

I 1875 har Ola og Beret tatt over som husmannsfolk. Men begge de gamle lever fortsatt, og bor for seg selv i «Øvre Stuen».

Nå er buskapen ei ku og en kalv, tre sauer og tre geiter. I tillegg før de to sauer og to geiter som er føråda til de gamle. Utsæden er nå 1/2 tønne bygg, 1/8 tønne blandakorn og ei tønne poteter.

Jon Niclassen døde i 1887. Han var da enkemann, og nærpå 90 år gammel!

Ola Jonsen Jonsgard døde i 1897, og i 1900 er Jonsgard fraflyttet. Hele familien er flyttet til Tullut-brukene på solsida. Peder, gift med Rønnaug Pedersdtr midtre Buflåten, hadde fått feste på øvre Tullut, og broren Markus, gift med Mari Tostinsdtr nørdre Rudi fra Selsverket, hadde fått feste på nedre Tullut. Brørne Jon og Ola og mora Beret bor også på nedre bruket. Alle brørne er skifferstensarbeidere.