Skalet

Av H.O. Hansen Møller

Skalet var eneste husmannsplassen til nigard Bu. Plassen ligger på ei berghylle oppfor Ekrom. Selve jordvegen er knapt hundre meter lang, men i tillegg var det nok endel slåtteteiger oppgjennom bergknausene. Men noe annet enn en sveltihjel-heim ble det ikke.

Jo og Marit Skare

Plassen ble ryddet av John Johanneson Solgjemslien rundt 1850.

Jo Skalet, som han ble kalt, var født i Solhjemslien 8. desember 1824. Han var gift med Marit Syversdtr søre Buflåten.

De fikk ni barn sammen:

 • Syver f. 16.7.1846. Gift 17.2.1878 med Anne Hansdtr. søre Buflåten.
 • John f. 17.4.1848, gift 31.3.1872 med Kari Iversdtr søre Buflåten. Hun døde 25.9.1878. De fikk tre barn:
  1. Iver f. 1872,
  2. Johan f. 25.5.1874, død april 1875, og
  3. Johan f. 27.8.1876.

  John giftet seg andre gang med Anne Olsdtr Ymbjørøyen og fikk sønnene

  1. Anton f. 12.11.1884 og
  2. Ola f. 1887.
 • Anne f. 25.4.1851, død 26.4.1858.
 • Imbjør f. 14.11.1853. Meldt utflyttet til Amerika sammen med broren Imbert, men reiste ikke med samme båt som ham i 1881.
 • Marit f. 18.1.1857, til Strilelandet 30.6.1879.
 • Ola f. 10.4.1859.

  Ole J. Skare

 • Imbert f. 26.4.1862.

  Ingebret J. Skare

 • Hans f. 30.11.1864, Døde trolig ung.
 • Anne f. 1.6.1867, død 18.6.1881.

I 1865 bor Jo og Marit med barna Imbjør, Marit, Ola, Imbert og Hans i Skalet. Sønnen Jo er tjenestkar i uppigard Bu, Syver er tjenestkar på Selsjord. De har ei ku, tre sauer og fem geit, og de sår ei halv tønne bygg og ei halv tønne poteter.

I 1875 bor bare Ola, Imbert og minstebarnet Anne hos foreldrene. Sønnen Jo og kona Kari er husmannsfolk på nedre Åsårflåten i Ottadalen. Broren Syver bor hos dem. Imbjør er trolig budeie i øvre Tullut. I Skalet har de nå seks sauer og ti geit, og sår ei halv tønne bygg og ei tønne poteter i tillegg til noen næper. I tillegg har Knut Breden en kalv der til foring.

Det var fra først av ingen sæter til Skalet, men det var så dårlig stelt med mat og foring, at Jo fikk rydde seg ei kve og sette opp ei slags sæter på nersida av Ekroms-kvea. En kan enda se merker etter en mur der.

I 1879 reiste dattera Marit til Strilelandet ved Bergen, og i 1881 reiste Imbert (eller Ingebret J. Skare, som han kalte seg) til Amerika. I 1884 fulgte Syver og kona Anne Hansdtr. etter.

Så, 12. mai 1887, reiste gammel-folket i Skalet med SS Thingvalla fra Kristiania med destinasjon «Spring Walley» i New York. Billettene var betalt i Amerika. Gamle Jo var da 63 år, Marit var 65. I følget var også sønnen Jo med kona Anne og sønnene Ivar, Johan, Anton og Ola, den siste bare en måned gammel. De skrev seg alle for Skare til etternavn.

De små husa på plassen var solgt til husbonden i nigard Bu, Syver Amundsen, for å skaffe mat og andre fornødenheter til reisa.

Den dagen de skulle reise til Amerika hadde de spist «mårgåvord», men de hadde ikke tatt av bordet eller rydda etter seg, kaffekoppene stod igjen på bordet. Etter at de hadde reist kom Syver Bu opp i Skalet for å begynne nedrivinga av de skrale husa. Han hadde da sagt at «på denne plassen skulle det ikke bo folk mer!»

Låven ble satt opp som ved-skåle på nigard Bu-sætra, men ble revet for få år siden.