Etterkommere av Syver Syversen Vangen (1760-1849)

Etterkommere av Syver Syversen Vangen (1760-1849) og hans 1. kone
Ragnhild Iversdtr. Bu (1762-1812)
samt hans 2. kone Ingeborg Eriksdtr. Bøl f. 1775

Av Rolf A. Fæster

1.  Syver Syversen Vangen, født ca 1760 i Vangen, Nord-Fron (sønn av Syver Pedersen Vangen og Kari Syversdtr.,  død 17.04.1849 i Smørbekken under Kvam, Inderøy i Nord-Trøndelag.

     Syver Syversen var mest sannsynlig sønn nr. 2 til Syver Pedersen og Kari Syversdtr. Vangen.  Det kan se ut til at han og kona Ragnhild bodde hos hennes foreldre i Uppigard Bu de første årene etter vielsen.  Denne tanken bygger på det faktum at deres eldste datter Tora ble oppkalt etter mormoren, og da hun døde ble også neste datter kalt Tora, samt at både Tora d.e. og broren Syver ble døpt i Sel.

Det var tydeligvis intet blivende sted for familien her i hjembygda, for en gang mellom 1793 og 1795 tok Syver veien fatt nordover med kone og barn.  På Inderøy i Nord-Trøndelag fikk de slå seg ned som plassfolk under gården Kvam i Sakshaug.  Der finner vi Syver og kona Ragnhild i 1801, med tre barn.  Syver står oppført som husmann med jord og smed.  Datteren Tora d.y. er satt bort, men sønnen Syver bodde hjemme, og i tillegg er en sønn Iver og ei datter Karen kommet til.  Senere fikk de også sønnene Christian f. 1801 og Ole i 1806.

I 1812 ble Ragnhild syk og døde fra mann og barn, men Syver fant seg ny kone og giftet seg med henne før et halvt år var gått.  I sitt 2. ekteskap fikk han ytterligere to sønner; Christian d.y. og Petter.  Syver døde 90 år gammel ifølge kirkeboka.   Familien brukte sannsynligvis etternavnet Kvam, også skrevet Qvam.

(1) Gift 28.10.1787 i Sel, med Ragnhild Iversdtr. Bu, født 1762 i Bu oppigard, Sel (datter av Iver Pedersen Horgen og Torø Hansdtr. Espe,  død 16.05.1812 i Kvamsplass, Sakshaug.  Kausjonister ved vielsen: Amund Bu og Hans Breden.  Kirkeboka for Sakshaug forteller at Ragnhild døde 49 1/2 år gammel etter å ha vært syk i 6 uker. Barn:

 1. Tora Syversdtr. Vangen, født 1788 på Vangen, Nord-Fron, død før 1792 på Vangen.  Vi finner ikke Tora sammen med foreldrene i 1801.  Hun finnes heller ikke gravlagt i Sel, men kan være gravlagt i Kvam som var det kirkesognet Vangen hørte til.  Mest sannsynlig døde Tora før 1792 ettersom foreldrene også ga sin neste datter navnet Tora.
 2. Syver Syversen Vangen, født 1789.
 3. Tora Syversdtr. Vangen, født ca 1793.
 4. Iver Syversen Kvam, født 16.08.1795 i Almenningen, Inderøy i Nord-Trøndelag, død 25.04.1857 i Kvamsplass, Inderøy.  Død 52 år gl iflg kb. Gift 13.10.1841 i Sakshaug, med Elen Monsdtr. Røvik, født 1816 i Inderøy.
 5. Karen Syversdtr. Kvam, født 20.08.1798.
 6. Christian Syversen Kvam, født 29.08.1801 i Nedre Kvam, Inderøy, død 03.05.1803 i Kvamsplass.  Død 1 1/2 år gammel av trøske og hoste.
 7. Ole Syversen Kvam, født 21.03.1806.

(2) Gift 07.11.1812 i Sakshaug, Inderøy, med Ingeborg Eriksdtr. Bøl, født 18.09.1775 i Bøl, Inderøy.  Datter av Erik Fredriksen Bøl og kona Anne Thomasdatter.  Ingeborg var selv enke da hun giftet seg med Syver. Barn:

 1. Christian Syversen Kvam, født 05.12.1814.
 2. Petter Syversen Kvam, født 29.06.1817.

 

2. Generasjon

 1. Syver Syversen Vangen, også kjent som Sivert Sivertsen Kvam, født 1789 på nordre Vangen, Nord-Fron.  Konfirmert i 1806 i Inderøy.  Syver og Abel Margrethe bodde på Øvre Kvam da de døpte Hanna Ulrikka i 1825, men var kommet til en plass under gården Hauberg i Sakshaug da de døpte sønnen Severin Albert ti år senere. Abel Margrethe var enke i 1865, så Syver må ha falt fra før denne tellinga.

Gift 15.09.1825 i Sakshaug, Inderøy, med Abel Margrethe Hansdtr. Grøn, født 1802 i Ytterøy.  Datter av Hans Ogman Grøn, kaptein i det 1. trondhjemske infanteriregiment og bosatt på gården Viigen, Salberg på Inderøy.  Abel Margrethe var blitt enke i 1865, og bodde da som losjerende på plassen Nordsvedet i Sakshaug. Barn:

 1. Hanna Ulrikka Syversdtr. Kvam, født 09.12.1825 under Øvre Kvam, Inderøy.
 2. Severin Albert Syversen Kvam, født 18.12.1835.

 

 1. Tora Syversdtr. Vangenxe, født ca 1793 Vangen, Nord-Fron, død 12.05.1843 i Melhusplass, Inderøy.  Denne Tora finnes ikke døpt i Sel, heller ikke på Inderøy, så det er grunn til å tro at hun ble døpt i Kvam, altså født før familien reiste nordover.  Hun finnes i 1801 som fosterdatter hos Johan Johnsen og kona Maren Clemetsdatter på gården Hokstad i Sakshaug.  Det ser ut til at dette parfolket ellers var barnløse.  Tora ble konfirmert fra Hokstad i 1807, 14 1/2 år gammel, og har da fått et merkelig fornavn som kan tydes som Dohre.  Da hun giftet seg i 1819, er fornavnet hennes blitt til Theodore, et navn presten også brukte ved fire av barnas dåp.  Men i gravferdslista står hun oppført med sitt opprinnelige navn Thora.  Hun døde 50 år gammel ifølge kirkeboka, og dødsårsaken synes å være «Febersygdom».

Gift 08.06.1819 i Inderøy, med Henrik Larsen Hauberg, født 24.03.1796 i Hauberg, Inderøy, død 06.11.1858 i Halbergplass, Inderøy.  Sønn av Lars Tørresen og kona Berit Henriksdatter, gårdfolk på Hauberg i Sakshaug sogn, Inderøy.  Henrik og Tora (Theodore) står oppført som gårdfolk på Hauberg når de døpte barna, men da eldste sønnen Lorents ble konfirmert i 1835 var familien blitt husmannsfolk på en plass under gården Melhus.  Henrik og Tora bodde der i hvert fall fram til Tora døde i 1843.  Henrik bodde på Halbergplass da han døde, 63 år gammel ifølge kirkeboka. Barn:

 1. Lorents Henriksen Hauberg, født 12.08.1819.
 2. Johan Henriksen Hauberg,» født 13.03.1822 i Hauberg, Inderøy, død 31.08.1822 i Hauberg.
 3. Sivert Henriksen Hauberg, født 20.08.1823.
 4. Henrik Henriksen Hauberg, født 09.09.1825.
 5. Johan Henriksen Hauberg, født 28.10.1828.
 6. Berit Martha Henriksdtr. Hauberg, født 05.03.1831.

 

 1. Karen Syversdtr. Kvam, født 20.08.1798 i Smørbekken under Kvam, Inderøy i Nord-Trøndelag, død 02.09.1878 i Balvik, Ytterøy.  Karen var hjemfestet til Hokstad da hun giftet seg, og forlovere var bøndene og gårdbeboerne på Hokstad (to gårder), hvilket gjør det nærliggende å tro at Karen var tjenestepike på en av disse gårdene på den tiden.   I 1865 finner vi Karen som enke og føderådskone hos datteren Ragnhild og svigersønnen Lodver på plassbruket Balvik i Mosvik sogn på Ytterøy.  Antagelig bodde hun hos dem til sin død i 1878.  Karen døde  80 år gammel på Balvik.

Gift 26.10.1820 i Inderøy, med Peder Olsen Hauberg, født ca 1798, død 24.06.1836 i Haubergplass, Inderøy.  Usikkert hvem denne Peder egentlig var, og når han ble født, men oppgitt alder ved vielsen var 22 år.  Peder døde 40 år gammel som husmann på Haubergsplass. Barn:

 1. Petter Pedersen Hauberg, født 30.11.1820 i Hauberg, Inderøy, død 17.11.1821 i Hegdahl, Inderøy.
 2. Ragnhild Margrethe Pedersdtr. Hauberg, født 28.11.1824.
 3. Ole Pedersen Hauberg, født 02.03.1831.

 

 1. Ole Syversen Kvam, født 21.03.1806 i Nedre Kvam, Inderøy, død i USA.  Ole ble husmann og fisker på plassen vestre Sørlien i Sakshaug samen med kona Gjertrud Toresdtr.  De fikk i alt syv barn, og både i 1865 og i 1875 er parfolket å finne på Sørlien med flere av barna.  I en alder av 75 år emigrerte Ole sammen med kona og eldstesønnen Sivert til USA.  De brukte da etternavnet Loraas, og reiste fra Trondheim 1. juni 1881 med dampskipet Tasso.  Oppgitt destinasjon var Wheatland i Dakota.

Gift 22.09.1831 i Sakshaug, Inderøy, med Gjertrud Toresdtr. Nyborgxe «Nyborg:Gjertrud Toresdtr. (f. 1809)», født 1809 i Sakshaug, død i USA.  Datter til Tore Olsen og kona Marit Rasmusdtr. på plassen Lie under Færstad. Barn:

 1. Sivert Olsen Loraas, født 20.11.1831.
 2. Tore Martin Olsen Loraas,» født 19.08.1834.
 3. Hans Olsen Loraas,» født 28.12.1836.
 4. Ragnhild Olsdtr. Loraas, født 25.04.1840.
 5. Olaus Olsen Loraas, født 09.09.1842.
 6. Ingeborg Maria Olsdtr. Loraas, født 30.11.1846.
 7. Grethe Oline Olsdtr. Loraas, født 08.05.1849.

 

 1. Christian Syversen Kvam, født 05.12.1814 i Smørbekken under Kvam, Inderøy i Nord-Trøndelag, død 22.01.1904 i Holmsve, Inderøy.  Finnes i 1865 på bruket Svedet i Sakshaug sammen med sin andre kone Margrethe Johnsdtr. og sønnene Severin, Ernst Peter og Bernt Christian fra første ekteskap, og deres felles døtre Bergithe og Ingeborg.  Christian står da oppført som husmann med jord, men det var nok ikke store flekken å leve av.  De hadde kun to sauer, og jordveg til å så 1/4 tønne havre og sette 2 tønner poteter.  I 1875 bodde familien på plassen Sveen som muligens er samme bruket, og familien hadde økt med sønnen John Peter.  Christian var nå snekker og tømmermann i tillegg til å drive husmannsbruket.  Christian levde enda i 1900, og finnes da som føderådsmann sammen med kona Margrethe hos sønnen John på bruket Holmsve.  Han døde 89 år gammel av lungebetennelse.

(1) Gift 12.06.1845 i Sakshaug, Inderøy, med Petronella Larsdtr. Tronhus, født 01.07.1825 i Storsveet under Selseth, Ytterøy, død før 1861.   Datter til Lars Olsen Tronhus og kona Marthe Pedersdatter, plassfolk på Storsveet under Selseth i Verran, Ytterøy. Barn:

 1. Severin Kristiansen Kvam, født 10.01.1845 i Storsveet, Verran i Ytterøy.
 2. Ernst Peter Christiansen Kvam, født 09.11.1852 i Storsveet, Verran, Ytterøy.
 3. Bernt Christian Christiansen Kvam, født 12.02.1856 i Storsveet under Selset, Verran, Ytterøy.

(2) Gift 23.08.1861 i Sakshaug, Inderøy, med Margrethe Johnsdtr. Vist, født 12.03.1824 under Vist, Inderøy, død 23.08.1902 i Kvamsplass, Inderøy.  Datter til John Larsen og Berthe Olsdatter, plassfolk under Vist i Sakshaug.  Margrethe døde 78 år gammel av «Alderdomssvaghed». Barn:

 1. Bergithe Christiansdtr. Kvam, født 11.01.1862 i Kvamsplass, Inderøy.  Bergithe var i 1900 tjenestepike hos overrettssakfører Lars Olaus Aas med familie.  Han var fra Trondheim, kona fra Bjugn, og under denne tellinga bodde de i Gvarvhølen, Saude i Telemark.
 2. Ingeborg Christiansdtr. Kvam, født 29.10.1864 i Hamsåsplass, Inderøy, død 19.04.1878 i Kvamsplass, Inderøy.
 3. John Peter Christiansen Kvam, født 28.01.1868.

 

 1. Petter Syversen Kvam, født 29.06.1817 i Smørbekken under Kvam, Inderøy i Nord-Trøndelag, død 30.03.1878 i Kvamsplass, Inderøy.  Kvamsplass var en fellesbetegnelse på husmannsbruk under gården Kvam, så man kan ikke uten videre trekke den konklusjonen at denne Kvamsplass er den samme som Smørbekken.  Men ettersom ingen andre av barna til Syver overtok denne plassen, kan det se ut som det var Petter som ble værende på Smørbekken.  Han og kona fikk fire barn, men tre av dem døde kort tid etter fødselen.  Bare datteren Ingeborg Margrethe ble voksen og fikk sin egen familie, men heller ikke hun ble gammel.  Vi finner altså parfolket på Smørbekken både i 1865 og i 1875.

Gift 02.11.1843 i Mosvik, Ytterøy, med Beret Martha Arntsdtr. Berg, født 1815 i Berg, Mosvik i Ytterøy, død 31.12.1907 i Stene, Inderøy.  Beret Martha levde enda i 1900, og bodde da hos svigersønnen Mortinus Petersen og hans 2. kone Jonetta Sivertsdatter på bruket Stene i Sakshaug.  Beret Martha står der oppført som forhenværende plassbrukerske uten erhverv. Barn:

 1. udøpt pikebarn, født 08.10.1847, død 12.10.1847.
 2. udøpt guttebarn, født 08.03.1849, død 07.05.1849 i Kvamsplass.
 3. Ingeborg Margrethe Pettersdtr. Kvam, født 24.06.1855.
 4. udøpt guttebarn, født 23.12.1858 i Kvamsplass, Inderøy, død 28.12.1858 i Kvamsplass.

 

3. Generasjon

 1. Severin Albert Syversen Kvam, født 18.12.1835 i Haubergsplass, Inderøy.  Severin var i 1865 forpakter på gården Kirkenæs nordre i Sakshaug, og finnes der med kona Ingeborg Martha Jensdatter og to barn.  I 1875 hadde familien økt med ytteligere fem barn, og Severin var nå husmann med jord på plassen Melhusgjerdet.  Han var i tillegg sjøfarende i kystfart.  Det er ikke mer å finne om familien etter 1877 da eldstesønnen Henrik ble konfirmert.

Gift 01.07.1862 i Sakshaug, Inderøy, med Ingeborg Martha Jensdtr. Melhusplass, født 08.12.1835 i Melhusplass, Inderøy. Barn:

 1. Henrik Ovemann Severinsen Kvam, født 09.10.1862 i Kvamsplass, Inderøy.
 2. Sara Jørgine Severinsdtr. Kvam, født 01.04.1864 i Kvamsplass, Inderøy.
 3. Karen Pauline Severinsdtr. Kvam, født 10.03.1866 i Kirkhusplass, Inderøy.
 4. Severine Margrethe Severinsdtr. Kvam, født 25.07.1868 i Melhusplass, Inderøy.
 5. Anna Bertine Severinsdtr. Kvam, født 08.04.1871 i Melhusplass, Inderøy.
 6. Marie Severinsdtr. Kvam, født 17.06.1873 i Melhusplass, Inderøy.
 7. Anton Severinsen Kvam, født 01.08.1875 i Melhusplass, Inderøy.

 

 1. Lorents Henriksen Hauberg, født 12.08.1819 i Hauberg, Inderøy, død 20.01.1899 i Solhaug, Inderøy.  Lorents og Pauline var plassfolk på Hogstadplass i Sakshaug under tellinga i 1865.  Ti år senere finner vi dem på bruket Vollan.  I tillegg til tre barn hjemme i 1875 så hadde de også pleiebarnet Ole Gunerius Johannesen f. 1868 i Værdal.  Lorents døde bare fire dager etter sin kone, 79 år gammel, som enkemann, fattiglem og forhenværende husmann.  De ble gravlagt samme dag.

Gift 30.10.1845 i Sakshaug, med Pauline Laurentze Eilasdtr. Mælen, født 23.05.1816 i Kalnæs, Beitstad, død 16.01.1899 i Solhaug, Inderøy.  Hjemfestet til Mælen ved vielsen.  Datter til Elias Andersen og Marit Olsdatter, bosatt på Kalnæs i Beitstad ved dåpen til Pauline.  Fattiglem da hun døde 82 år gammel. Barn:

 1. dødfødt pikebarn, født 09.05.1846 i Hokstadplass, Inderøy, død 09.05.1846 i Hokstadplass.
 2. Edvard Theordor Lorentsen Hogstad, født 13.03.1847 i Kvam, Inderøy, død 06.01.1851 i Hokstadplass.  Døde av «Halsesyge» ifølge kirkeboka.
 3. Henriette Lorentsdtr. Hogstad, født 31.01.1849.
 4. Theodor Edvard Lorentsen Hogstad, født 27.01.1852 i Hokstadplass, Inderøy.
 5. Hans Jørgen Lorentsen Hogstad,» født 31.08.1854.
 6. Pauline Lorentse Lorentsdtr. Hogstad, født 30.03.1860 i Hokstadplass, Inderøy.

 

 1. Sivert Henriksen Hauberg, født 20.08.1823 i Hauberg, Inderøy, død 03.11.1872 i Melhusplass, Inderøy.  Vi finner Sivert og Elen som husmannsfolk på plassen Lobakken i Sakshaug i 1865 sammen med fem barn.  De hadde en sau, sådde 1/8 tønne havre og kunne sette ei tønne poteter.  Sivert døde 50 år gammel som husmann og fattiglem.

Gift 05.11.1846 i Sakshaug, med Elen Henriksdtr. Horg, født 27.10.1822 under Horg (Horrig), Støren, Sør-Trøndelag, død 04.09.1889 i Melhusplass, Inderøy.  Hjemfestet til Melhusplass ved vielsen.  Døpenavnet er Eli, datter til Henrik Roaldsen og kona Martha Asbjørnsdatter, plassfolk under gården Horg i Horg sogn, Støren i Sør-Trøndelag.  Elen står oppført som husmannsenke på Lobakken i 1875, delvis understøttet av Fattigvesenet.  Sønnene Tore, Henrik og Johannes bodde fortsatt hjemme, og de to eldste livnærte seg da som skinnfellmakere. Barn:

 1. dødfødt pikebarn, født 03.06.1846 i Haubergsplass, Inderøy, død 03.06.1846 i Haubergsplass.
 2. Tore Sivertsen Melhus, født 02.01.1848 i Melhusplass, Inderøy, død 09.09.1853 i Melhusplass.  Død 6 år gammel ifølge kirkeboka, men ingen dødsårsak oppført.
 3. Rafaeline Henrikke Sivertsdtr. Melhus, født 26.06.1850.
 4. Tore Sivertsen Melhus, født 30.06.1854.
 5. Henrik Sivertsen Melhus, født 02.10.1856.
 6. Sivert Sivertsen Melhus, født 15.03.1859 i Melhusplass, Inderøy, død 16.12.1860 i Melhusplass.
 7. Sivert Sivertsen Melhus, født 30.06.1861.
 8. Johannes Sivertsen Melhus, født 21.09.1863.

 

 1. Henrik Henriksen Hauberg, født 09.09.1825 i Hauberg, Inderøy.

Forhold til Lisa Eriksdtr. Vangsplass. Barn:

 1. Margrethe Henriksdtr. Vangsplass, født 01.01.1847 u/e Vangsplass, Inderøy.  Finnes i 1865 som tjenestepike hos gårdbruker og selveier Jørgen Pedersen og kona Tora Margrethe Jørgensdtr. på Grande i Salberg på Inderøy.  I 1875 var Ole og Margrethe losjerende hos det gamle ekteparet Lorents Larsen og kona Gurine Eriksdatter på plassen Vangsdalen i Sakshaug, en plass de selv overtok etter hvert.  Det ser ut til at Margrethe og Ole var barnløse. Gift 26.11.1874 i Sakshaug, med Ole Arntsen Ulven, født 15.05.1837 i Melhus, Inderøy.  Sønn til Arnt Olsen og kona Martha Mikkelsdatter, plassfolk på Hagen, Sakshaug, i 1865.  «Søfarende» av yrke, og i 1900 var han jekteskipper.

Forhold til Johanne Kristine Hansdtr. Norumsplass. Barn:

 1. Jocumine Berntine Henriksdtr. Norumsplass, født 20.02.1847 u/e Norumsplass, Inderøy.

 

 1. Johan Henriksen Hauberg, født 28.10.1828 i Hauberg, Inderøy.  Hjemfestet til Melhulsplass ved vielsen.  Johan og Ingeborg Martha finnes i 1865 som plassfolk på Steenænget under Klep i Sakshaug.  Der hadde de ei ku og to sauer, sådde 1/8 tønne bygg og 1 tønne havre, og kunne sette 7 tønner med poteter.  Fem barn var kommet til før denne tellinga.  Familien bodde der fortsatt i 1875.  I 1900 bodde Johan som losjerende på en plass Aas under Kjellsås i Sakshaug sammen med sin datter Hanna Olava og hennes to barn.

Gift 05.12.1850 i Sakshaug, med Ingeborg Martha Olsdtr. Undersager, født 23.11.1828 i Undersager, Inderøy, død 01.04.1889 i Stenenget under Klep, Inderøy.  Datter til Ole Sivertsen Undersager og kona Olava Henriksdatter, inderster på Undersager i Sakshaug.  Husmannskone Ingeborg Martha Olsdtr. Stenenget døde 60 år gammel av lungebetennelse. Barn:

 1. Thale Margrethe Johansdtr. Klep, født 02.11.1850.
 2. Ole Johansen Klep, født 29.07.1853 i Melhusplass, Inderøy, død i USA.  Utvandret til USA.  Avreise fra Trondheim 11. april 1883 med dampskipet Tasso.  Billetten betalt i Amerika.  Reisemålet var Ada i Minnesota.
 3. Hanna Olava Johansdtr. Klep, født 07.06.1856.
 4. Ingeborg Marie Johansdtr. Klep, født 29.11.1862.
 5. Johan Johansensen Klep, født 02.06.1865 i Klepsplass, Inderøy, død 18.05.1866 i Klepsplass.
 6. Kristine Julie Johansdtr. Klep, født 29.06.1867.

 

 1. Berit Martha Henriksdtr. Hauberg, født 05.03.1831 i Hauberg, Inderøy, død 30.09.1900 i Melhusplass, Inderøy.  Fikk en datter utenfor ekteskap i 1854, før hun tre år senere giftet seg og ble husmannskone på plassen Glæden (1865) eller Glia som det het i 1875.

Forhold til Andreas Olsen Kvamsplass. Barn:

 1. Tora Andreasdtr. Melhus, født 23.12.1853.

(2) Gift 05.03.1858 i Sakshaug, med Christian Hansen Kløvstad, født 17.09.1833 i Kløvstadplass, Inderøy.  Hjemfestet til Hamsaas ved vielsen.  Født på Kløvstadplass i Hustad sogn, Inderøy av foreldrene Hans Arntsen og kona Martha Svendsdatter.  Husmann med jord på Glæden/Glia i Sakshaug der vi finner familien både i 1865 og i 1875.  Under sistnevnte telling var Christian grøftearbeider i tillegg til plassbruket.  Enkemann på Glia i 1900. Barn:

 1. Hanna Margrethe Christiansdtr. Melhus, født 17.04.1858 i Kloth, Inderøy.
 2. Bernt Christian Christiansen Melhus, født 06.08.1866 i Melhusplass, Inderøy.
 3. Anna Christiansdtr. Melhus, født 11.08.1869 i Melhusplass, Inderøy.

 

 1. Ragnhild Margrethe Pedersdtr. Hauberg, født 28.11.1824 i under Melhus, Inderøy.  Ragnhild Margrethe og Lodver slo seg ned som plassfolk på bruket Balvik i Mosvik sogn på Ytterøy.  Vi finner dem der i 1865 med fem barn, og med mor til Ragnhild som føderådskone.

Gift 14.10.1854 i Sakshaug, med Lodver Johannesen Holten, født 02.11.1821 i Holten under Suleng, Sør-Fron.  Sønn til Johannes Lodversen Holten og kona Anne Andersdatter, husmannsfolk på Holten under Suleng i Sør-Fron.  Lodver levde enda i 1900, og bodde fortsatt på plassen Balvik der eldstesønnen Jørgen Andreas hadde overtatt som husmann. Barn:

 1. Jørgen Andreas Lodversen Balvik, født 06.06.1854.
 2. Anna Petrine Lodversdtr. Balvik, født 02.09.1856 i Balvik, Ytterøy, død i USA.  Anna Balvig emigrerte til USA med avreise fra Trondheim 11. august 1881.  Hun reiste med skipet Tasso, og destinasjonen var Fergus Falls i Minnesota.
 3. Johannes Lodversen Balvik, født 03.10.1858 i Balvik, Ytterøy, død i USA.  Johannes L. Balvik emigrerte til USA med avreise fra Trondheim 18. februar 1881.  Han hadde oppgitt Ada i Minnesota som reisemål.
 4. Christian Lodversen Balvik, født 25.06.1861 i Balvik, Ytterøy.  Til Amerika med attest fra sognepresten datert 1/4-1883.  Vi finner ham igjen i emigrantprotokollen som Kristian Grande, ugift arbeidsmann, 21 år gammel.  Avreise fra Trondheim 4. april 1883 med Hillsboro, Dakota som reisemål.  Billetten betalt i Amerika.
 5. Lovise Margrethe Lodversdtr. Balvik, født 18.02.1864 i Balvik, Ytterøy.
 6. Marie Lodversdtr. Balvik, født 19.09.1866.

 

 1. Ole Pedersen Hauberg, født 02.03.1831 i Haubergsplass, Inderøy.  Ole og Ingeborg Jonetta med sønnen Johan Kristian bodde i 1865 som losjerende hos hennes foreldre på plassen Leren i Sparbu.  Ole arbeidet som skomaker.   I 1900 finner vi dem igjen som plassfolk på bruket Ystgårdsleira i Sparbu.  Under denne tellinga hadde de besøk av sønnen Johan og kona.

Gift 29.10.1861 i Mære, med Ingeborg Jonetta Toresdtr. Leren, født 18.03.1837 i Anstad, Sparbu.  Datter til Tore Johannesen og kona Johanna Jonasdatter, plassfolk på Leren i Sparbu i 1865. Barn:

 1. Johan Kristian Olsen Ystgårdsplass, født 11.03.1862.
 2. Thale Petrine Olsdtr. Ystgårdsplass, født 21.09.1866 i Ystgårdsplass, Sparbu.
 3. Oline Jørgine Olsdtr. Ystgårdsplass, født 14.03.1872.

 

 1. Sivert Olsen Loraas, født 20.11.1831 i Nyborg under Lie, Inderøy, død i USA.  Sivert og kona Mette med eldstedatteren Grethe Kristine bodde i 1865 sammen med hans foreldre på vestre Sørlien i Sakshaug.  Siverts yrke var da seiler og fisker.  I 1875 var han selv husmann på Loraastrøen, og drev med treskjæring i tillegg.  Sivert utvandret til USA i 1881 sammen med sine foreldre.  Avreise fra Trondheim 1. juni 1881 med dampskipet Tasso.  Oppgitt destinasjon var Wheatland i Dakota.

Gift 05.11.1861 i Sakshaug, Inderøy, med Mette Bergithe Toresdtr. Storsveet», født 22.12.1835 i Leren, Mære i Sparbu, død i USA.  Datter til Tore Rasmusen og kona Karen Olsdatter, husmannsfolk på plassen Storsveet i Sparbu.  Mette emigrerte til sin mann i USA året etter at han reiste.  Avreise fra Trondheim 16. august 1882 med dampskipet Hero.  Destinasjon Wheatland.  Hun reiste sammen med sin svoger Torberg Mikkelsen, og med seg hadde hun de tre yngste døtrene Oline, Sofie og Tora.  I 1900 bodde Mette sammen med datteren Tora Martine og hennes familie i Moore Township, Ransom County i Nord-Dakota, og kaltes da Mattie Loraas.  Hun levde fortsatt i 1910, 76 år gammel, og hadde da adresse Ward, North Dakota. Barn:

 1. Grethe Christine Sivertsdtr.Loraas, født 28.11.1861.
 2. Thale Oline Sivertsdtr. Loraas, født 25.05.1868 i Loraasplass (Sørlien), Salberg, død i USA.
 3. Sofie Marie Sivertsdtr. Loraas, født 21.10.1874 i Loraasplass (Sørlien), Salberg, død i USA.
 4. Tora Martine Sivertsdtr. Loraas, født 08.07.1877.

 

 1. Tore Martin Olsen Loraas, født 19.08.1834 i Lie, Inderøy.  Tore og Karoline finnes i 1865 på Svebakken i Sakshaug med fire egne barn og Karolines sønn Edvard.  Svebakken var en plass uten jord, men Tore hadde sitt yrke på sjøen.  Han står i denne tellinga oppført som seiler.  I 1875 finner vi igjen parfolket og sønnene på plassen Sørteigen nedre i Sakshaug, og som yrke var nå Tore «søfarende alene i kystfart».

Gift 07.06.1855 i Sakshaug, med Karoline Pedersdtr. Svebakken, født 12.02.1829 i Sundnesplass, Inderøy.  Datter av Peder Olsen og kona Anne Johansdatter, husmandsfolk under gården Sundnes i Sakshaug.  Karoline hadde sønnen Edvard Iversen f. 23. mai 1853 med Iver Pedersen Hadstad før hun giftet seg med Tore. Barn:

 1. Maren Olava Toresdtr. Loraas, født 30.07.1855 i Sundnesplass, Inderøy.  Var i 1875 tjenestepike/kokkepike hos distriktslege Peter Martin Nerdrum og kona Magnhild på Jægtvolden østre, Inderøy.
 2. Lovise Kristine Toresdtr. Loraas, født 16.09.1858 i Sundnesplass, Inderøy, død 26.07.1868 i Kvistadplass, Inderøy.  Lovise Kristine døde 9 1/2 år gammel av nervefeber som man sa den gangen, altså tyfus.
 3. Ragnvald Toresen Loraas, født 20.03.1865 i Sundnesplass, Inderøy.
 4. Peder Andreas Toresen Loraas, født 28.06.1869 i Kvistadplass, Inderøy.

 

 1. Hans Olsen Loraas, født 28.12.1836 i Svea, Inderøy, død 03.04.1909 i Jomfrugaden 17b, Trondheim.  Hans og Martine flyttet til Ladestedet Namsos, og finnes der i 1865 med to barn og tjenestepiken Grethe Loraas.  (Hans’ søster.)  Hans var da skipper av yrke.  Ti år senere finner vi igjen Hans i Trondheim, nå som selvstendig jekteskipper og gift på nytt.  Sønnen Martin Hilmar bodde også hos faren og stemoren i Dronningens gade 52.  Før 1900 var Hans blitt enkemann for 2. gang.  Han bodde da i Prinsens gade i Trondheim, og hadde dessuten skiftet yrke.  Nå var han møbelhandler.  Lovise Saksvik var husholderske hos ham, og en slektning Ingvald Sundet f. 1886 fra Bjørnør bodde også hos Hans.  Han hadde dessuten tre andre losjerende personer i huset under tellinga i 1900.  Møbelhandler og enkemann Hans Loraas med bopel Jomfrugaden 17b i Trondheim, døde i 1909 av lungetæring, altså lungetuberkulose.

(1) Gift 24.10.1864 i Mosvik, Ytterøy, med Martine Christine Jacobsdtr. Moe, født 29.05.1839 i Mosvik, Ytterøy, død 16.03.1872 i Namsos.  Datter til Jacob J. Moe, baker i Mosvik på Ytterøy, senere poståpner, og kona Olava Olsdatter.  Martine Christine hadde datteren Mathilde Gunelie før hun giftet seg med Hans.  Sammen med ham fikk hun ytterligere fire barn, men bare de to eldste vokste opp.  Selv døde Martine Christine bare 32 år gammel.  Dessverre står det intet om dødsårsaken, hverken når det gjelder døtrene eller henne selv. Barn:

 1. Gusta Olivie Hansdtr. Loraas, født 23.10.1865 i Namsos, død i USA.  18 år gammel emigrerte Gusta Loraas til USA.  Hun reiste fra Trondheim 16. april 1884 med dampskipet Hero, og destinasjonen var Sheldon i Dakota.
 2. Martin Hilmar Hansen Loraas, født 01.01.1867 i Namsos, død i USA.  Sannsynligvis denne Hilmar Loraas 19 år gammel, bosatt i Trondheim, som emigrerte fra Trondheim med destinasjon Sheldon i Dakota den 17. februar 1886.  Det ser ut til at han var tilbake i Norge en tur, for den 19. mars 1890 reiste en Hilmar Loraas, bosatt i Amerika, igjen fra Trondheim med Duluth i Minnesota som reisemål.
 3. Olise Jacobine Hansdtr. Loraas, født 24.02.1868 i Namsos, død 11.08.1868 i Namsos.
 4. Olise Jacobine Hansdtr. Loraas, født 18.08.1869 i Namsos, død 07.08.1870 i Namsos.

(2) Gift 13.03.1875 i Trondheim, Vår Frues kirke, med Ragnhild Olsdtr. Kløvstad, født 01.08.1832 i Kløvstad, Inderøy, død 14.07.1898 i Trondheim.  Datter til Ole Roaldsen og kona Anne Marie Fredriksdatter, gårdfolk på Kløvstad i Hustad, Inderøy. Barn:

 1. Hans Rudolf Hansen Loraas, født 06.04.1877 i Trondheim.  Bodde i 1900 som stud.jur. i Behrens gade 8 i Oslo, og det opplyses at han hadde formue og forsørget seg selv.

 

 1. Ragnhild Olsdtr. Loraas, født 25.04.1840 under nedre Loraas, Salberg, Inderøy, død i USA.  Ragnhild og Christian finnes som husmannsfolk på Bratsve både i 1865 og i 1875.  Under sistnevnte telling er Christian oppført som seiler.  Hele familien unntatt datteren Gusta Karoline, utvandret til USA med avreise fra Trondheim 1. juni 1881.  De reiste med dampskipet Tasso, og reisemålet var Wheatland i Dakota.  (I samme reisefølge var Ole og Gjertrud Loraas og sønnen Sivert.)

Gift 24.11.1864 i Sakshaug, Inderøy, med Christian Rasmusen Austad, født 19.01.1831 i Brattsve under Austad, Salberg, Inderøy, død i USA.  Sønn til enkemann Rasmus Johnsen Ausøedalen av Ytterøy og enke Kiersti Paulsdtr. Bratsveen under gården Austad, Salberg på Inderøy. Barn:

 1. Ole Severin Christiansen Austad, født 19.08.1865 i Austadplass, Sakshaug på Inderøy, død i USA.
 2. Gusta Karoline Christiansdtr. Austad, født 31.07.1867 i Austadplass, Sakshaug på Inderøy, død i USA.  Utvadret til USA 11 år gammel sammen med sin onkel Torberg Mikkelsen og «filletante»  Mette Loraas med tre barn.  De reiste fra Trondheim 16. august 1882 med dampskipet Hero, og destinasjonen var Wheatland i Dakota.
 3. Karl Tore Christiansen Austad, født 31.12.1870 i Austadplass, Inderøy, død 29.03.1871 i Røren el. Austadplass.
 4. Ragna Christine Christiansdtr. Austad, født 20.02.1876 i Austadplass, Sakshaug på Inderøy, død i USA.

 

 1. Olaus Olsen Loraas, født 09.09.1842 i Loraasplass, Salberg.  Olaus og Karoline bodde på Rydningssletten i Strinda under 1875-tellinga, men var flyttet til Trondheim før 1900.  Olaus arbeidet på mekanisk verksted, og sannsynligvis bodde de i en arbeiderbolig tilknyttet verkstedet.  Sønnen Toralf Ludvik bodde hjemme i 1900, og arbeidet også ved mekanisk verksted.

Gift 08.08.1867 i Namsos, med Karoline Marie Larsdtr. Nilsen, født 01.08.1839 i Trondheim, død 28.01.1907 i Trolla, Trondheim.  Datter til jæktfører Lars Olaus Nilsen og kona Bernhardine Christine Johansdatter.   Karoline Marie var tvilling, født i Trondheim og hjemmedøpt der, men dåpen ble bekreftet i Levanger.  (Den andre tvillingen døde i Trondheim.)  I 1865 finner vi Karoline Marie hos sin søster i Tromsø. Barn:

 1. Olufine Charlotte Olausdtr. Loraas, født 08.11.1867 i Namsos, død i USA.  17 år gammel emigrerte «Olefine Loraas» til USA.  Avreise fra Trondheim 16. april 1884 med dampskipet Hero.  Reisemålet var Colman i Dakota, og billetten var betalt i Amerika.
 2. Olaf Bernhard Olausen Loraas, født 21.06.1870.
 3. Gerhard Christian Olausen Loraas, født 28.05.1873.
 4. Toralf Ludvik Martin Olausen Loraas, født 29.04.1881.

 

 1. Ingeborg Maria Olsdtr. Loraas, født 30.11.1846 i Loraasplass, Salberg, Inderøy, død i USA.  Ingeborg og Kristian bodde i 1875 hjemme hos hans foreldre på Haaven under Loraas.  Samtlige barn ble døpt fra Loraasplass, så de bodde nok der fram til de emigrerte til USA.  Hele familien unntatt eldstesønnen Tore Martin reiste fra Trondheim den 29. november 1893 med skipet Domino.  Reisemålet var «Scheldom» i Nord-Dakota.  Vi finner dem igjen i 1900 på en farm i Park Township, Richland County i Nord-Dakota, der sønnen Carl Julius vel var den som sto for drifta.  Barna Hans, Julia og Nellie bodde fortsatt sammen med dem.

Gift 01.07.1875 i Salberg, Inderøy, med Christian Karlsen Loraas, født 08.10.1840 i Røskeplass, Inderøy, død i USA.  Sønn til Carl Magnus Johnsen og Johanna Larsdatter, inderster på Røskeplass i Salberg ved dåpen til Christian.  I 1865 bodde Christian fortsatt hjemme hos foreldrene som da var plassfolk på Haaven i Salberg.  Ved vielsen var Christian hjemfestet til Loraasplass, og dette var vel da Haaven.   Christian var skredder av yrke. Barn:

 1. Tore Martin Christiansen Loraas, født 09.07.1871 (u/e) Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.  Bodde hos sin morfar og mormor på Sørlien i Sakshaug i 1875.  Kan være denne «Thore Chr. Doraas», 19 år gammel, fra Inderøen, som reiste fra Trondheim den 12. juli 1888 med Chicago som reisemål.  Billetten var betalt i Amerika.
 2. Karl Julius Christiansen Loraas, født 08.08.1875 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.  Finnes i 1900 som farmer i Park Township, Richland County i Nord-Dakota, og gikk da bare under fornavnet Julius.  Han står som overhode i familien som besto av hans foreldre, og søsknene Hans, Julia og Nellie.
 3. Ole Gotvard Christiansen Loraas, født 25.02.1877 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.
 4. Karoline Christiansdtr. Loraas, født 22.07.1879 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.
 5. Christian Edvard Christiansen Loraas, født 07.08.1882 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.
 6. Hans Rudolf Christiansen Loraas, født 27.11.1884 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.
 7. Julie Maria Christiansdtr. Loraas, født 06.05.1887 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.
 8. Johanna Gunelie Christiansdtr. Loraas, født 31.01.1890 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død i USA.

 

 1. Grethe Oline Olsdtr. Loraas, født 08.05.1849 i Loraasplass, Salberg, død i USA.  Finnes i 1865 som tjenestepike hos sin bror Hans i Namsos.  Ti år senere var Grethe gift med Torberg og hadde sønnen Ole Martin, og den lille familien finnes som losjerende på Roel nedre i Sakshaug.  Torberg arbeidet som snekker.  Grethe og barna emigrerte til USA året etter Torberg reiste.  Avreise fra Trondheim den 8. august 1883 med New York som reisemål.

Gift 19.03.1874 i Sakshaug, med Torberg Mikkelsen Sund, født 06.12.1847 i Sund, Sakshaug på Inderøy, død i USA.  Sønn til Mikkel Olsen og kona Thale Einarsdatter, plassfolk på Sundsnesset i Sakshaug.  Torberg bodde hjemme på Sundsnesset i 1865.  Han emigrerte til USA som den første i familien sin, men hadde med seg svigerinnen Mette Toresdatter og hennes barn.  Avreise fra Trondheim 16. august 1882 med destinasjon Wheatland i Dakota. Barn:

 1. Ole Martin Torbergsen Sund, født 06.06.1875 i Nedre Roel, Inderøy, død i USA.
 2. Hansine Mariane Torbergsdtr. Sund, født 27.06.1877 i Rødsæth, Inderøy, død i USA.
 3. Christian Torbergsen Sund, født 04.03.1880 i Rødsethplass, Inderøy, død i USA.

 

 1. John Peter Christiansen Kvam, født 28.01.1868 i Kvamsplass, Inderøy.  John står oppført som seiler ved vielsen.  Han og Olava bodde på Holmsve, Inderøy, i 1900, og da var John tømmermann.  De hadde fire barn hjemme, samt Johns foreldre nærmest på føderåd.

Gift 06.01.1891 i Sakshaug, Inderøy, med Ingeborg Olava Olsdtr. Hegdalsplass, født 24.10.1860 i Hegdalsplass, Inderøy.  Datter til Ole Larsen og kona Johanne Knutsdatter, plassfolk på Valberg i Sakshaug i 1865. Barn:

 1. Kristine Margrethe Johnsdtr. Kvam, født 20.01.1892 i Kvamsplass, Inderøy, død 17.02.1892 i Kvamsplass.  Døde av kikhoste knapt en måned gammel.
 2. Kristian Johnsen Kvam, født 23.07.1893 i Kvamsplass, Inderøy.
 3. Grethe Oline Johnsdtr. Kvam, født 04.06.1895 i Kvamsplass, Inderøy.
 4. Ole Ingvald Johnsen Kvam, født 26.09.1897.
 5. Marie Oline Johnsdtr. Kvam, født 02.10.1899 i Kvamsplass, Inderøy.
 6. Johannes Johnsen Kvam, født 07.07.1901 i Kvamsplass, Inderøy.  Småbruker av yrke da han giftet seg. Gift 11.11.1942 i Sakshaug, med Agnes Lorense Næss, født 22.07.1913.
 7. Anna Birgithe Johnsdtr. Kvam, født 22.03.1903 i Kvamsplass, Inderøy.

 

 1. Ingeborg Margrethe Pettersdtr. Kvam, født 24.06.1855 i Kvamsplass, Inderøy, død 02.03.1885 i Kvamsplass.  Døde bare 29 år gammel av «tæring», altså tubekulose.

Gift 28.04.1881 i Sakshaug, Inderøy, med Mortinus Petersen Melhus, født 02.06.1848 i Melhus, Inderøy.  Sønn til Peter Christiansen og kona Elen Olsdatter, gårdfolk på Melhus i Sakshaug.  Mortinus giftet seg på nytt i 1888 med Jonetta Sivertsdtr. Undersager, og finnes i 1900 sammen med Jonetta på gården Stene i Saksvik, der Mortinus var selveier.  I sitt andre ekteskap fikk Mortinus i hvert fall fire barn til. Barn:

 1. Petrine Margrethe Mortinusdtr. Stene, født 02.12.1883 i Kvamsplass, Inderøy.

 

4. Generasjon

 1. Henriette Lorentsdtr. Hogstad, født 31.01.1849 i Kvam, Inderøy.  Henriette fikk datteren Laura Petrine utenfor ekteskap, og jenta døde før hun var ett år gammel.  Senere giftet Henriette seg, og ble gårdmannskone på Solhaug i Sakshaug.  Det ser ut til at hun og ektemannen Peter Martin kun fikk ei datter sammen, trolig oppkalt etter sin døde halvsøster.

Forhold til Peter Andreas Johannesen Sakshaug. Barn:

 1. Laura Petrine Petersdtr. Hogstad, født 17.09.1879 i Hogstadplass, Inderøy, død 02.07.1880 i Hogstadplass.  Død av «Hjernefeber».

(2) Gift 18.08.1882 i Sakshaug, med Peter Martin Lorentsen Sakshaug, født 1850 i Bragstadplass, Sakshaug.  Sønn av husmann Lorents Johannesen og kona Karen Anna Pedersdatter, «huseier uten jord» på Marken i Sakshaug i 1865.  Selv var Peter Martin blitt gårdeier på Solhaug i Sakshaug før 1900, og finnes der med kona Henriette og deres felles datter.  Han drev også som skomaker i tillegg til gårdsdrifta. Barn:

 1. Laura Peoline Petersdtr. Sakshaug, født 09.05.1883 i Jule, Inderøy.  Sypikelærling i 1900.  Bodde fortsatt hjemme hos foreldrene på Solhaug. Gift 18.01.1903 i Sakshaug, med Sivert Mortinusen Vist, født 1873 i Inderøy.

 

 1. Hans Jørgen Lorentsen Hogstad, født 31.08.1854 i Hokstadplass, Inderøy.  Finnes fortsatt hjemme hos foreldrene på Vollan i 1875, og arbeidet da som skomaker.  Ved vielsen var Hans Jørgen jernbanearbeider.  Hans og Gurine bodde noen år på Hogstadplass i Inderøy før de flyttet til Verdal og ble plassfolk under gården Aakershus.  (Aakershusvald).  Hans Jørgen må senere ha fått fradelt og kjøpt dette bruket, og kalt det Hogstad etter hovedbølet på hjemstedet, for i 1900 var han blitt selveier på gården Hogstad i Verdal, gnr 7, brnr 2.  (Aakershus hadde gnr 7.)  Det var kanskje ikke så store gårdsbruket, for Hans Jørgen hadde også tatt opp igjen skomakeryrket i 1900.  Under denne tellinga hadde han og Gurine seks barn hjemme.

Gift 19.04.1878 i Malvik, med Gurine Pedersdtr. Moan, født 1859 i Malvik, Strinda.  Datter til teglverksarbeider Peder Olsen og kona Ellen Gundersdatter, bosatt på Moan i Strinda, Sør-Trøndelag.  I 1875 bodde Gurine hjemme hos foreldrene, men livnærte seg selv som arbeider ved et bomullsspinneri. Barn:

 1. Pauline Elise Hansdtr. Hogstad, født 25.07.1879 i Hogstadplass, Inderøy.
 2. Peder Lorents Hansen Hogstad, født 08.09.1881 i Hogstadplass, Inderøy, død 21.03.1961 i Stiklestad, Verdal.  Brukte sannsynligvis bare fornavnet Lorents.  Han giftet seg med Bergitte Serine Jacobsdtr. Skaget, født 25.12.1881 i Tronæsvald, Verdal, død 29.07.1953 i Stiklestad.  Datter til Bernt Jacobsen og kona Serianna Olsdatter, plassfolk på Skaget under Tronæs, Stiklestad i Verdal i 1900.
 3. Paul Hansen Hogstad, født 30.11.1885 i Hogstadplass, Inderøy.
 4. Gusta Hansine Hansdtr. Hogstad, født 03.04.1888 i Hogstadplass, Inderøy.
 5. Marie Hansdtr. Hogstad, født 13.09.1892 i Aakershusvald, Verdal, død i Canada.  Emigrerte til Canada med avreise fra Trondheim 22. mai 1914.  Destinasjon Port Arthur, Ontario.
 6. Edvarda Hansdtr. Hogstad, født 28.10.1894 i Hogstad, Verdal, død 13.08.1967 i Steinkjer. Gift 14.10.1916 i Stiklestad, med Anton Eriksen Østvik, født 18.06.1895 i Østvik i Vinne, død 27.07.1933 i Steinkjer.  Sønn til Erik Pedersen og kona Ingeborg Anna, selveiere på gården Østvik i Verdal i 1900.
 7. Kristian Hansen Hogstad, født 26.11.1897 i Hogstad, Verdal, død i Canada.  Til Canada med avreise fra Trondheim 14. mai 1929.  Kristian var gift da han reiste.
 8. Arne Hansen Hogstad, født 19.03.1900 i Hogstad, Verdal, død 23.04.1980 i Verdalsøra, Verdal. Han giftet seg med Dagny Valberg, født 04.07.1904 i Maritvold, Verdal, død 04.03.1984 i Verdalsøra, Verdal.  Datter til Peder Valberg og kona Anna Othilie, selveiere på bruket Maritvald lille, Verdal, i 1900.
 9. Aslaug Hansdtr. Hogstad født 01.04.1902 i Hogstad, Verdal, død 18.05.1922 i Hogstad.  Døde bare 20 år gammel av «underlivssygdom».  Aslaug var innlagt på sykehus da hun døde.

 

 1. Rafaeline Henrikke Sivertsdtr. Melhus, født 26.06.1850 i Melhus, Inderøy, død 27.05.1915 i Sundnesplass, Inderøy.  Ble antagelig kalt bare Henrikka.  I 1875 var hun tjenestepike hos sine tilkommende svigerforeldre Johannes og Beret Grane på Svebakken i Sakshaug.  Vi finner  Henrikka og Peter som husmannsfolk på Sundnesplass i Sakshaug i 1900, og de hadde tre barn hjemme under denne tellinga.  Henrikka døde 64 år gammel av «hjertelammelse».

Gift 04.04.1876 i Sakshaug, med Peter Andreas Johannesen Grane, født 1847 i Trondheim.  Oppført som skomaker ved vielsen.  Sønn av kobberslager og husmann Johannes Grane og kona Beret Olsdatter, bosatt på Svebakken på Inderøy i 1875.  Peter Andreas bodde også på Svebakken under denne tellinga, og var også da oppført med skomaker som yrke. Barn:

 1. Konrad Bertin Petersen Grane, født 05.06.1876 i Sundnesplass, Inderøy.
 2. Thomas Petersen Grane, født 16.02.1883 i Sundnesplass, Inderøy.
 3. Hanna Elise Petersdtr. Grane, født 11.12.1889 i Sundnesplass, Inderøy.

 

 1. Tore Sivertsen Melhus, født 30.06.1854 i Melhusplass, Inderøy.  Tore og Oline Margrethe var i 1900 plassfolk på Saubakken under gården Aalberg nordre i Sakshaug.  Både sønnen Marius og datteren Antonie bodde hjemme enda.  I tillegg hadde de en losjerende gårdsarbeider hos seg under denne tellinga; enkemannen Ole Johannesen f. 1833.

Gift 23.10.1879 i Sakshaug, med Oline Margrethe Mathiasdtr. Vistxe «Vist:Oline Margrethe Mathiasdtr. (f. 1858)», født 11.06.1858 i Vistplass, Inderøy.  Hjemfestet til Vistplass ved vielsen.  Datter til Mathias Arntsen og Marit Henriksdatter.  Disse to var enkemann og enke etter hvert sitt ekteskap da de ble foreldre til Oline Margrethe, men de giftet seg med hverandre etterpå, og finnes med deres felles datter på plassen Eskildviken i Sakshaug både i 1865 og i 1875.  Oline Margrethe var i 1875 i skredderlære. Barn:

 1. Sigurd Marius Toresen Saubakken, født 16.02.1880 i Melhusplass, Inderøy.
 2. Antonie Toresdtr. Saubakken, født 29.01.1883 i Melhusplass, Inderøy.

 

 1. Henrik Sivertsen Melhus, født 02.10.1856 i Melhusplass, Inderøy, død 18.03.1903 i Sakshaugplass, Inderøy.  Henrik og Lovise ble husmannsfolk på en plass under Sakshaug, der de finnes i 1900 med tre sønner.  Henrik var dessuten skinnfellmaker.  Han døde av «lammelse» bare 46 år gammel.

Gift 18.08.1883 i Sakshaug, med Lovise Mikkelsdtr. Sundnes, født 05.03.1858 i Ulvenplass, Inderøy.  Datter til Mikkel Olsen og Henrikka Mathiasdatter, plassfolk på Næsset el. Nesset i Sakshaug både i 1865 og 1875 sammen med datteren Lovise. Barn:

 1. Henriette Emilie Henriksdtr. Sakshaug, født 19.04.1884.
 2. Sivert Martinus Henriksen Sakshaug, født 08.10.1885.
 3. Håkon Ludvik Henriksen Sakshaug, født 29.10.1892 i Sakshaugplass, Inderøy.
 4. Peder Marius Henriksen Sakshaug, født 23.12.1897.

 

 1. Sivert Sivertsen Melhus, født 30.06.1861 i Melhusplass, Inderøy, død i USA.  Seiler av yrke ved vielsen.  Sivert og Ingeborg Marie var søskenbarn ettersom fedrene var brødre.  Vi finner dem i 1900 bosatt i et våningshus på Tørstad, Lilleby 1, Bakklandet  i Trondheim med fem barn.  Sivert arbeidet ved Ranheim Cellulosefabrikk under denne tellinga.  Hele familien utvandret til USA, men Sivert reiste alene først.  Avreise fra Trondheim 3. juli 1901 med skipet Tasso.  Destinasjon Halstad i Minnesota.  Familien brukte etternavnet Melhus.

Gift 07.09.1886 i Sakshaug, med Ingeborg Marie Johansdtr. Klep, født 29.11.1862 i Klepplass, Inderøy (datter av Johan Henriksen Hauberg og Ingeborg Martha Olsdtr. Undersager,  død i USA.  Sammen med de fem barna reiste Ingeborg Marie etter sin mann til USA året etter han var reist.  Avreise fra Trondheim den 30. april 1902 med skipet Tasso.  Destinasjonen var nå Cass Lake i Minnesota, så Sivert hadde tydeligvis flyttet på seg etter at han kom til Halstad. Barn:

 1. Inga Marie Sivertsdtr. Melhus, født 25.03.1887 i Klepplass, Inderøy, død i USA.
 2. Sivert Sivertsen Melhus, født 30.01.1890 i Ranheim, Strinda, død i USA.
 3. Johannes Sivertsen Melhus, født 31.12.1893 i Rønningssletten 9, Trondheim, død i USA.
 4. Olaug Camilla Sivertsdtr. Melhus, født 08.07.1897 i Rønningssletten 9, Trondheim, død i USA.
 5. Oskar Julius Sivertsen Melhus, født 11.05.1900 i Lilleby 1, Trondheim, død i USA.

 

 1. Johannes Sivertsen Melhus, født 21.09.1863 i Melhusplass, Inderøy, død 26.12.1899 i Trondheim.  Fabrikkarbeider på cellulosefabrikk.  Johannes døde 36 år gammel av «lungetæring», altså lungetuberkulose.  Han var på sykehuset i Trondheim da han døde, og ble derfor gravlagt fra Vår Frue, men hadde bopel Charlottenlund i Strinda.

Gift 13.09.1887 i Sakshaug, med Julie Margrethe Nikolaisdtr. Baadsnes, født 13.05.1865 i Baadnes østre, Inderøy.  Datter av Nikolai Jonasen Vold fra Skogn og Lovise Larsdatter Båtsnes i Sakshaug.  Julie Margrethe finnes i 1900 som enke med «Fattighjælp» på Skogheim i Strinda. Barn:

 1. Laura Elise Johannesdtr. Melhus, født 29.05.1892 i Melhusplass, Inderøy, død i USA.  Til USA med avreise fra Trondheim 8. februar 1911.  Destinasjon Cass Lake i Minnesota.  Billetten betalt i Amerika.
 2. Sofie Johannesdtr. Melhus, født 31.10.1894 i Ranheimsrønningen, Strinda, død 18.09.1948 i Trondheim. Hun giftet seg med Rikard Bernhard Elverum, født 27.02.1893, død 27.04.1980 i Trondheim.
 3. Jenny Johanne Johannesdtr. Melhus, født 22.10.1896 i Ranheimsrønningen, Strinda, død 17.06.1981 i Trondheim. Hun giftet seg med Arne Kristoffer Olsen, død 18.05.1966 i Trondheim.
 4. Håkon Johannesen Melhus, født 07.01.1899 i Charlottenlund, Strinda.

 

 1. Thale Margrethe Johansdtr. Klep, født 02.11.1850 i Melhusplass, Inderøy, død 25.06.1927 i Stavran, Inderøy.  Thale Margrethe og Johan Edvard bodde som inderster sammen med datteren Oline Kristine hos hennes foreldre på plassen Steenænget under Klep, Sakshaug, i 1875.   Muligens denne Tale Margrethe Melhus som i 1900 finnes som enke og tjenestepike, bosatt på gården Bruraak i Strinda med ei pleiedatter Marie Lovise Bruraak f. 1885 i Strinda.  Hun må uansett ha kommet tilbake til Sakshaug senere, for hun døde som enke og fattigforsørget på Stavran.   Dødsårsaken var «hjertefeil».

Gift 08.04.1875 i Sakshaug, med Johan Edvard Bendiksen Melhus, født 27.02.1845 i Melhusplass, Sakshaug, død 29.08.1887 i Melhusplass.  Sønn til Bendik Evensen og kona Karoline Jensdatter, plassfolk på Lobakken, Sakshaug, i 1865.  Johan Edvard var jordbruksarbeider i 1875.  Døde bare 42 år gammel av blodstyrtning. Barn:

 1. Oline Kristine Johansdtr. Melhus, født 03.07.1875 i Klepplass, Inderøy.
 2. Jonetta Margrethe Johansdtr. Melhus, født 07.01.1878 i Melhusplass, Inderøy, død 07.09.1878 i Melhusplass.
 3. Jonetta Margrethe Johansdtr. Melhus, født 10.12.1880 i Melhusplass, Inderøy.
 4. John Bertinus Johansen Melhus, født 22.02.1883 i Klepsplass, Inderøy.  Finnes i 1900 bosatt hos sin morfar Johan Henriksen på plassen Ås i Sakshaug.  Jordarbeider av yrke.
 5. Johannes Johansen Melhus, født 16.06.1887 i Melhusplass, Inderøy, død 16.06.1887 i Melhusplass.  Døde av krampe.

 

 1. Hanna Olava Johansdtr. Klep, født 07.06.1856 i Melhusplass, Inderøy.  Bodde i 1900 sammen med sin far og sin sønn, samt nevøen John Bertinus, på plassen Ås i Sakshaug, der hun livnærte seg av jord- og husarbeide.

Forhold til Anton Johannesen Melhus, født 1870 i Inderøy. Barn:

 1. Johan Olaf Antonsen Stavran, født 09.10.1892 i Klepsplass, Inderøy.  Brukte etternavnet Stavran.  Til USA fra Trondheim 4. april 1911 med destinasjon Chicago.  Billetten var betalt i Amerika.

 

 1. Ingeborg Marie Johansdtr. Klep. (Se ekteskap til nummer 30.)

 

 1. Kristine Julie Johansdtr. Klep, født 29.06.1867 i Klepplass, Inderøy, død i USA.

Gift 07.12.1890 i domskirken i Trondheim, med Hans Peter Dybdahlxe «Dybdahl:Hans Peter (f. 1868)», født 07.03.1868 i Trondheim, død i USA.  Sønn til dreier Magnus Dybdahl fra Ringebu og kona Julie f. Aas, bosatt i Trondheim.  Hans Peter var politikonstabel ved dåpen til datteren Helga Constanse.  Han og Kristine Julie med to barn bodde i 1900 i Danielsveiten i Trondheim, da var Hans Peter gartnerarbeider.  I 1901 emigrerte Hans P. Dybdahl, forhv. konstabel, alene til Amerika med avreise fra Trondheim 17. april.  Destinasjon Boston.  Året etter reiste Kristine Julie med barna.  Avreise fra Trondheim 7. mai 1902, også Boston som reisemål.  Billettene var betalt i Amerika. Barn:

 1. Johan Margido Dybdahl, født 17.01.1889 i Kongens gade 72, Trondheim, død i USA.
 2. Helga Constanse Dybdahl, født 16.04.1891 i Tordenskjoldsgate, Trondheim, død i USA.

 

 1. Tora Andreasdtr. Melhus), født 23.12.1853 u/e Melhusplass, Inderøy.  Tjenestepike på Melhus vestre, Sakshaug, i 1875.  I 1900 finner vi Tora med mann og en datter på plassen Jerdet i Sakshaug.

Gift 12.09.1878 i Sakshaug, med Johan Oluf Isaksen Hauberg», født 02.05.1850 i Haubergplass, Inderøy.  Sønn til Isak Olsen og kona Ingeborg Anna Andreasdatter, plassfolk på Rundtom, Sakshaug, i 1865.  Johan Oluf var under denne tellinga 15 år gammel og i arbeid som gjeter på gården Hegdahl.  I 1875 bodde han hjemme hos foreldrene som da var bosatt på plassen Sanden.  I 1900 var Johan Oluf jordbruksarbeider og skorsteinsfeier. Barn:

 1. Kristian Odin Johansen Melhus, født 24.01.1879 i Hauberg, Inderøy.
 2. John Martin Johansen Melhus, født 05.07.1881 i Haubergplass, Inderøy.
 3. Marie Johansdtr. Melhus, født 24.02.1883 i Haubergplass, Inderøy.  Døde av tuberkulose eller tæring som de kalte det den gangen.
 4. Karl Marentius Johansen Melhus, født 30.06.1889 i Melhusplass, Sakshaug.

 

 1. Jørgen Andreas Lodversen Balvik, født 06.06.1854 i Melhusplass, Inderøy.  Jørgen Andreas finnes i 1865 hjemme hos sine foreldre på plassen Balvik i Mosvik sogn på Ytterøy.  I 1900 var han selv blitt husmann på plassen, og vi finner ham der sammen med kona Julie og sønnene Anton Julius og Ragnar Ludvig (som i tellinga er blitt til Hjalmar Ludvig), hans far Lodver Johannesen, hans søster Lovise, samt en gjetergutt ved navn Edvard Jacobsen 13 år gammel.  Jørgen Andreas var også fisker ved siden av husmannsbruket.

Gift 14.10.1895 i Mosvik, med Julie Iversdtr. Jørstad, født 15.04.1869 i Jørstadplass, Inderøy.  Datter til Iver Jensen og kona Jonetta Margrethe Pedersdatter, plassfolk på Leningen under Jørstad i Sakshaug. Barn:

 1. Anton Julius Jørgensen Balvik, født 10.06.1899 i Balvik, Ytterøy.
 2. Ragnar Ludvik Jørgensen Balvik, født 29.09.1900 i Balvik, Ytterøy.
 3. Margot Ingebjørg Jørgensdtr. Balvik, født 18.06.1904 i Balvik, Ytterøy.
 4. Ole Andreas Jørgensen Balvik, født 22.09.1906 i Balvik, Ytterøy.  Til USA med avreise fra Trondheim 30. januar 1928 og videre med Stavangerfjord den 2. februar 1928.  Billetten var betalt i Amerika.

 

 1. Marie Lodversdtr. Balvik, født 19.09.1866 i Balvik, Ytterøy.  Marie og Johannes Grande finnes i 1900 bosatt på Leinstrand med datteren Inga Ragnhild.

Gift 13.10.1894 i Melhus, med Johannes Martin Thomasen Grande», født 06.01.1868 i Mosvik.  Sønn til Thomas Johannesen og kona Ingeborg Anna Olsdatter, plassfolk på Storenget i Mosvik i 1865.  Johannes arbeidet ved Trondhjems papirfabrikk i 1900. Barn:

 1. Inga Ragnhild Johannesdtr. Grande, født 22.12.1895 i Leinstrand, død 03.09.1992 i Lereggen, Leinstrand. Hun giftet seg med Jens Jensen Lereggen, født 13.04.1892 i Gellein, Melhus, død 20.06.1946.  Sønn til Jens Johannesen Lereggen og kona Karen Jensdatter, bosatt på Hammerhaug i Leinstrand i 1900.
 2. Mary Johanne Grande, født 17.03.1901 i Forsøget, Melhus, død 25.06.1992 i Trondheim. Hun giftet seg med Olaf Sagstad, død 28.08.1968 i Trondheim.

 

 1. Johan Kristian Olsen Ystgårdsplass, også kjent som Johan Kristian Leren, født 11.03.1862 i Hamrumplass, Sparbu, død 02.10.1929 i Steinkjer.  Meierist av yrke, bosatt på Dyrstad i Beitstad da han giftet seg.  Brukte altså etternavnet Leren.  En Johan Leren, ugift arbeidsmann fra Beitstad, utvandret til Amerika i 1893 med Winnipeg i Manitoba som reisemål.  Det at han står oppført som ugift kan så tvil om dette er riktig Johan Kristian.  Imidlertid finner vi han og kona i 1900 som gårdfolk på Yttervik i Beitstad, og der står Johan oppført med «Nord Amerikas forenede stater» som nasjonalitet.  Da var det nok Johan Kristian som emigrerte i 1893, kanskje i den hensikt at resten av familien skulle komme etter, men i stedet var det han som vendte tilbake til Norge.  Nok en gang finnes en Johan Olsen Leren i emigrantprotokollen, da som gift arbeidsmann med America som bosted, reist fra Trondheim 12. november 1902 med Eau Claire i Wisconsin som reisemål.  Om han nå reiste i den hensikt at familien skulle komme etter, eller for å avvikle det han hadde bygd opp mens han var i USA forrige gang, kan man bare spekulere i.  Johan Kristian kom i hvert fall tilbake til Norge igjen, og er gravlagt på Egge i Steinkjer.

Gift 19.06.1888 i Solberg, Beitstad, med Grethe Regine Antonsdtr. Løslandet, født 07.10.1861 i Toldnæs, Sparbu.  Datter til Anton Bertrand Lorentsen og kona Mette Rasmusdatter, bosatt på Toldnæs i Sparbu da de døpte Grethe Regine.

Grethe Regine var hjemfestet til Ytterviken i Beitstad, enke med to små barn; Anton f. 1881 og Rudolf 1886, da hun giftet seg på nytt med Johan Kristian. Barn:

 1. Olaf Jørgen Johansen Leren, født 11.01.1889 i Yttervik, Beitstad, død 03.04.1975 i Steinkjer.  Meierist av yrke. (1) Gift 23.09.1910 i Solberg i Beitstad, med Mette Amalie Albertsdtr. Svarte, født 17.10.1888 i Svarteplass, Beitstad, død 28.10.1913 i Dyrstad meieri, Beitstad.  Datter til Albert Konradsen og kona Maren Anna Pedersdatter, husmannsfolk på Svarteplass i Beitstad i 1888.  Mette Amalie døde av tuberkulose etter å ha vært behandlet på Levanger sykehus. (2) Gift 29.12.1920 på prestens kontor i Solberg, Beitstad, med Karoline Sofie Konradsdtr. Opdahl, født 28.07.1883 i Opdahl, Beitstad, død 14.01.1965 i Steinkjer.  Datter til gårdbruker og sersjant Konrad Meyer Abrahamsen og kona Sara Rebekka Anfindsdatter på vestre Opdahl i Beitstad.
 2. Johan Gustav Johansen Leren, født 30.08.1890 i Yttervik, Beitstad.
 3. Ragna Julie Johansdtr. Leren, født 04.10.1892 i Yttervik, Beitstad.
 4. Einar Magnus Johansen Leren, født 20.12.1902 i Leira, Yttervik i Beitstad,.

 

 1. Oline Jørgine Olsdtr. Ystgårdsplass, født 14.03.1872 i Ystgårdsplass, Sparbu, død 1959 i Mære.  Oline Jørgine og Iver Marius med fem barn bodde i 1900 på gården Holing i Åsen herad i Nord-Trøndelag.  Det ser ut til at Gustav Stavnås som eide gården, drev stort i å leie ut husrom til de som arbeidet på jernbaneanlegg i området.  Under denne tellinga bodde det ikke mindre enn 28 personer med smått og stort, herav 3 familier, på Holing. Oline og Iver var tilbake på Ystgårdsleira i Sparbu da sønen Arthur Ingmar ble døpt i 1903.

Gift 14.01.1892 i Mære, med Iver Marius Olsen Roel, født 05.09.1869 i Roelsplass, Inderøy, død 1965 i Mære.  Sønn til ungkar Ole Andreasen Sundnesplass og pike Pauline Johannesdatter Roelsplass på Inderøy.  Iver Marius var sjømann av yrke da han giftet seg, men i 1900 arbeidet han ved jernbaneanlegg. Barn:

 1. Olaf Jørgen Iversen Roel, født 09.09.1892 i Ystgårdsplass, Sparbu.
 2. Ole Marius Iversen Roel, født 27.02.1895 i Ystgårdsplass, Sparbu.
 3. Julie Pauline Iversdtr. Roel, født 27.02.1895 i Ystgårdsplass, Sparbu.
 4. Tora Karoline Iversdtr. Roel, født 30.06.1897 i Ystgårdsplass, Sparbu.
 5. Klara Gunelie Iversdtr. Roel, født 27.06.1900 i Holing, Åsen.
 6. Arthur Ingmar Iversen Roel, født 09.07.1903 i Ystgårdsplass, Sparbu, død 1957 i Steinkjer. Han giftet seg med Alfhild, død 1965 i Steinkjer.

 

 1. Grethe Christine Sivertsdtr. Loraas, født 28.11.1861 i Loraasplass (Sørlien), Salberg, død 1927 i Velva, McHenry, North Dakota.  Antagelig emigrerte Grethe Christine til USA sammen med sin egen familie.  Grethe Grindberg med mann og barn står i ft-1900 for Nord-Dakota oppført under søsteren Tora.  De bodde nok ikke langt unna de andre i Moore Township, Ransom County.  Opplysningene om Grethe (Gertie) og Karl Grindberg, deres dødsfall i USA, samt det som gjelder deres barn i USA, er funnet på Familysearch hvor «submitter» er Susan Baker, P.O. Box 704 Plains, MT 59859.

Gift 02.05.1882 i Røra (Salsberg), med Karl Grindberg», født 03.12.1855 i Leirdalsplass, Inderøy, død 11.11.1926 i Velva, McHenry, Noth Dakota.  Sønn til Iver Nilsen og kona Karen Andreasdatter, plassfolk på Grindberghaugen i Salberg i 1875. Barn:

 1. Sofia Maria Grindberg, født 16.08.1882 i Grindberg, Inderøy, død 1955 i Chinook, , Montana, USA.
 2. Ida C. Grindberg, født 1886 i Nord-Dakota.
 3. Lena Grindberg, født 1889 i Enderlin, Ransom, North Dakota, død 1889 i Enderlin.
 4. Ole Gerhard Grindberg, født 03.06.1890 i Enderlin, Ransom, North Dakota, død 06.03.1961 i Minot, Ward, North Dakota.
 5. Karl Gustav Grindberg, født 11.04.1893 i Enderlin, Ransom, North Dakota, død 31.05.1951 i Velva, McHenry, North Dakota.
 6. Sanna Mabel Grindberg,» født 27.01.1895 i Enderlin, Ransom, North Dakota, død 22.08.1912 i North Dakota.
 7. Charlie Grindberg, født 04.11.1896 i Enderlin, Ransom, North Dakota.
 8. Conrad Tormod Grindberg, født 07.07.1898 i Enderlin, Ransom, North Dakota, død 23.12.1980 i Minot, Ward, North Dakota.
 9. Ida Oline Grindberg, født 12.10.1902 i North Dakota, død 21.01.1952 i Minot, Ward, North Dakota.
 10. Lena Grindberg, født 14.10.1904 i North Dakota.

 

 1. Tora Martine Sivertsdtr. Loraas, født 08.07.1877 i Loraasplass (Sørlien), Inderøy, død i USA.  Vi finer Tora Martine i 1900 bosatt i Moore Township, Ransom County  i Nord-Dakota sammen med ektemannen Thomas og sønnene Sivert og Oscar, samt sin mor Mette.  Tora må ha gått bort en gang mellom 1903 og 1910, kanskje i forbindelse med fødselen til sønnen Alvin.

Hun giftet seg med Ludvig Thomas Lorentsen Bergum, født 08.07.1872 i Namsos.  Den Thomas som i ft-1900 for Dakota står oppført som ektemannen til Tora, var født i juli 1872 i Norge.  En Ludvig Thomas Lorentsen født 8. juli 1872 i Namsos, sønn av Lorents Lorenstsen Bergum og kona Dorthea Christine Olsdatter, emigrerte i hvert fall fra Trondheim med avreise den 18. juni 1890.  Reisemålet var Lake Preston, Dakota.  Thomas finner vi igjen også i 1910-tellinga, men da var han alene med barna og sin svigermor Mattie Loraas på adressen Ward, North Dakota.  I 1920  var han gift på nytt med ei Hanna. Barn:

 1. Sigvard Clarence Loraas, født 30.10.1896.
 2. Oscar G. Loraas, født 10.05.1898 i Nord-Dakota, død 1968 i Deering, McHenry, North Dakota.
 3. Han giftet seg med Selma, født 22.05.1904, død 1990 i Deering, McHenry, North Dakota.
 4. Alvin Loraas, født 1903 i Nord-Dakota.

 

 1. Olaf Bernhard Olausen Loraas, født 21.06.1870 i Loraasplass, Inderøy, død 21.09.1840 i Trondheim.  Det må være denne Olaf som i 1900 finnes med det feilskrevede etternavnet «Laraas», som enslig losjerende og midlertidig bosatt i Stenvågveien i Ålesund.  Han arbeidet som jernstøper ved mekanisk verksted.  Han står også oppført med jernstøper som yrke da han giftet seg.  Olaf og Gunelie fikk tolv barn, og familien var bosatt på Ila i Trondheim.

Gift 30.12.1900 i Ila, Trondheim, med Gunelie Karlsen, født 09.01.1878 i øvre Ila, Trondheim, død 21.09.1954 i Trondheim.  Datter til Gunerius og Margrethe Karlsen, bosatt i Møllebakkene 7 i Trondheim under 1900-tellinga.  Gunelie bodde også der under denne tellinga. Barn:

 1. Oline Gunelie Loraas, født 20.02.1901 i Møllehaugen 7, Trondheim.
 2. Karl Johan Loraas, født 14.05.1902 i Fagerviken, Trondheim.  Det er tydelig at familiegravstedet til Karl Johan og Helga Kristine Loraas ligger på Lademoen i Trondheim.  Ikke mindre enn åtte personer med etternavn Loraas er gravlagt på dette gravstedet, bl.a. en Karl Martin Loraas død 24. mai 1976.  Men ingen er oppført med fødselsdato/år, så det blir vanskelig å definere familien nærmere. Gift 19.09.1925 i Lademoen, Trondheim, med Helga Kristine Dolmset, født 31.05.1898 i Sundnesplass, Inderøy, død 01.11.1950 i Trondheim.  Datter til Hans Ludvik Hansen Dolmset og Kristine Marie Kristiansdtr. Sundnes, Inderøy.
 3. Alfred Martin Loraas, født 10.06.1903 i Trolla, Trondheim. Gift 17.10.1925 i Ila, Trondheim, med Gudrun Sofie Isdal, født 09.04.1905 i Hofsøren, Orkdal.  Datter til Arnt Olsen Isdal og kona Berntine, bosatt på Hofsøren i Orkdal i 1905.
 4. Gunnar Olaf Loraas, født 05.02.1905 i Trolla, Trondheim, død 26.01.1961 i Ila, Trondheim. Gift 19.04.1930 i Ila, Trondheim, med Gunvor Kristine Halden, født 24.10.1904 i Klæbu.
 5. Bergljot Margrethe Loraas, født 24.09.1907 i Trolla, Trondheim, død 06.12.1993 i Trondheim. Gift 26.12.1936 i Ila, Trondheim, med Petter Arnold Kjærvik, født 19.01.1911 i Trondheim, død 12.10.2002 i Trondheim.
 6. Ester Berntine Loraas, født 23.08.1909 i Trolla, Trondheim, død 03.02.2000 i Oslo.
 7. Hun giftet seg med Birger Pettersen, født 02.06.1903, død 21.04.1950 i Oslo.
 8. Erling Bernhard Loraas, født 13.03.1911 i Trolla, Trondheim. Gift 17.06.1939 i Ila, Trondheim, med Ruth Aagodt Madsen, født 19.09.1918 i Steiro, Sortland.
 9. Ragnhild Sofie Loraas, født 13.09.1912 i Trolla, Trondheim.
 10. Dagny Fredrikke Loraas, født 02.11.1913 i Trolla, Trondheim.
 11. Olaf Bernhof Loraas, født 23.03.1915 i Hommelvik, Trondheim.
 12. Massine Sofie Loraas, født 15.01.1917 i Hommelvik, Trondheim, død 14.05.1975 i Trondheim. Gift 19.06.1937 i Ila, Trondheim, med Kolbjørn Flak Halvorsen, født 12.03.1913 i Stjørdal, død 08.02.2002 i Trondheim.
 13. Martha Loraas, født 26.12.1918 i Trolla, Trondheim.

 

 1. Gerhard Christian Olausen Loraas, født 28.05.1873 i Loraasplass, Salberg på Inderøy, død 1944 i Vancouver, Washington.  Gerhard og Johanne Loraas med barna Olaf, Reidun og Gyda bodde i 1900 på Fredensborg i Trondheim.  Gerhard arbeidet på mekanisk verksted.  Så ser det ut til at familien har klart å emigrere uten å bli fanget opp i protokollene, for ifølge Familysearch fikk Gerhard og Johanne ei datter Florence født 1911 i Nord-Dakota.  Barna Marie, Harold og Lily er hentet fra Census 1910 for Dunn, North Dakota.  Ifølge Familysearch døde Gerhard Loraas i Vancouver, Washington.

Gift 12.09.1891 i Ila, Trondheim, med Johanne Regine Johnsen, født 02.04.1871 i Trolla, Trondheim.  Datter til Nils Johnsen og kona Ingeborg, bosatt i Gibraltar ved Trolla Bruk i Trondheim. Barn:

 1. Olaf Nikolai Loraas, født 14.10.1891 i Trolla, Trondheim, død 18.02.1947 i Kalama, Cowlitz, Washington.  Gift med ei Susan M. død 1958 i Multnomah.
 2. Reidun Loraas, født 25.12.1896 i Trolla, Trondheim.
 3. Gyda Kolfina Loraas, født 23.04.1899 i Trolla, Trondheim.
 4. Marie Loraas, født 1903 i Nord-Dakota.
 5. Harold Loraas, født 1905 i Nord-Dakota.
 6. Lily Loraas, født 1906 i Nord-Dakota.
 7.  Florence Elnora Loraas, født 21.11.1911 i Dunn County, Twnshp 146, North Dakota, død 15.07.1994 i Ridgefield, Washington. (1) Gift 29.12.1956, med Roy D. Smith. (2) Hun giftet seg med Heinrich (Henry) Masser, født 13.05.1902 i Bresney, Russia, død 09.02.1968 i Vancouver, Washington.

 

 1. Toralf Ludvik Martin Olausen Loraas, født 29.04.1881 i Trondheim, død 23.05.1966 i Trondheim.  Den eneste av barna som bodde hjemme hos foreldrene i 1900.  Han arbeidet på mekanisk verksted.

Gift 09.02.1901 i Ila, Trondheim, med Emilie Olsen, født 24.04.1879 i Møllehaugen, Trondheim.  Datter til daværende bakersvend Knut Olsen Helland og kona Oline Birgitte Nilsdatter, bosatt på Ila i Trondheim.  Emilie bodde også hjemme hos foreldrene i 1900, hun arbeidet da som tjenestepike. Barn:

 1. Othelie Karoline Loraas, født 17.04.1901 i Trolla, Trondheim.
 2. Tordis Emmy Loraas, født 29.12.1902 i Trolla, Trondheim.

 

 1. Ole Ingvald Johnsen Kvam, født 26.09.1897 i Kvamsplass, Inderøy, død i Canada.  Gårdsarbeider på Rostad ved vielsen.  Utvandret til Canada med avreise fra Trondheim 24. november 1924, først med jernbane til Bergen, så med båt derfra.  Utflyttingsattest datert 7/7-1924 av lensmannen i Inderøy.

Gift 25.06.1924 i Sakshaug, Inderøy, med Bernhardine Johanne Chrugchang, født 27.07.1895 i Trondheim, død i Canada.  Datter til Theodor Ragnvald Olsen Chrugchang og kona Rosalie Emilie Hjelting.  Konfirmert fra Rostad 24. septmeber 1911.  Rostad gård i Sakshaug var under tellinga i 1900 «Rostad Pleiehjem for Omstreiferbørn».  Bernhardine Johanne reiste etter sin mann til Canada sammen med sønnen Ole Ingvald.  Avreise fra Trondheim 19. september 1928.  Antagelig tog til Oslo, og med Bergensfjord derfra den 21. september.

På denne hjemmesiden: http://www.himmelenkanvente.com/FamiljenChuikchank.html står dette å lese om oppveksten og livet til Bernhardine Johanne:

«Bernhardine Johanne født: 27/7 1895.  Hun ble døpt i den katolske kirken i Trondheim og der har jeg enda ikke fått adgang til kirkebøkene. Men hun kom til Rostad samtidig med de andre søsknene i februar 1902 mens Rosalie kom dit i april 1903.

Bernhardine jobbet på Rostad i 1911/1912, gikk på Eidsvoll folkehøgskole i 1912/1913, bodde hos en frøken Bagge på Ringerike i 1914/1915, var hos fru doktor Olsen på Eidsvoll 1914/1915, gikk på høyskole (!) i Orkdal 1915/1916, var i tjeneste hos fam. Vågland i Stjørdal i 1916. ble syk om høsten 1916– mavesår– og reiste til fru Sigrid Michelet i Trondheim nov-des 1919.

I oktober 1926 kom hun tilbake til frk. Bagge, men ble syk og innlagt på Drammen sykehus. Kom tilbake til Rostad hvor hun senere ble kjøkkenpike. I juni 1924 ble hun imidlertid gift med Ole Ingvald Kvam (Qvam) fra Inderøy som noe senere reiste til Canada mens hun i august 1926 atter vender tilbake til fru Sigrid Michelet i Trondheim. Hun har da med seg et barn som nok er han som senere ble kalt for «Vesle-Ole», Ole Ingvald jr.  I 1928 reiser også Benny (Bernhardine) til Alberta i Canada hvor hun forenes med sin mann.  I 1933 får de en datter, Elsie Olava, muligens Elsie Olova.

Det var farming Ole og Benny drev i flere år. Senere begynte Ole som skogsarbeider og tilslutt arbeidet han på sagbruk fram til pensjonsalderen. De bodde ikke så langt fra sagbruket.

Med tiden måtte de på aldersheim, og det falt seg slik at denne var bygd på en parsell av den farmen de hadde da de kom over i 1926. «Det er som å komme hjem», skal Benny ha sagt ved en anledning. Familien skrev seg som Quam der borte.

Barn:

 1. Ole Ingvald Kvam, født 02.04.1925 i Svebakk, Inderøy, død i Canada.
 2. Elsie Olava Kvam, født 1933 i Alberta, Canada, død i Canada.

 

5. Generasjon

 1. Henriette Emilie Henriksdtr. Sakshaug, født 19.04.1884 i Sundnes, Inderøy.  Tjenestepike ved vielsen.

Gift 08.04.1906 i Sakshaug, med John Martin Johannesen Lyngstad, født 09.02.1973 i Lyngstadplass, Inderøy.  Sønn av jekteskipper Johannes Johannesen Lyngstad og kona Karen Lovise Sivertsdatter, bosatt på plassen Hikkillen, Inderøy, i 1900.  Johan var også selv skipper. Barn:

 1. Johannes Lyngstad, født 22.01.1911 i Sundnesplass, Inderøy.
 2. Håkon Lyngstad, født 01.11.1916 i Kirknesvågen, Inderøy.

 

 1. Sivert Martinus Henriksen Sakshaug, født 08.10.1885 i Sundnes, Inderøy.  Snekker og hjulmaker av yrke.

Gift 19.03.1905 i Sakshaug, med Jørgine Edvardsdtr. Sørstrand, født 09.02.1884 i Viken, Inderøy.  Datter til ungkar Edvard Olsen Vestvik fra Beitstad og pike Ingeborg Marie Jørgensdtr. Sørstrand, Sakshaug.  Vi finner Jørgine sammen med moren i 1900 hos besteforeldrene på Sørstranden i Sakshaug.  Hun var forresten tvilling med Karoline. Barn:

 1. Leif Ingvald Sakshaug, født 05.08.1905 i Sørstrand, Inderøy.
 2. Herdis Sakshaug, født 20.05.1907 i Sørstrand, Inderøy.
 3. Sigvart Julius Sakshaug, født 19.04.1909 i Høeplass, Inderøy.
 4. Margit Sakshaug, født 29.07.1913 i Straumen, Inderøy.
 5. Kåre Sakshaug, født 20.07.1915 i Sjøvold, Inderøy.
 6. Hjørdis Sakshaug, født 21.12.1917 i Sjøvold, Inderøy.

 

 1. Peder Marius Henriksen Sakshaug, født 23.12.1897 i Sakshaugplass, Inderøy.  Står oppført som skipsbygger ved vielsen, snekker ved dåpen til datteren Hildur Lovise.

Gift 19.09.1920 i Sakshaug, med Julie Lovise Martinusdtr. Madsen, født 18.04.1889 i Hjulstadplass, Sakshaug.  Datter til husmann og gårdarbeider Martinus Madsen og kona Elenanna Johannesdatter, bosatt på Sundnesplass i Sakshaug i 1900. Barn:

 1. Hildur Lovise Henriksen, født 02.02.1921 i Sundnesplass, Inderøy.

 

 1. Sigvard Clarence Loraas, født 30.10.1896 i Cass, Nord-Dakota, død 1978 i Glenburn, Renville, North Dakota.

Han giftet seg med Gina Greslivold, født ca 1898. Barn:

 1. Bennie Loraas, født 1920 i Nord-Dakota.
 2. Tilda Oliva Loraas, født 1922 i Nord-Dakota.