Imbjør Johnsdtr. Skalet

Imbjor Johnsdatter Skalet (1853-1932)

Av Aud Sandbu

Imbjør Johnsdtr. Skalet, født 14.11.1853 i Skalet under Nigard Bu, Sel, døpt 04.12.1853 i Sel, konfirmert 20.09.1868 i Sel, død 06.11.1932 på Heltne i Volda, gravlagt i Volda.

Imbjør fikk utflyttingsattest til Amerika, datert 15/3-1881 av Selmer som var sogneprest i Vågå prestegjeld på den tiden.  Reisa gikk først til Ålesund, men der ble videre reiseplaner skrinlagt.  Imbjør fant nemlig en god grunn til å bli værende i Ålesund:

Hun giftet seg 23.11.1881 i Ålesund med Benoni Jørginius Mikalsen, født 22.04.1855 på Smevikaunet, Marøya ved Nærøysund, Nord-Trøndelag som sønn av ungkar Mikal Olsen fra Nærøy og pike Sigrid Nilsdtr.(Sigrid Nilsdtr, f. 1832 fra Siem, Eid i Romsdal, døpt 27.05.1855 i Nærøy, konfirmert 19.06.1870 i Lurøy, død 27.02.1917 i Vartdalsfjorden, Sunnmøre.)

Allerede 4 måneder gammel flyttet Benoni Jørginius med mora til Ytre Kvarøya i Lurøy på Helgeland, der de bosatte seg hos Sigrid Nilsdatters kommende ektemann Andreas Jacobsen Bye (f. 1799) fra Lurøy. Andreas Jacobsen Bye ble således stefar til Benoni Jørginius, og vi finner sistnevnte med mor og stefar bosatt på Kvarøen ytre i Lurøy i 1865.

Benoni Jørginius Mikalsen 1855-1917
Foto utlånt av oldebarnet Sigrid Humblen.

Benoni Jørginius var skipper av yrke, og var i flere år fører av Volda-skuta «William Martin» som drev hvalfangst (bottlenosefangst) på ishavet.  I 1916 ble han skipper på «Stella Maris», en vel 78 fot lang treskute som i tillegg til seil var utrustet med en 60 hk motor.  «Stella Maris» som forøvrig betyr «havstjerna», ble kjøpt i 1916 av «Brørne Mårstøyls tønnefabrikk» i Åmelfot, Dalsfjorden i Volda, i den hensikt å gå i frakt med råmaterialer til tønnefabrikken og ferdige tønner derfra.  Den 27. februar 1917 hadde «Stella Maris» vært i Ålesund og hentet trelast og tønnebånd som skulle leveres til tønnefabrikken i Åmelfot. I halvnitida om kvelden var skuta kommet inn i Vartdalsfjorden, og ble der påkjørt av det langt større dampskipet «Aagot» av Drammen.  De to skipene hadde i utgangspunktet god avstand til hverandre, men da «Aagot» plutselig endret kurs uten at «Stella Maris» var oppmerksom på det, var en kollisjon uunngåelig.  Skipperen Benoni Mikalsen hadde 4 minutter tidligere gått av vakt, og oppholdt seg i lugaren sin forut.  «Stella Maris» sank i løpet av ca. ett minutt.  Av mannskapet på fem ble to reddet ombord i «Aagot», mens de andre tre druknet, og de ble heller aldri funnet.  Den ene av disse tre var Benoni Jørginius Mikalsen.

Imbjør og Benoni Jørginius bodde i Ålesund de første 14 årene av ekteskapet.  Så fikk Benoni Jørginius skjøte på et plassbruk fradelt gården Heltne (gnr. 20) i Volda, og familien flyttet dit.  Bruket var tidligere kjent under navnet Sollida (Antonplassen), eller Sollien som det står i ft-1900, men er senere blitt kalt Mikalsenplassen etter familien Mikalsen.  På Mikalsenplassen var det både kreatur og fjærkre i 1900, de sådde korn og satte poteter, og hadde endatil en frukthage.  Med en ektemann som hadde yrket sitt på havet falt sikkert mye av arbeidet med gårdsdrifta på Imbjør alene, og kanskje også på barna etter hvert som de vokste til.

Bnr. 10 Mikalsenplassen på Heltne

Mikalsenplassen ble overtatt av Volda kommune i 1972 for at arealet skulle bli inkludert i det planlagte kommunale byggefeltet.
Kort tid etter overtagelsen ble løa (låven) på eiendommen brent. Bolighuset på Mikalsenplassen ble revet omkring et år etter dette.
Arealet (eiendommen) er nå en del av det kommunale byggefeltet på Heltne i Volda.
Utsnitt av flyfoto tatt i 1954 av Nor flyselskap AS. Originalen finnes i Johan Ottesens fotoarkiv i Ulsteinvik. Kopi utlånt av Gunnar Heltne, Ørsta.

I Busetnadssoga for Volda, siste bind som i skrivende stund ikke er ferdig, vil vi altså finne Imbjør og hennes familie omtalt under gnr.20/bnr.10 Mikalsenplassen.

3 barn:

I.  Sigurd Bye Mikalsen, født 27.10.1882 i Ålesund, døpt 26.11.1882 i Ålesund, konfirmert 26.09.1897 i Volda, død 13.12.1951 i Moss, gravlagt 20.12.1951 i Kongsberg.  Står oppført som fyrbøter av yrke ved vielsen i 1904, og som maskinist ved dåpen til sønnen i 1910.  Sigurd Bye og hans første kone Anna Lovise Henriette bodde først i Volda, deretter flyttet de til Ålesund.  Sammen fikk de to barn, før det tragiske hendte at Anna Lovise Henriette døde av tuberkulose, bare 31 år. Etter moras død flyttet de to barna til besteforeldrene sine i Volda.

Sigurd Bye Mikalsen 1882-1951
Foto utlånt av barnebarnet Finn Terje Mikalsen.

Sigurd Bye fant seg ny kone i Bergen.  Han og Valborg Jensine bodde fire år i hennes hjemby, der deres to barn ble født, og familien flyttet fra Bergen til Volda i 1918.  I 1951 flyttet Sigurd og Valborg med datteren Laila fra Volda til Kongsberg, der sønnen William allerede var etablert med sin egen familie.

Sigurd Bye Mikalsen var maskinist til sjøs, og seilte ute under både den 1. og den 2. verdenskrigen, blant annet på Kina og under konvoi til Murmansk.  For denne innsatsen ble han dekorert med ”St. Olavsmedaljen i sølv med ekeløv”.  Han mottok også en annen utmerkelse: ”gullnål med 3 diamanter” fra ”Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning” (NSSR) ”for rask optræden ved redning av menneskeliv 31.05.1922”.

Da Sigurd Bye Mikalsen døde i 1951 var han stasjonert i jobb på Moss verft.  Han ble derfor bisatt fra Moss kirke, men gravferden fant sted i Kongsberg der resten av familien bodde på den tiden.  To år senere flyttet hans enke Valborg, sønnen William med familie, og datteren Laila til Bergen.

(1) Gift 06.10.1904 i Volda med Anna Lovise Henriette Hansen, født 20.07.1879 i Ålesund, (datter til Peder Hansen Vigerustløkken, født 1842,  fra Dovre i Gudbrandsdalen, og kona Marie Rasmine Hansdatter Storegjærdet, født 1858, fra Sande på Sunnmøre) døpt 12.10.1879 i Ålesund, død 11.08.1910 i Ålesund, gravlagt 16.08.1910 i Ålesund.  Anna Lovise Henriette døde av tuberkulose. Peder, som var steinarbeider i Statens Havnevesen, bodde i ft-1900 med familien sin ved Heimsjø i Hemne i Sør-Trøndelag.

(2) Gift 09.12.1914 i Nykirken, Bergen med Valborg Jensine Jensen, født 20.05.1888 i Sandviken, Bergen (datter til gift mann og møllemester Ole Jensen, født 1845, fra Stenløse ved København i Danmark, og pike Berte Amalie Anfindsdatter Pedersen, født 1868, fra Bergen), døpt 16.09.1888 i Sandviken, Bergen, død 19.07.1975 i Fana, gravlagt på Øvsttun, Fana.

  1. Ida Marie Mikalsen, (datter av Sigurd Bye Mikalsen og Anna Lovise Henriette Hansen) født 14.04.1905, døpt 18.06.1905 i Trondheim, død 17.07.1993 i Syvde. Ved konfirmasjonen i Volda i 1919 står det at Ida Marie ble døpt i Trondheim.  Ida Marie var gift med Gudmund, og har 2 døtre og 8 barnebarn etter seg.
  2. Sigurd Andreas Mikalsen, (sønn av Sigurd Bye Mikalsen og Anna Lovise Henriette Hansen) født 14.04.1910 i Ålesund, døpt 05.06.1910 i Ålesund, død 12.08.1919 på Heltne i Volda, gravlagt 19.08.1919 i Volda. Omkom ved drukning 9 år gammel.
  3. William Anfinn Mikalsen, (sønn av Sigurd Bye Mikalsen og Valborg Jensine Jensen) født 02.09.1914 i Bergen, døpt 08.10.1916 i Johanneskirken i Bergen, død 06.02.1982 i Bærum. William var gift med Oddlaug fra Elverum. De fikk en sønn, som i sin tur har 2 barn.
  4. Laila Walborg Mikalsen, (datter av Sigurd Bye Mikalsen og Valborg Jensine Jensen) født 22.06.1916, døpt 08.10.1916 i Johanneskirken i Bergen, død 14.07.2002, gravlagt i Fana, Bergen. Laila var gift med Atle fra Volda. De ble skilt etter kort tid og fikk ingen barn sammen.

II.  Ingeborg Emilie Mikalsen, født 18.01.1887 i Ålesund, døpt 11.04.1887 i Ålesund,      konfirmert 06.10.1901 i Volda, død 05.10.1957 i Ålesund, gravlagt 10.10.1957 i Nedre Gravlund, Ålesund.

Ingeborg Emilie Mikalsen 1887-1957
Foto utlånt av barnebarnet Sigrid Humblen.

Gift 11.11.1906 på prestekontoret i Volda med Ingbart Kristian Olsen Lande, født 15.02.1881 i Husby, Kvæfjord i Troms, (sønn til husmann og murer Ole Gulliksen Lande, født 1828, fra Sande i Vestfold og kona Jensine Johansdatter Stræte, født 1846, fra Grovfjord i Troms)  døpt 07.08.1881 i Kvæfjord, død 20.03.1951 i Ålesund, gravlagt 27.03.1951 i Nedre Gravlund, Ålesund.

Ingeborg Emilie og Ingbart Kristian bosatte seg i Ålesund.  Han var fisker av yrke da han giftet seg, men ved barnas dåp er han oppført som stuert, et yrke han hadde resten av sitt yrkesaktive liv.

  1. Borghild Oline Lande, født 03.12.1911 i Ålesund, døpt 23.06.1912 i Ålesund, død 27.07.1992. Gift med Nils fra Ålesund.  Borghild og Nils var bosatt i Ålesund. De fikk en datter og en sønn som har gitt dem 3 barnebarn.
  2. Ingvald Jens Lande, født 30.07.1915 i Ålesund, døpt 12.09.1915 i Volda, død 24.10.1994 i Ålesund, gravlagt 08.11.1994 i Nedre Gravlund, Ålesund.  Gift med Ester fra Ålesund.  Ingvald og Ester bodde også i Ålesund.  De fikk en sønn, og har gjennom ham også 3 barnebarn etter seg.
  3. Ingeborg Ingvarda Lande, født 16.09.1923 i Ålesund, døpt 13.07.1924 i Ålesund, død 31.05.1970 i Ålesund, gravlagt 04.06.1970 i Nedre Gravlund, Ålesund.  Ugift.

III.    Bernhard Jørginius Mikalsen, født 21.12.1891 i Ålesund, døpt 14.02.1892 i Ålesund, konfirmert 07.10.1906 i Volda, død 23.02.1942 i Los Angeles,      California.  Bernhard Jørginius emigrerte til California i 1917.  Han var ugift.