Lillehaugen/Vetlhaugen

Av Hans-Olav Hansen Møller

Første husmannen i Vetlhaugen var Johannes Johannessen, født i Brånålykkja under Bræe i 1812. Han var sønn av Johannes Jonsen Brånålykkja og Kari Olsdtr. Johannes ble gift med Tora Østensdtr Lieneie fra Lalm, søster til Tor Østensen Vetllykkja, den 11. desember 1842, og trolig slo de seg ned på haugen mellom søre Brenden og Kvernhussletten da. Det gikk åtte år før de fikk barn, og det ble etterhvert fire av dem:

 1. Anne født 1849. Hun fikk i 1877 sønnen Hans med Ola Hansen nedre Næprud.
 2. Marit ble født i 1850,
 3. Johannes i 1853 og
 4. Tora i 1857.

Men i 1858 døde Johannes, bare 46 år gammel, og Tora ble sittende igjen alene med ansvaret for unger og hjem.

I folketellingen 1865 er det registrert at Tora Østensdtr som enke «har sat sig ned under Breden, men svarer ei Husleie». Hun har to sauer og litt jord.

I 1875 bor Tora sammen med sønnen Johannes i Vetlhaugen. Hun har «lidt Jord og Dagarbeide», og Johannes har «Offentlig Arbeide». De har to sauer,  og sår 1/8 tønne bygg og 1/8 tønne poteter.

Døtrene er flyttet ut. Anne er ugift ”tyende” på Solgjemsbergum, og driver med søm og spinding. Marit er budeie på Solgjem og Tora er budeie i nedre Tullut.

Den 13. januar 1884 giftet Johannes seg med Ingeborg Simensdtr Øverjordet fra Vestre Gausdal. Det ble med årene en stor barneflokk, ti i tallet:

 1. Tora født i Sør-Fron 1884,
 2. Johan født i Sør-Fron 1886. Utvandret til Amerika, der han fikk arbeid på farmen til Iver Fredriksen Solgjemsbergum i Red River i nord-Dakota. Der fikk han seg siden egen farm, kom tilbake til Sel en periode, men reiste så over til Red River for godt.
 3. Ragna født 1889,
 4. Kari født 1891,
 5. Sigurd  født 1894,
 6. Klara født 1896,
 7. Jenny født 1899,
 8. Inga født 1902
 9. Anna, født 1904 og
 10. Thorvald født 1907. Han reiste til Saskatchewan  i Canada i 1928. Der arbeidet han på farmen til Sigurd Bu (fra  nigard Bu) i fjorten år.

Som husmannsplass under nørdre Bræe var Vetlhaugen lite å leve av, og Johannes hadde heller ingen arbeidsplikt. Så han livnærte seg og den store familien som kleberarbeider.

I 1907 ble naboplassen Kvernhussletten ledig, og Johannes og Ingeborg flyttet hit med familien. Her var de plassfolk under nørdre Bræe til 1914.

Den 2. juni dette året kjøpte Johannes J. Lillehaugen Kvernhussletten med innmark og en skogteig som arbeiderbruk. Skjøte ble tinglest 3. juli 1915. Vetlhaugen fulgte med på kjøpet.

I 1951 ble Vetlhaugen utskilt fra Kvernhussletten med eget gards- og bruksnummer. Plassen er siden blitt brukt som feriested.