Åsåren, nedre Åsåren

Skysstasjonen Nedre Åsåren i juni 1886

Av Dag Bjørnar Mork

Åsåren ligger utenfor det området som tradisjonelt er definert som Bræbygda. Det er trolig at både Åsåren og Veggum sokna til Vågåkirka i middelalderen.  Det kan dokumenteres at brukeren på Åsåren, Jon Eilifsøn, hadde arbeidsplikt på Sundbrua i Vågå i 1627.

Da Sel fikk ny kirke på Verket i 1742 ble det naturlig at Åsåren og Veggum soknet hit. Dette førte også til at de etter hvert ble mer knyttet til denne delen av prestegjeldet gjennom inngifte.

Dette er derfor ikke en gårdshistorie, men en oversikt over slekta som har utkommet fra Nigard Åaåren i nedre Ottadalen.  Denne slekta har mange forgreininger til gårder og slekter i Bræbygda.

Slekta på Nedre Åsåren

Christen Eliasøn Lunde, f. på Lunde i Gausdal 1664 av foreldre Elias Nielsøn Lunde og Elisabeth Magnusdtr.Berg. Elias Nielsøn Lunde var sønn av Niels Christensøn Lunde og Abelone Haagensdtr. Gyldenaar.

Christen hadde en bror, Magnus Eliasøn Berg,(1666-1739), som var billedhugger hos kong Christian 5, Fredrich 4 og Christian 6 i København. Han skar mellom anna i elfenbein. Mange av arbeidene hans er utstilt på Rosenborg slott i København. Han var nok noe ”narraktig” av seg, for etter tradisjonen var han forbildet for Ludvig Holbergs Erasmus Montanus. Christen hadde også en bror Niels Eliasøn som bodde ved Borregård i Østfold og ei søster, Berte Eliasdtr., som ble gift til Grimstad i Gausdal.

Tradisjonen sier at far til Christen, Elias Nielsøn Lunde, kom til kobberverket på Sel som messingsmed, eller gjørtler som er den riktige yrkesbetegnelsen. Dette er trolig tilfelle, da det kan se ut som om mor til Christen, Elisabeth (Lisbeth i dagligtale) Magnusdtr. Berg, var søster til fenrik Just Magnusøn Berg på Olstad på Sel. Denne Just Magnusøn Berg  var sterkt knyttet til kobberverket med transport av ved og malm. Tradisjonen om at Just og Elisabet var søsken blir ytterligere styrket av at de begge har en datter som heter Berte, trolig oppkalt etter en felles mor. Christens eldste sønn fikk navnet Just, trolig etter Christens morbror på Olstad. Kona til Just Magnusøn Berg på Olstad hette Jerchen. Christen kaller også ei av døtrene  sine for Jerchen.

Det er også tradisjon om at Christen leide seg husrom på Nedre Åsåren og bodde der med familien sin.

G.1.g.m. Ragnil Olsdtr. Skaare,   datter av Ole Syversen Skaare (1632- )og Mali Larsdtr. Jørunstad. Skifte etter Ragnil er holdt i Åsåren i 1719, formua er på 189 Rd.

Barn:

 1. Just Christensøn Aasaaren, neste bruker i Åsåren.
 2. Ole Christensøn Kleivrud, f. 1705, d. februar 1790 i Kleivrud, g. 6/1 1751 m. Anne Olsdtr. Mæhlum, f. 1723, datter av Ole Erlandsen Mæhlum og Berit Olsdtr. Klomstad. Brukere i Kleivrud. Barn:
 1. Christen Olsen dpt. 22/8 1751, d. 9/7 1830 g. 16/7 1780 m. Kari Ingebretsdtr. Havn f. 1763. Husmenn i Kleivrud.
 2. Berit Olsdtr. f. 1754 g. 22/6 1779 m. Ole Paulsen Bekken f. 1720. Brukere i Kolobekken.
 3. Ragnil Olsdtr. dpt. 2/2 1757 g. 30/5 1784 m. Peder Jacobsen Nedre Dahle, f. 1757. Brukere i Kleivrud.
 4. Ingrid Olsdtr.dpt. 22/8 1762, d. 16/11 1844 g. 14/11 1784 m. Rasmus Ingebretsen Havn, f. 1762. Brukere i Havn.
 1. Hans Christensøn Kleivrud, f. 1706, d. april 1746. G. 10/2 1741 m. enke Kirsti Halvorsdtr. Kleivrud, skifte i 1750. Enke etter Peder Olsen Kleivrud og datter til Halvor Rasmussen Ulmo (1665-). Brukere i Kleivrud. Barn:
 1. Ragnild Hansdtr. f. 1736.
 2. Mali Hansdtr. dpt. 22/1 1741,g. 31/7 1768 m. Peder Paulsen Erlandstuen. Brukere i Erlandstuen.
 1. Mali Christensdtr., f. 1711, d. januar 1795. G. 5/7 1746 m. Ener Michelsøn Hammer, f. 1715, d. september 1801, sønn av Michel Guttormsøn Hammer, (1680-1749) og Ingri Enersdtr., (1670-1746). Brukere i Sundlien i Vågå. Barn:
 1. Dorthe Enersdtr., dpt. 7/5 1747, d. juni 1747.
 2. Dorthe Enersdtr., dpt. 6/10 1748, g. 12/1 1786 m. Christen Olsen f.1749. Husmenn i Sundlien.
 3. Ragnild Enersdtr. dpt. 3/5 1750, g.1.g. 3/11 1778 m. Iver Hansen Swenstad, f. 1749, d. 1779. G.2.g. 20/4 1781 m. Martin Hansen Swenstad f. 1746. Brukere i Svendstad.
 4. Dorthe Enersdtr., dpt. 7/5 1747, d. juni 1747.
 5. Dorthe Enersdtr., dpt. 6/10 1748, g. 12/1 1786 m. Christen Olsen f.1749. Husmenn i Sundlien.
 6. Ragnild Enersdtr. dpt. 3/5 1750, g.1.g. 3/11 1778 m. Iver Hansen Swenstad, f. 1749, d. 1779. G.2.g. 20/4 1781 m. Martin Hansen Swenstad f. 1746. Brukere i Svendstad.
 1. Ingerid Christensdtr., f. 1716, d. februar 1752. G. 22/5 1740 m. Peder Torgersøn Moen, f. 1712, sønn av Torger Pedersøn Moen, skifte i 1777. Brukere i Mo på Verket. Barn:
 1. Christen Pedersen Moen dpt. 27/3 1740, d. mai 1744.
 2. Berthe Pedersdtr. Moen, dpt. 11/4 1745, g. 17/5 1767 m. Ole Olsen Rudi, f. 1740. Brukere i Rudi på Sel.
 3. Christen Pedersen Moen, dpt. 30/3 1749 g. 24/9 1775 m. Gunild Jonsdtr. Klevrud, dpt. 27/7 1749. Brukere i Mo.
 4. Torgeir Pedersen Moen, dpt. 5/3 1752, g. 23/10 1785 m. Kari Hansdtr. Ulemo, dpt.  18/7 1751. Husmenn under Kleivrud.

Christen Eliasøn blir andre gang gift i 1719 med Randi Embretsdtr. Aasaaren, f. i Nedre Åsåren av foreldre Embret Simonsøn, d. 1700 og Kari Amundsdtr. Trolig er denne Kari Amundsdtr. datter til Amund og Randi Jonsdtr. Aasaaren. Randi Jonsdtr. var datter til Jon Eilivsøn nedre Aasaaren og Synnøve Andersdtr. øvre Aasaaren.

Det er gjennom dette ekteskapet at Christen Eliasøn blir bruker i Nedre Åsåren.

Christen og Randi hadde sju barn:

 1. Ragnild Christensdtr., f. 1721, g. 19/10 1741 m. Peder Halvorsøn Stockstad, f. 1712, sønn av Halvor Stenersen Stockstad og Marit Olsdtr., gravlagt 7/10 1773 fra Sveine i Lom. Ved skifte etter svigermora i 1755 er han på Oppsal i Christiania. Han var korporal av yrke og det er trolig derfor familien har flyttet mye. De bodde delvis på Holbø, Sandbu i Vågå og Sveine i Lom. Barn:
 1. Christen Pedersen, dpt. 1/7 1742, d. 1743.
 2. Christen Pedersen, dpt.17/4 1744. d. 1747.
 3. Ole Pedersen, dpt.7/4 1746, d. før 1773.
 4. Christen Pedersen, dpt. 1/9 1748. Bruker på Sveine.
 5. Marit Pedersdtr., dpt. 12/9 1751 g. 4/5 1795 m. Peder Olsen Austrem/Weggum, f. 1764. Bodde i Veggum, han var dekorasjonsmaler og treskjærer.
 6. Christen Pedersen, dpt. 19/9 1756, d. før 1773.
 7. Rannei Marie Pedersdtr., f. 1757 g. 16/6 1788 m. Tron Gundersen Gougstad. Husmenn i Vamsetrene i Lom.
 8. Magnus Pedersen, dpt. 20/7 1760, ug. Bodde i Magnusstuen i Lom.
 1. Kari Christensdtr., f. 1722, g. 1/7 1746 m. Anders Amundsøn Austrem, f. 1711, sønn av Amund Andersøn Austrem og  Kari Olsdtr., d. 1754. Brukere på Austrem. Barn:
 1. Amund Andersen, f. 1746, d. 1808, ug.
 2. Kari Andersdtr., f. 20/4 1749, g. 17/7 1775 m. Paul Hansen Tofte på Dovre (4/4 1752-). Brukere på Holbø.
 1. Lisbeth Christensdtr., f. 1725,  d. november 1806. g. 12/7 1745 m. Ole Siursøn Weggum, f. 1716, sønn av Siur Olsen Weggum (1689-) og Eldri Christensdtr., d. mars 1777. Brukere i Veggum. Barn:
 1. Eldrid Olsdtr., dpt. 17/10 1745, g. 24/9 1775 m. Ole Syversen, f. 1730. Husmenn i Veggumsløkken.
 2. Siver Olsen, dpt.  1746, d. nov. 1749.
 3. Randi Olsdtr., dpt. 20/91750, d. 6/9 1829, ug.
 4. Syver Olsen, dpt. 21/11 1751,
 5. Christen Olsen, f. 1758, ug.
 6. Embret Olsen, dpt.13/9 1761, ug.
 1. Jerchen Christensdtr. f. 1730, g. 13/10 1750 m. Ole Olsen Mæhlum, f. 1718 av foreldre Ole Erlandsen Mæhlum og Berit Olsdtr. Klomstad, d. 1785. Brukere på Mæhlum. Barn:
 1. Ole Olsen, f. Solgte og flyttet fra Mæhlum i 1789.
 2. Christen Olsen Mæhlumsvangen, f. 1753, g.m. Marit Iversdtr. Bue, f. 1765. Brukere på Mæhlumsvangen.
 3. Berit Olsdtr., f. 1756, ug. Trolig tjener  på Sandbu i 1801.
 4. Ragnil, f. 1767, ug. Trolig tjener på Sandbu i 1801.
 5. Hans Olsen Mæhlum, f. 1772, skolelærer.
 1. Embret Christensøn, f. 1731, d. juni1744, skifte holdt på Tolstad 27/2 1745.
 2. Berit Christensdtr., f. 1733, d. februar 1748.
 3. Anne Christensdtr., f. 1736, etter skiftet etter faren. i Veggum i 1755, ug.

Ved skifte etter Christen Eliasøn på Åsåren 18/4 1736 har han ei formue på 380 Rd.

Enka Randi Embretsdtr. gifter seg for andre gang på Dovre i 1748 med Erik Hansøn Slette. Det var ikke barn i dette ekteskapet og det blir holdt skifte etter Randi Embretsdtr. på Ødegården i Dovre i 1755.

Just Christensøn Aasaaren, f. 1704, d. i Nedre Åsåren i mars 1791.

G.m. Ingelev Paulsdtr. Ellingsbø, f. på Ellingsbøe 1711 av foreldre  Paul Christensøn Ellingsbøe og Anne Andersdtr. Formoe, d. juli 1765. Barn:

 1. Ragnil Justdtr., neste bruker i Åsåren.

Ragnil Justdtr. Aasaaren, f. i Nedre Åsåren  1734, d. samme sted 16/3 1826.

Gift 14/6 1756 med Guttorm Tordsen Biølstad, f. på Bjølstad 1716, sønn av Tord Tordsøn Biølstad og Guri Olsdtr Slette, d. i Nedre Åsåren oktober 1788. Guttorm og Ragnil skifta etter seg mens de ennå levde i 1783. Da var formua på 1885 Rd. I dette var garden Skårå, som de også eide, medregna. Barn:

 1. Just Guttormsen Skaare, dpt. 22/8 1756, d. 29/8 1841. g. 7/7 1783 m. Ragnild Paulsdtr. Rottem, dpt. 30/1 1757, datter av Paul Olsøn Hammer og Synne Torstensdtr. Rottem. Brukere i Skårå. Barn:
 1. Guttorm Justsen, dpt. 11/12 1785, g. 1/2 1808 m. Kari Andersdtr. Formo, f. 29/4 1787. Brukere i Skårå.
 2. Paul Justsen, dpt. 20/3 1788, d. 18/3 1834, g. 27/7 1812 m. Mari Jacobsdtr. Sandbu, f. 1787. Brukere på Laurgard.
 1. Tord Guttormsen Olstad, dpt. 21/3 1758, d. 4/2 1845. g. 23/10 1780 m. Anne Paulsdtr Olstad, dpt. 6/1 1756, datter av Paul Hansen Formo og Kari Paulsdtr Biørnstad, d. 29/10 1823. Brukere på Olstad. Barn:
 1. Kari Tordsdtr., f. 16/9 1781.
 2. Ragnild Tordsdtr., dpt. 13/6 1784, d. 1822, g. 19/6 1806 m. Ole Jacobsen Jørunstad Brekken, f. 1786, d. 1851.
 3. Paul Tordsen  dpt. 11/3 1787, d.23/1 1868, g. 7/7 1829 m. Ingeborg Olsdtr. Sandbu, f. 1797, d. 23/12 1859. Brukere på Olstad.
 4. Guri Tordsdtr., dpt. 14/4 1792.
 5. Guri Tordsdtr., dpt. 15/4 1804.
 1. Ole Guttormsen Raastad, dpt. 21/9 1760, d. 27/6 1844. g. 29/10 1792 m. Gunnild Johannesdtr. Sve, dpt. 2/2 1772, datter av Johannes Sigurdsen Sve og Anne Rasmusdtr. Glimsdal. Brukere på Råstad i Vågå. Barn:
 1. Guttorm Olsen, dpt. 17/4 1794, g. 2/6 1824 m. Ingeborg Erichsdtr. Helden, dpt. 24/2 1802. Brukere på Råstad.
 2. Johannes Olsen, dpt. 6/2 1796, ug.
 3. Ragnild Olsdtr. dpt. 13/10 1799, d. som lita.
 4. Syver Olsen, dpt. 14/1 1802, ug.
 5. Ragnild Olsdtr., dpt. 24/5 1804.
 6. Tord Olsen, dpt. 28/9 1806.
 7. Anne Olsdtr., dpt. 19/2 1809.
 1. Christen Guttormsen Aasaaren, neste bruker på Åsåren.
 2. Paul Guttormsen Aasaaren, dpt. 4/11 1770, d. 6/2 1857 på Åsåren, ug.
 3. Guri Guttormsdtr., dpt. 15/11 1772, d. 1857. g. 21/6 1790 m. Paul Christensen Bjørnstad, dpt. 25/10 1750, sønn av Christen Paulsen Bjørnstad og Mari Olsdtr. Sandbu, d. 9/8 1831. Brukere på Nedre Bjørnstad på Lalm. Barn:
 1. Mari Paulsdtr. dpt. 23/10 1791, g.m. Johannes Jacobsen Sandbu f. 1782.
 2. Christen Paulsen,dpt. 6/7 1794, d. 1866, g. 19/6 1834 m. Anne Olsdtr. Gjesling Sandbu. Brukere på Nedre Bjørnstad.
 3. Ragnild Paulsdtr., dpt. 7/5 1797, g.m. Gudbrand Hansen Snerle, dpt. 28/10 1798. Brukere på Ellingsbø.
 4. Anne Paulsdtr,. dpt. 20/4 1800, ug.
 5. Guttorm Paulsen, dpt. 12/7 1807, g. 17/6 1841 m. Mari Svendsdtr. Boelstad, dpt. 11/11 1810. Brukere på Bårstad.

 

Christen Guttormsen Aasaaren, dpt. 11/1 1767, d. 6/8 1850 i Nedre Åsåren. Gift 4/4 1791 med Marit Hansdtr. Breden, f. på Odlo i Ringebu, dpt. 8/4 1770 i Ringebu krk., datter av Hans Fredrichsen Breden og Pernille Knudsdtr. Bay Forr.

Barn:

 1. Guttorm Christensen, dpt. 16/10 1791, d. 24/1 1866 i Rudistuen i Vågå, g.16/10 1817 m. Rønnaug Jacobsdtr. Sandbu, dpt. 1/5 1793, foreldre: Jacob Danielsen Sandbu (klokker i Vågå) og Anne Syversdtr. Svee. Brukere i Rudistuen. Barn:
 1. Jacob Guttormsen Jakobsløkken, f. 29/12 1827, ug.

Hans Christensen Aasaaren, dpt. 10/2 1793, d. 27/12 1846 i Holmen på Tretten. g. 7/10 1833 m. Marit Fredrichsdtr. Breden, dpt. 4/5 1800, datter av Fredrich Hansen Breden og Marit Andersdtr. Formoe. Brukere på Åsåren, senere på Holmen på Tretten og etter at Hans døde flyttet Marit med barna til hennes søster på søre Brævangen. Barn:

 1. Marit Hansdtr. f. 1833, d. 27/3 1834.
 2. Marit Hansdtr. f. 9/2 1835, g. 31/5 1857 m. Peder Pedersen Tullut, f. 17/5 1830. Brukere på søre Brævangen.
 3. Christen Hansen, f. 1/1 1837, bodde i Kongsvinger. b.m. Ragnild Hansdtr. Uldalslien, f. 1839, barnet: Anne, f. 16/3 1862.
 4. Ragnild Christensdtr., dpt. 13/9 1795, g. 23/7 1823 m. Fredrich  Erichsen Thoug, dpt. 8/2 1801, foreldre: Erich Fredrichsen Thoe og Imbjør Hansdtr. Dahle,d. 20/5 1881. Bruker i Tho og urmaker. Barn:
 • Ingeborg Fredrichsdtr., f. 10/10 1823, g. 22/10 1853 m. Jørgen Syversen Kringrusten / Skaare.
 • Marit Fredrichsdtr., f. 24/2 1826, g. 9/11 1848 m. Ole Olsen Kleppeeie. Husmenn under Kleppe.

Tord Christensen, dpt. 22/10 1797, d. 17/3 1864. g. 27/10 1822 m. Anne Erichsdtr Thoe, dpt. 7/11 1802, datter av Erich Fredrichsen Thoe og Imbjør Hansdtr. Dahle, d. 1826. Husmenn i Søre Myrum under Åsåren. Barn:

 1. Marit Tordsdtr., f. 1/9 1822, g. 12/11 1848 m. John Pedersen Solhjemseie. Husmenn i Sveen under Ro i Heidal.
 2. Christen Tordsen, f.14/1 1824, d.17/3 1890, g. 22/11 1846 m. Kari Olsdtr. nørdre Vangen, f. 28/9 1819, d. 5/4 1878. Husmenn i Søre Myrum.
 3. Pernille Christensdtr., dpt. 13/10 1799, g. 2/4 1821 m. Ole Olsen Rudi, f. 1799, sønn av Ole Olsen Rudi og Imbiør Jacobsdtr. Solhjem, d. 20/2 1846. Brukere i Rudi. Barn:
 • Imbiør Olsdtr., f. 1821, utv. til USA.
 • Ole Olsen, f. 9/5 1824, utv. til USA.
 • Christen Olsen, f. 26/11 1826, utv. til USA i 1854, g., seks barn.
 • Jacob Olsen, f.21/11 1829, d. 11/4 1830.
 • Jacob Olsen, f. 1/3 1834, utv. til Alvdal i 1865, g. 9/10 1865 i Folldal m. Ragnhild Olsdtr. Larshuus, f. 1845. Utv. til USA i 1901 fra Sel.
 • Marit Olsdtr., f. 1835, utv. til Tynset i 1863, g., videre til USA i 1877.
 • Ragnild Olsdtr., f. 1841, b.m. Ole Eriksen fra Trondheim, barn: Christen, f. 1862, d. 1875. Utv. til USA i 1889.
 1. Guri Christensdtr., dpt. 15/11 1801, g. 26/5 1828 m. Hans Jacobsen Dahle nordre, dpt. 21/7 1805, sønn av Jacob Hansen Dahle og Barbra Fredrichsdtr. Thoe. Utvandret til Salten.
 2. Eli Christensdtr., neste bruker på Nedre Åsåren.
 3. Fredrich Christensen, dpt.5/1 1806, ug., bodde i Åsåren.
 4. Just Christensen, f. 1808, d. 18/3 1887, ug., bodde i Åsåren.
 5. Marit Christensdtr., dpt. 2/9 1810, d. 24/10 1878, ug., bodde i Åsåren.

 

 

Eli Christensdtr. Aasaaren, f.i Åsåren 11/12 1803, d. 18/4 1848 i Åsåren.

 

 1. 19/10 1824 m.

Ole Hansen Øverbøe, f. på Øverøygarden på Sel 24/12 1800 av foreldre Hans Tordsen  Øverbø og Ingeborg Jacobsdtr. Jørunstad, d. 25/1 1894 i Åsåren.

 

Barn:

 1. Hans Olsen, f. 11/9 1824, d. som liten.
 2. Christen Olsen, f. 1826, d. 18/5 1900 i Nedre Åsåren, u.g
 3. Ingeborg Olsdtr. f. 9/81829, d. etter 1900 g.m. Hans Jacobsen Nerøygarden, f. 10/1 1830, sønn av Jacob Hansen Ødegaarden og Rønnaug Olsdtr. Sandboe, d. før 1900. Brukere på Haugen på Sel.

Barn:

 1. Jakop Hansen Aasaaren, f. 26/1 1857, d. 9/2 1891,ug.
 2. Ole Hansen Haugen, f. 1859, g.m. Anne Larsdtr. Slaaen, f. 1891. Barnløse.
 3. Marit Olsdtr. (støst-Marit), f. 13/12 1831, d. 10/3 1913 i Nedre Åsåren, ug.
 4. Ragnhild Olsdtr. Aasaaren, f. 31/3 1834, d. 18/1 1912 i Nedre Åsåren, ug.
 5. Hans Olsen Aasaaren, f. 11/11 1839, d. 4/4 1916 i Nedre Åsåren, u.g.
 6. Tord Olsen, f. 14/10 1842, d. 1918, g. 25/6 1878 m. Kari Eriksdtr. Veggumsløkken, f. 28/3 1850, d.1937), datter av Erik Syversen Sandboe og Ragnild Olsdtr. Veggumsløkken. Brukte Åsåren sammen med søsknene sine.

Barn:

 1. Ole Tordsen Aasaaren, f. 26/4 1874, g.24/10 1906 m. Kari Hansdtr. Leirflaten. Barnløse.
 2. Ragnhild Tordsdtr. Aasaaren, f. 1884, u.g.