Brenden/Breinna

Av H.O. Hansen Møller

Den 27. desember 1745 døpes en Peder Mortensen i Sel kirke, som Morten Rasmussen Brendens «drengebarn». Faren Morten Rasmussen var født i Runningen på Lalm i 1713 som sønn av Rasmus Runningen og kona Synne Christensdtr Randen fra Heidalen. Morten ble gift med Lisbeth Bolongen omkring 1739-40 – det første av ialt seks barn ble født i Runningen på Lalm i 1740. Morten og Lisbeth må ha slått seg ned i Brenden pålag 1744. Kanskje fikk Morten arbeid i gruvene på Rusthøa? Vegen over åsen er stutt her.

Ialt fekk de altså seks barn:

1.      Rasmus Mortensen født i Runningen i 1740. Han bodde en tid på Bolongen, men ble rundt 1790 husmann i Bondestad. Kontrakta er dagsett 1793. 2.      Ole Mortensen født i Runningen i 1743, 3.      Peder Mortensen født i Brenden i 1745, 4.      Christen Mortensen født i Brenden 1748, død i 1750, 1 år og 48 veker gammel, 5.      Anne Mortensdtr født i 1751, 6.      Elisabeth (Lisbeth) Mortensdtr født i 1754. Hum ble gift med Amund Toresen fra Vågå. De kom til Stadsbygden i Sør-Trøndelag.

Men det hadde vært bosetning i Brenden før.

I Nordre Gudbrandsdal pantebok 2, side 354, finner vi et forlik datert i «Brennen» 19. april 1751. Der blir Morten Rasmussen og Jon Guttormsen forlikt om at:

  • Morten Rasmussen skal flytte fra plassen Brenna, som «Joen Guttormsøns Fader Fader har Røddet», og Jon Guttormsen kan flytte inn.
  • Jon Guttormesen har betalt 45 rd for husa, «samt for Pladsens fravigelse».
  • Morten Rasmussen kan ta med seg noe som erstatning for «1 Glass og 1 Klæberovn».

Forliket er signert av Morten Rasmussøn og Joen Guttormsøn, og bevitnet av Peder Erichsøn Lien og Peder Pedersøn Lien.

Morten Rasmussen Brenden falt fra på nyåret 1774, og Lisbeth flyttet til sønnen Rasmus på Bolongen, der hun døde i 1783. Det ser ut til at dattera Lisbeth og mannen Amund bodde i Brenden en tid. I alle tilfelle ble Morten Amundsen, første barnet deres, født der i 1782.

Jon Guttormsen var født pålag 1721, men han finnes ikke i Sjeleregisteret fra 1736, så trolig var han ikke fra Vågå. Han ble 27. mai 1759 gift med Mari Audunsdtr Einangen, og dei fekk desse borna:

1.      Ola Jonsen født 1760. Død før 1771. 2.      Imbjør Jonsdtr født 1761. Hun ble gift med Anders Christensen Solgjemsbergum i 1787. I 1801 er de plassfolk med fire barn i Solgjemsbergum. 3.      Audun Jonsen født 1764, død i Brenden 1767, 4.      Audun Jonsen født 1767. Ble gift med Marit Iversdtr Kongsparten i 1789. Plassfolk i søre Brenden. 5.      Guttorm Jonsen født 1770. Gift med Ragnhild Bersveinsdtr Hjellum i 1806. Plassfolk i nørdre Brenden.   Jon Guttormsen døde alt i 1771, og Mari satt igjen med tre små på plassen øverst i Solgjemslia. Skifte etter Jon ble avsluttet 3. oktober 1771. Arvingene var Audun Jonsen 5 år, Guttorm Jonsen 1 1/2 år, og Imbjør 10 år. Boet var på brutto 161-3-2, netto 128-1-18.

Det ble brødrene Audun og Guttorm som tok over plassen etter mora. I 1801 er det Audun som er ”Huusmand med Jord”, mens Guttorm, som er ugift, ”bruger halvdelen af sin Broders Plads”.  Audun ble boende med mora og familien sin i det som fra nå ble kalt øvre Brenden, mens Guttorm drev nedre plassen. Om det var denne delen Morten Brenden hadde brukt tidligere, er uvisst. Guttorm giftet seg i 1806, og fra da av var Brenden delt i to plasser, øvre (senere kalt søre) og nedre (nørdre) Brenden.