Dukene

Duken etter Lovise Helene, vevd i damask med tegning av gårdpartene Ny-Sandbu og Gammel-Sandbu i midten

I blomsterkransen i nedre, venstre hjørnet er innvevd bokstaven M.
Trolig vevde Lovise Helene denne duken til sin datter Marte Maria Hermana