Tillegg til artikkelen om nørdre Haugen

Tilleggsopplysninger om etterkommerene etter Ragnhild og Christen Haugen
er innsendt av Hans Petter Engh, Ski

  • Sigrid Christensdtr. f.1819. Hun flyttet (p.t.ukjent når) til Orkdal, og ved folketellingen i 1875 bor hun med mannen Sivert Rasmussen (Husmand og losfisker), sønnen Kristen Sivertsen, f.1868 og fostersønnen Marthin Olsen f.1863 på husmannsplass nr. 44c under Trætøien.
  • Kari Christensdtr. f.1824. Hun flyttet (p.t.ukjent når) til Orkdal, og ved folketellingen i 1875 bor hun med mannen, Even Larsen (husmand m/jord og laupmager), sønnen Sivert Evensen f.1852(skomager) og hans kone Ane Knudsdtr, f.1858 og fosterdatteren Anna Eliasdtr, f.1874 på plassnr. 232 b under Liøkeldsøien.
  • Rønnaug Christensdtr. f.1814.  Av folketellingen for 1875 fremgår det at hun var husmandskvinne og driver plads nr. 44 b under Trætøien samt husvæsenet. Faren Kristen Olsen, f.1790 bor sammen med henne som føderådsmand og har full fattigunderstøttelse. Hos Rønnaug bor også Ragnhild Olsdtr.f.1841 i N.Fron (Kan være brordatter av Rønnaug) som inderst. Hun driver med veve- og spinderi og har fattigunderstøttelse. Ragnhild har sønnen Gabriel Johannessen, f.1864, Ole Johannessen, f.1871 og datteren Randi Johannessen, f.1868.

Det er tydelig at Kristen Olsen ble et samlingspunkt for flere av sine barn og barnebarn også når han flyttet til Orkdal. Det må også ha vært de vanskelige kår som fikk de til å forsøke andre muligheter.