Føderaads Kontrakt

Jeg underskrevne Peder Olsen Taugløkken gjør herved vitterligt, at efter som jeg er givet Fæste paa Huusmandspladsen søndre Buflotten under gaarden øvre Bu i Waage Thinglag, her-ved forpligter mig og efterkommende Brugere af bemeldte  Huusmandsplads, at svare til min Svigermoder Ingebjør Olsdatter, hendes livstid følgende aarlig føderaad.

  1. Leveret hende af laaven 3 (tre) Tønder Byg, og 1 (en) Vog Byg.
  2. Et halvt Maal Agerland udi Pladsens Ager til Poteterland paa den Strækning som Brugeren paaviser, og i Nærheden hvor Brugeren selv nu satte sine Poteter, og i Tilfælde at Føderaadrinden ikke vil benytte dette Poteterland, skal hun derfor som veder-lag faae 1 1/2 Vog Byg.
  3. Fødet, røgtet og Melket forsvarligt Aaret omkring 1 (en) Melkeko, og 4 (fire) Sauer, og lammene følge Moderne til Høsten.
  4. 1/2 (Halv Vog) Salt 1/2 Bnd god Tørfisk.
  5. Varmt Huus og Opvartning saavel i sunde som syge Dage.

 

Til Vitterlighed

 

Forestaaende Contrakt er samtykket af

mig

Den…………