Del av skifte etter Morten Olsen Stanviken den 21. august 1779

I Daglig Stuen

1 stor Tydsk Gryde
1 liden Ditto
1 Svænsk Ditto
1 Ditto mindre               
1 stort Skab med 4 laase for
1 Vind Skiæring
1 Skiæring
1 Ditto
1 Ditto
1 Ildtang
1 liden Stett
1 Bland Stamp
1 Stor hamer og Tang
1 Staldbendings naver
1 Mindre Ditto
1 Haand Saug
1 lysestage af messing
1 Ditto
1 ablet Jern
1 Fordrings Kiste med laas og Grovdt beslag
1 Gl Ditto
1 Ditto uden laas
1 Bouttelje
1 Øll Kagge
1 Kruus med Tinlaag
1 stør stang
1 Grime
1 Jern Øxe
1 Hug Øxe
1 Ditto
1 Tælje Bihle
1 Texle
1 iusteret Jern vægt
4 løv Sigder
2 Syrur
1 rame
 
Sølv
2 sølv Skeer a 5t
1 Støb
 
Tinn
1 Dybt Fad
4 Tallerkner a 16t
 
Paa Høy Stuen

1 Skind Fæld No-1
1 Ditto No-2
1 Ditto No-3
1 Ditto af Biørneskind
1 Rye
1 aaklæde
Fyld og Vadmels Vahr
1 Hode Pude med Blaadt og hvidt Vahr
1 liden Stett
 
Gang-Klæder
1 under Trøye af blomstret Stof
1 par blaae Kledes Boxer
1 par Skind Boxer
1 par Klædes Skind Sokker
1 Reyse Hætte
1 Nappet Hue
1 par Saue Skind Hansker
1 par Gl. Graae Snøsokker
1 pr Graae Hoser
1 pr Gl. Ditto
1 Gl. Blaae Foret Hue
1 Damaskes undertrøje
1 blaae Klædes Væst
1 Rød fiin Hue

I Ildhuset

1 Takke med Ring
1 Væv Greje
1 Hiul Rok
1 Slibesteen
1 malt Kanne
 
I Staburet

1 Korn Kase No-1
1 Ditto No-2
1 Ditto No-3
1 lidet Dito No-4
1 maal Kiste
1 Smør budt
1 Skieppe
4 Tønder
1 mands Ride Saddel
1 Gl. Dito
1 Cvinde Saddel
1 Gl. Bielle med Klave
1 Stang  ( ? )
1 Gl. Ditto
1 Ditto
4 moseRiver
1 stor Brøskorg
1 læder Skræppe
1 Dito mindre
1 Skind Hid
1 dito
1 leder Ditto
3 strie Sækker
2 nye Ditto
1 meel Kiørel

 I Boen
1 Kase No-1
1 dito No-2
1 mysu Kase No-3
1 dito No-4
1 Stette No-1
1 Ditto No-2
1 stor Kolle No-1
1 Ditto No-2
7 melke Koller
1 Smør Butt No-1
1 Ditto No-2
1 Brygger Tragt
1 Stort Troug
1 Gl. Øll Kagge
1 parnyje Flasker

  Gaards Redskap
1 arbeids Sæhle blaae
1 Gl. Dito
1 pr Tømmer
1 Bag Sæhle
1 Dito
1 Plaug med Ristel og Jern
1 Færdings Slæde med Jern Stænger og Drætt
1 Vænd Stole
1 Gl. Harv
2 høy Slæder med Drætte
 
I Smidden

1 Smidde Belg
1 Stæd
1 Næbbested
1 Slægge
1 Hammer
1 liden dito
1 Spiger Koe
1 dito

1 dito
2 Gl. Hammer
1 Tang
 Endel Jern Skrab i en Cazde
5 Hakker
1 Ploug Tur
1 Tømmer Lænke
1 dito
1 dito
1 Dito i støkker
1 Ploug Tur i støkker
1 Smidde Belg i Brochelien
1 lidet sk( ? ) stød
1 Qværr med behkk
1 Ba( ?  )Kase i Brocheliend
3 Gl. Kar paa Ditto stæd
1 Bord paa Koloen
6 melkekoller paa Sætteren
1 Gryde paa Ditto stæd
1 Kieddel
3 Traug
1 Vind Kiærne
1 Kiærne
1 diskler Kriddel

Dereftter anmeldte Enken, at Stævboets
tilhørende Creature nu er paa Sætteren
og ei derfor vij demr Seende Kand Vurderes
(?) imidlertid opgav hun dem ved Navn
Hviis Priis maa siden tilføres naar de hiem
Kommer.  Nemlig:
1 Koe Fæebon
1 ditto Eva
1 Ditto Myrkol
1 Ditto Skoullin
1 Ditto Gnedvan
1 Qvie Røskol
1 Qvie Dagros
1 Ditto Blieros
1 Ditto Qvællros
1 Ditto Blomkind
1 Ditto Gnedros
1 Oxe Hiertfang
1 Ditto Droppestud
1 Ditto Dyrendahl
2 Aars Kalver
17 Sauver
6 Gieder
3 Kie
1 Buk
1 Hæst
4 Sauv skind
3 Gied skind
2 Bukkeskind
Noget For til en Dør
1 Fældskie
1 Lang Høvel
1 Fliis Ditto
1 pr Kløv Korger
2 Gl. Høvler
1 Gl. Naver”