Nørdre Vangen

Av H.O. Hansen Møller

Det ser ellers ut til at de to brørne Ola og Peder var både gode venner og godt forlikte. De giftet seg begge 16. september 1794 med hver sin søster fra nørdre Eide; Peder med Ymbjør Engebretsdtr og Ola med Guri Engebretsdtr. Disse jentene var døtre av Engebret Johansen Eide, opprinnelig fra Sandbuvangen, og Rønnaug Olsdtr. Og de to familiene delte på våningshuset; en familie i hver ende.

Også sætra på Vålåsjøen ble brukt av begge gardene den første tida. Men etter hvert ble det til at nørdre Vangen sætret her, mens søre Vangen ryddet ny sæter på Vangsslette.

Ola og Guri Vangen fikk ingen barn sammen, og Guri døde alt i 1811, 49 år gammel. Samme året dør også Peder Syversen søre Vangen. De to blir gravlagt samme dag.

Nå giftet Ola Syversen seg opp igjen med Ymbjør Jakopsdtr Selsjord, født 1785. De fikk barna

 1. Guri  (1814 -1815)
 2. Ole  (1816 -1816)
 3. Jacob  (1817 -1879) – overtok garden
 4. Kari  (1819 – ?) – gm Christen Torsen Myrum (1824 -1890, sønn til Tor Christensen Åsåren og kona Anne Eriksdtr. fra Tho.)  Gardfolk på søre Myrum nederst i Ottadalen.
 5. Guri  (1822 -1891) – gm Anders Torsen Næprud (1823 – sønn til Tor Paulsen Thoeie og kona Kari Hansdtr. Næprud.)  Plassfolk i øvre Næprud.

I 1835 overdrar Ola garden nørdre Vangen til sønnen Jakop. Han blir senere gift med Mari Knutsdtr Nyhusene Loftsgård, født 1817.

Sammen fikk Mari og Jakop barna:

 • Knut født 1844
 • Jakop født 1847
 • Ymbjør født 1852
 • Iver født 1856, reiste til Amerika i 1878.
 • Syver født 1859, reiste sammen med broren til Amerika i 1878.
 • Maria født 1860

Jakop drev som båtbygger, et håndverk han lot gå videre til sønnen Knut, neste gardbruker på nørdre Vangen. I 1875 drev Jakop og sønnen Knut garden sammen. I 1900 var Jakop død, men Mari levde fortsatt.

I 1865 fødde nørdre Vangen en hest, 7 storfe, 8 sauer og 3 griser. I 1875 var besetningen en hest, 3 storfe, 4 sauer og en gris.

Knut Jakopsen Vangen var født 6. oktober 1843. Han ble i 1872 gift med Anne Iversdtr Solgjem født 14. nov.1841. De fikk barna

 1. Jacob Knutsen født 25.03.1874. Gift med Klara Kristiansen fra Ringsaker. Han drev manufakturhandel på Otta (J.K. Wangen).
 2. Ivar Knutsen født 15.04.1877.
 3. Mathias Knutsen født 19.05.1886.

Men Anne døde 30.juni 1886, og to år etter giftet Knut seg opp igjen med Pernille Olsdtr Bræe, født 29. oktober 1855. Og sammen fikk de barna

 1. Klara Knutsdtr. født 02.10.1891.
 2. Olga Marie Knutsdtr. født 16.04.1893.
 3. Albert Knutsen  født 02.08.1895. Gift med Margit Simensdtr Kolloen fra Sjoa.
 4. Ragnhild Knutsdtr. født 4 mai 1900. Gift med Kristian Jakopsen Slåstuen, søre Slettkolo på Sjoa.

Alt som unggutt var Knut Vangen opptatt av snekring. Han var mye sammen med Pål Heradalen, som også drev som snekker. Sammen var de med å sette opp fengslet på Brævangen. Men etterhvert ble det mest båtbygging. Det er sagt at han holdt telling til han hadde laget 150, og han laget mange etter det. Båtene til Knut var gjæve. De lå godt i vannet, og var støe og lettrodde. Det er fortalt at grunnen til at han kunne få omsetning på så mange båter, var at de ble brukt som fløterbåter. De ble kjøpt om våren og brukt i tømmerfløting helt ned til Mjøsa, der de ble solgt senere på sommeren etter at sluttrensken var gått.

Knut Vangen, 1938

Pernille Vangen, 1938

Pernille falt fra i 1940, og Knut tre år senere, i 1943, 100 år gammel!

Albert K. Vangen tok over garden etter faren. Albert var gift med Margit Simensdtr Kolloen, født i 1903, og sammen fikk de tre døtre. Margit Vangen døde i 1969, Albert i 1983.