Bakken (Brattbakken)

Av H.O. Hansen Møller

Plassen  Brattbakken under Solgjem ble ryddet rundt 1830 av Syver Jakobsen Brævangen, sønn av Jakop Knutsen og Kari Syversdtr Brævangen. 
Syver ble gift med Anne Jonsdtr Kleivrud(?) i 1828. De to fikk visst bare et barn, Jakop, født på Brævangen i 1828.

I 1865 er fortsatt Syver og Anne plassfolk i Bakka, men nå bor også sønnen Jakop der med kona Thora Johnsdtr, og barna Syver og Anne. De to «bruger en Jordsvej af Pladsen».
De har det som andre plassfolk i solsidelien, de har etpar kyr og noen sauer, og høster både bygg og poteter.

Thora var fra Nyhusom, datter av Jon Knutsen og Ingrid Iversdtr. Thora og Jakop var ikke gift da sønnen Syver ble født, men ble viet dåpsdagen, den 22. august 1852.

I 1870 reiser den da 18 år gamle Syver Jakopsen nordover med sikte på å slå seg ned på Helgeland, men i 1875 finnes han som veiarbeider i Nesseby i Finnmark, bosatt i ”veigammen”! I 1900 bor han fortsatt i Nesseby, på plassen Kjosli. Han er veivokter, er ugift, men har en husholder.

I 1875  er gamle Syver falt fra, og på plassen sitter nå Jakop og Thora med datteren Anne til å hjelpe seg. Gamle Anne Jonsdtr har fødråd. De har nå 2 kyr og 12 sauer, og de sår år om annet ei tønne bygg og 2 tønner poteter, i tillegg til litt rug og blandakorn.

Først på 1890-tallet kom det så nye folk i Bakka. Skomaker Gudbrand Erlandsen med kona Mari Olsdtr kom fra Venabygden i Ringebu med sønnene Edvard og Ola.

Mari var fra Bræbygden, fra søre Næplykkja, en plass litt lenger sør i Solgjemslia. Hun hadde tjent noen år i Ringebu, og traff Gudbrand der. De hadde vel tenkt å ta over som husmenn i søre Næplykkjun, og bodde der den første tida. Der fikk de i 1891 en sønn til, døpt Anton. Anton døde av lungebetennelse i 1896.

Gudbrand var sønn av smed Erland Kristensen født 1826 og kona Ane Olsdtr født 1823. De bodde på bruket Randen i Venabygden, og gifta seg i 1849. Erlend var født utenfor ekteskap som sønn av Kristen Eriksen Nordrumstuen og pike Soffi Erlandsdtr Røvlingen.
Ane Olsdtr var datter av Ole Olssen Slovarpbergum og kona Guri Iversdtr. (De var visst ikke fra Ringebu, for de er ikke registrert gift der.)
Kristen Nordrumstuen var født 1803 og var sønn av Erik Kristensen Nordrumeie (Nordrumstugu).
Soffi var født 1799 som datter av Erland Jakopsen Røvlingen og Kari Olsdtr.

I 1900 bor Gudbrand og Mari i Bakka med barna

  1. Ola født 1888
  2. Mathias født 1894
  3. Anna født 1897, og
  4. Gunda født 1900.

Sammen med dem bor også faren til Mari, Ola Næplykkjun, som da er 72 år gammel.
Sønnen Edvard, født 1885, er gardskar på Solgjem i 1900.

Siden fikk Mari og Gudbrand to barn til, Hans i 1902 og Kari i 1911.

Det ble etterhvert Hans som overtok bruket. Han var gift med Marie Kristiansen, og det er idag deres etterkommere som eier Bakken.