Ny-Sandbu

Av Aud Sandbu

Som nevnt avslutningsvis i artikkelen om Sandbu som èn gård, fikk Ny-Sandbu formell status som egen gård først i 1838. Det pussige i forbindelse med matrikuleringen, er at den «nye» gården fikk bruksnummer 1.

Hans Gotfried Hansen som startet med å sette opp gardsbygningene på østsiden av Lågen i 1798, kalte dette stedet for Marielund, trolig etter sin første kone Helene Marie. Det ser imidlertid ut til at navnet ikke fikk noen anerkjennelse, gården heter Sandbu, eller Ny-Sandbu, for å skille den fra gårdparten på vestsiden av elven.

Sønnen Henrik Bull Hansen f. 1807 som fra 1838 sto som formell eier av gården, tilbragte mye av tiden i barne- og ungdomsårene hos sin mors slektninger i Larvik. Senere flyttet han til Christiania, der han studerte ved universitetet frem til han tok eksamen i 1834. Forøvrig fant han sin kone i studentmiljøet.

I 1837 giftet Henrik seg i Nittedal med gardjenta på en av Dahl-gårdene, Berthe Marie (1812-1865). Foreldrene var Jens Jensen Dahl og hustru Anne Nilsdatter.

Henrik og Berthe Marie bosatte seg deretter på Ny-Sandbu, og fire barn kom til etter hvert:

  • Marthe Elisabeth f. 1839 – gm Ingebreth Arnesen Fossen, Nittedal, 3 barn.
  • Anne Karoline Julie f. 1840 – døde ugift på Ny-Sandbu i 1878.
  • Hans Gotfred f. 1843 – se nedenfor.
  • Theodor Marius f. 1846 – emigrerte til USA, gm Marit Christensdtr. Mæhlumsvangen fra Nord-Fron, 4 barn.

Theodor Marius med kona Marit og eldste sønnen Henrik Bildet er tatt i Chicago

Men ekteskapet mellom Henrik og Berthe Marie gikk ikke så bra, og endte med skilsmisse etter at Henrik som gift mann var blitt far til et barn utenfor ekteskap i 1847. Barnet var en gutt som ble døpt Ole, og moren var Ingrid Amundsdatter som bodde i øvre Slåen med tre barn hun tidligere hadde fått med tre forskjellige fedre.

Berthe Marie var etter sigende en stille kvinne, som etter skilsmissen sannsynligvis uten større dramatikk flyttet til sin yngre søster som hadde overtatt deres barndomshjem i Nittedal. Men da Henrik ble syk av tuberkulose, kom Berthe Marie tilbake til Ny-Sandbu, og pleiet sin eksmann til han døde i slutten av desember 1850.

Med fire mindreårige barn var ikke Berthe Marie i stand til å drive gården alene frem til den eldste sønnen ble gammel nok til å overta. Derfor ble Ny-Sandbu lagt ut for salg så snart skiftet etter Henrik var overstått, og kjøperen var den tidligere forpakteren, prokurator Johan Arnt Hindrum.

Hans Gotfred var bare 7 år da hans far døde, men det gikk tydeligvis hardt inn på ham at farsgården kom på fremmede hender. I konfirmasjonsalderen fikk han noen ukers undervisning på privatskolen til Hans Hansen Pillarviken på Nygård, og der lærte han mer på disse ukene enn han hadde gjort i løpet av alle årene på omgangsskolen. Da Hans Gotfred var 17 år gammel, tok han tilbake Ny-Sandbu ved odelssøksmål mens han gikk på landbruksskolen på Haug i Vardal.

Gården var på alle måter i sterkt forfall etter å ha vært i Hindrums eie i 10 år. Dessuten hadde Hindrum ribbet gården for det som var av verdi, og fraktet det til Gjøvik. Det blir hevdet at til og med messingbeslag og dørlåser ble skrudd av og fjernet.

Hans Gotfred Sandbu

Men Hans Gotfred var en viljesterk, energisk og sparsommelig ung mann. Han startet med 2 kyr, og med sin søster Anne Karoline Julie som flink husholderske og budeie, samt med flere husmenn som hadde pliktarbeid på gården, klarte han sakte, men sikkert å bygge opp Ny-Sandbu til en velholdt gård igjen. I 1865 var besetningen på 9 storfe, 1 hest, 15 sauer og 1 gris. I hans tid kom det opp nytt fjøs på gården, og på setra kom det opp både nytt fjøs og et hus i to etasjer som gikk under navnet «Ny-Sandbu hotellet».

I tillegg til å leie ut rom til turister på dette hotellet, ble det også drevet utleie av festlokale med bevertning på gården. Under byggingen av jernbanen ble det leid ut rom til anleggsarbeiderne i flere år, og fastskolen hadde undervisningslokaler på Ny-Sandbu i tiden 1902-1925. Hans Gotfred fikk dessuten i gang et teglverk, og det sies at ovnspipene på Sels hjelpefengsel ble murt av teglstein fra Ny-Sandbu.

Hans Gotfred var så opptatt med gardsdrift og annet styre og stell at han nærmest glemte å tenke på og skaffe seg sin egen familie. På Gammel-Sandbu hadde hans fetter forlengst giftet seg med Marit fra Formo, og disse to syntes at Hans Gotfred skulle fri til lillesøsteren hennes, Ragnhild. Men Ragnhild Formo var ikke interessert i å bli gardkjerring på Ny-Sandbu.

På denne tiden hadde Hans Gotfred ei flink husholderske som han godt kunne tenke seg til kone, og fridde til henne i stedet. Det var Kari Pedersdtr. Bakken (1855-1924) fra nordre Bakka sør for Sjoa. Hun var datter til Peder Olsen Bakken og kona Marit Olsdtr. fra Bergum sør for Otta. Kari hadde vært husholderske hos Hans Gotfred et års tid, og var slett ikke sikker på om hun ville gifte seg med ham etter å ha fått erfare hvilke krav som ville bli stilt henne som gårdmannskone på Ny-Sandbu. Og Hans Gotfred var blitt førti år gammel, hadde sine ungkarsvaner, og kunne være temmelig egenrådig, stridig og kvass. Men moren til Kari og fetteren hennes på nordre Eide klarte å overtale henne, så i 1883 sto bryllupet mellom Hans Gotfred og Kari Pedersdtr. Bakken.

Kari Sandbu med barnebarn

Kari fødte 10 barn, men fem av dem var enten dødfødte, eller døde bare noen få timer gamle. De resterende fem som levde opp, var:

  • Berthe Marie f. 1884 – emigrerte til USA, gm sin fetter, 1 barn.
  • Henrik Gotfred f. 1885 – ugift, døde av leukemi 1911
  • Peter Marius f. 1887 – se nedenfor.
  • Margit Julie f. 1892 – ugift.
  • Theodor f. 1894 – gm Olga Nordberg, Fåvang, 5 barn.

Søstrene Margit Julie og Berthe Marie

Hans Gotfred Hansen døde i 1913 av kreft. Ny-Sandbu ble da skjøtet over på sønnen Peter Marius som året før hadde giftet seg med Olga Hvattum f. 1888. Hun var datter til Borger Paulsen Hvattum og kona Marie Olsdtr. f. Kongslie, som i 1893 kjøpte Ilstad på Vinstra.

       

Peter Marius og Olga fikk med tiden 7 barn. Gården ble i 1945 skjøtet over til nest eldste sønn, som i sin tur skjøtet den over til sin eldste sønn i 1974. Med andre ord eies Ny-Sandbu fortsatt av etterslekten til Henrik Bull Hansen.