Nørdre (Nedre) Brenden

Nørdre Breden idag

Av H.O. Hansen Møller

Guttorm Jonsen Brenden ble gift med Ragnhild Bersveinsdtr Hjellum i 1806, og de ble da plassfolk i nedre (senere kalt nørdre) Brenden. Ragnhild var datter av Bersvein Olsen Hjellum og Randi Eriksdtr Stanviken, og var født i 1784. Det ble åtte barn med tida:

 1. Jon født 1806, død i 1831 i nørdre Brenden.
 2. Randi født 1810, ble gift med Ola Christensen Haugen fra Fron. De ble plassfolk i Onshusrønningen i Ringebu.
 3. Eli født 1812. Døde før 1865.
 4. Mari født 1813, ble gift med Gudbrand Erlandsen Gutu fra Ringebu, født 1817. De ble plassfolk i nørdre Brenden.
 5. Bersvein født 1815, gift med Ymbjør Olsdtr Brekken. Plassfolk i Brekken under Gammel-Sandbu.
 6. Marit født 1819, gift med Kristen Larsen søre Buflåten. De kom til Linløkken.
 7. Ragnhild født 1822, død i 1874 i nørdre Brenden.
 8. Kari født 1825, gift med Ola Erlandsen Stanviksranden. Plassfolk i Stanviksranden.
 9. Guttorm døde i 1849, Ragnhild i 1854.

Det ble Gudbrand Erlandsen og Mari som ble neste plassfolk i nørdre Brenden. De fikk fire barn sammen, men bare tre vokste opp:

 1. Ragnhild født 1841, før foreldrene ble gift. Hun reiste til Trondhjem i 1868, og finnes som tjenestejente på Bromstad i Strinda, Sør-Trøndelag i 1865.
 2. Engebret født 1845, døde like etter fødselen,
 3. Engebret født 1846, finnes ikke i FT1865, men er i nørdre Brenden i 1875.
 4. Jon født 1849. Reiste til Amerika i 1882.

I 1865 har nørdre Brenden 2 kyr og 6 sauer, og de sår ei tønne bygg og ei tønne poteter, og i 1875 før plassen 1 ku og fire sauer. De sår ei tønne bygg, ei kvart tønne blandkorn og to tønner poteter. Mari døde i 1886 og Gudbrand trolig like etter.

 

I 1900 er det Ola Bersvendsen Bondestad som er husmann i nørdre Brenden.

Ola var husmann i Bondestad, og var født 1837. Han hadde vært gift med Ragnhild Jonsdtr Vassbakken (Ulsvoldeie), men hun døde i 1876, og Ola giftet seg opp igjen med Kari Pedersdtr Øyen (Bilbeneie), budeia på søre Bræe, året etter. Ola var 16 år eldre enn Kari, han var 50 år da de fekk første barnet. Først på 1890-tallet flytta de fra Bondestad og ble plassfolk i nørdre Brenden. De fikk tre barn sammen:

 1. Petter født i Bondestad 1887, døde i nørdre Brenden i 1941.
 2. Rønnog født i Bondestad 1890, gift med Anton Mikkelsen Solgjemsbergum i 1934.
 3. Ragnhild født i Brenden 1894. Hun hadde sukkersyke, og døde av det i 1912.

I 1812 kjøpte Petter O. Brenden hjemstedet av Ragnhild Hansdtr Breden, og året etter fikk han tinglest skjøte på Nordre Brenden med innmark og en skogteig, skyldsatt til 0,65 mark.

Petter ble ugift, men drev bruket fram til 1935, da søstera Rønnog og Anton, mannen hennes, tok over drifta.

Anton Bergum var fra Solgjemsbergum, et bruk lenger nedi Solgjemslia. Under krigshandlingene i april 1940 ble dette bruket skutt i brann av tyskerne, og i et forsøk på redde husa og buskapen ble Anton skutt og drept.

Rønnog drev nå nørdre Brenden alene med to barn fram til 1948. Da solgte hun bruket og flyttet ned til Brævangen, der hun leide rom til seg og sine i det gamle bakeriet.

Det ble aldri fast bosetning igjen i nørdre Brenden. Bruket er idag brukt som feriested, og jordvegen er utleid som hamning.