Første «Justitievagtmester» ved fengselet på Brævangen.

Av H.O. Hansen Møller

Hans Halvorsen var født i Lom i 1821, men slekta var visst fra Telemark. Han ble gift med Kari Andersdtr Mo fra Vågå, født på Kjøpanger i 1826. De bodde først på Kjøpanger, men leide senere hus flere steder i Vågå, i 1855 bodde de en stund i Øyer. Hans var militær; begynte som korporal, og endte som kommander-sersjant, mens Kari praktiserte som jordmor. De fikk etterhvert 10 barn, bare 7 vokste opp, alle var særdeles evnerike:

  1. Halfdan Andreas, født 1849, tok examen artium med preceteris før han var 18 år, studerte filologi, og ble stortingsstenograf, siden leder for stenografkorpset. Gift med Henrikke Dorf. Kjøpte garden Upheim i Fåberg, og døde der i 1899.
  2. Caroline Ingeborg født 1853, lærerinne ved Industriskolen i Kristiania fra 1876 til 1923. Skrev en rekke lærebøker i håndarbeid. Døde i 1926.
  3. Anna Louise født 1854. Lærer ved Industriskolen fra 1883 til 1924. Døde i 1939.
  4. Anne Andrea født 1858.
  5. Anders Olaus, født 1860, ble sjøkaptein, døde i England 1902. Gift med Karin Dorf.
  6. Hallvard Kristian født 1863, stud. jur. og stortingsstenograf, døde bare 23 år gammel.
  7. Ingeborg født 1866, også lærer ved Industriskolen fra 1890 til 1927. Gift med Bernt Dorf.

Da Sell Distriktsfængsel sto ferdig i 1865, fikk Hans Halvorsen stillingen som Justitievagtmester, og flyttet med kone og de fem yngste barna inn i tjenesteboligen på Brævangen.

Men han ble ikke lenge i Sel. Det ble stilling ledig ved Distriktsfengelet på Gjøvik, og han søkte, og fikk, stillingen som «Vagtmester ved Fengslet og Forstander for Tvangsarbeidsanstalten». I 1875 bor hele familien der, Hans og Kari med 7 barn, Karis mor, Ingeborg Johannesdtr, og en slektning av Kari, Johannes Visdal, som er slutter ved fengslet.

Men alt i 1879 døde Hans, og Kari reiste tilbake til Vågå. Der drev hun en tid kafé – det var i kafèenes glanstid i Vågåmo. I 1900 bor hun på Sletmo, der hun «Lever af opspart Formue». Hun døde i 1923, 97 år gammel.